ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.ctmi.gr/bantao2023/

 

Πρόγραμμα 

19.10.2023 ώρα 13:30-15:00

S. Tsotoulidis

M. Dibani

A. Kapota

D. Skoutas

19.10.2023 ώρα 14:30-15:30

Stanislava Ilieva

Petar Petrov

M. Theodorakopoulou

M. Theodorakopoulou

V. Godanci Kelmendi

E. Stamellou

19.10.2023 ώρα 15:30-16:30

S. Stai

E. Kasimatis

A. Duni

A. Duni

E. Kasimatis

19.10.2023 ώρα 16:30-17:45

Panagiotis I. Georgianos

Sanjin Racki

Christina Chrysohoou

19.10.2023 ώρα 18:30-19:00

Marios Papasotiriou

Konstantia Kantartzi 

Chrysostomos Dimitriadis

19.10.2023 ώρα 19:00-19:30

Myrto Giannopoulou

19.10.2023 ώρα 20:00-20:30

Carlo Basile

20.10.2023 ώρα 08:00-10:00

D. Yonova

E. Moysidou

P. Pateinakis

M. Sofra

P. Giannakopoulos

P. Giannakopoulos

P. Giannakopoulos

A. Sardeli

A. Sardeli

C. Georgopoulos

M. -E. Agoranou

M. -E. Agoranou

V. Karanfilovski

G. Severova Andreevska

20.10.2023 ώρα 10:00-11:15

M. Giannopoulou

E. Stamellou

S. Lionaki

20.10.2023 ώρα 11:45-12:15

R. Vanholder

20.10.2023 ώρα 12:45-13:30

R. Vanholder

G. Spasovski

20.10.2023 ώρα 16:30-17:00

Tarabay

20.10.2023 ώρα 17:00-18:15

M. Kravljaca

Popovic

M. Darema

20.10.2023 ώρα 18:15-18:45

M. Stagkou

20.10.2023 ώρα 18:45-19:15

P. Georgianos

21.10.2023 ώρα 09:00-09:30

G. Kocic

21.10.2023 ώρα 09:30-10:00

MANGAKU

 S. Racki

 G. Spasovski

21.10.2023 ώρα 10:00-11:15

V. Vaios

M. Theodorakopoulou

C. Melexopoulou

21.10.2023 ώρα 11:45-12:15

V. Tesar

21.10.2023 ώρα 12:15-12:45

Tuglular

21.10.2023 ώρα 12:45-13:15

Rusu

21.10.2023 ώρα 13:15-14:15

A. Fountoglou

Douni

K. Stylianou

21.10.2023 ώρα 14:15-14:45

I. Stefanidis

21.10.2023 ώρα 17:00-18:15

B. Dursun

A. Kapota

P. Liaveri

Shopping Basket