Αρχική » Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ » Ιδρυτικά μέλη

Πίνακας ιδρυτικών μελών της "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ"

Α/Α Ονοματεπώνυμο Τίτλος
†1.Τούντας Κωνσταντίνος Καθηγητής Παν/μίου
†2. Βαλτής Δημήριος Καθηγητής Παν/μίου
3. Δαϊκος Γεώργιος Καθηγητής Παν/μίου
†4. Σκαλκέας Γρηγόριος Καθηγητής Παν/μίου
†5. Τσουρουκτσόγλου Γουλιέλμος Καθηγητής Παν/μίου
†6.Παπασταμάτης Σωτήριος †7. Γιατζίδης Ιπποκράτης Υφηγητής Παν/μίου Αθηνών
†8. Οικονόμου Νικόλαος †9. Μαρσέλος Αλέξανδρος Υφηγητής Παν/μίου Αθηνών
10. Κυριακού Κυριάκος †11. Μεταξάς Παναγιώτης Υφηγητής Παν/μίου Αθηνών
†12. Παπαδογιαννάκης Νικόλαος Εντ.Υφηγ. Παν/μίου Αθηνών
†13. Μπίλλης Αντώνιος Υφηγητής
†14. Συμβουλίδης Αλέξανδρος Εντ. Υφηγητής
15. Συμβουλίδου Ντόρα Επιμελητής
†16. Τριανταφυλλίδης Διογένης Επιμελητής
†17. Μαρκέτος Σπύρος 18. Παπαδημητρίου Μενέλαος Επιμελητής
19. Βαλής Δημήτριος Επιμελήτρια
†20. Μελισσινός Κίμων Επιμελητής
21. Δοντάς Αναστάσιος Επιμελητής
22. Χαρσούλης Φαίδων Επιμελητής