Αρχική » Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ » Ιδρυτικά μέλη

Πίνακας ιδρυτικών μελών της "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ"

Α/Α Ονοματεπώνυμο Τίτλος
†1.Τούντας Κωνσταντίνος Καθηγητής Παν/μίου
†2. Βαλτής Δημήριος Καθηγητής Παν/μίου
3. Δαϊκος Γεώργιος Καθηγητής Παν/μίου
†4. Σκαλκέας Γρηγόριος Καθηγητής Παν/μίου
†5. Τσουρουκτσόγλου Γουλιέλμος Καθηγητής Παν/μίου
†6.Παπασταμάτης Σωτήριος Υφηγητής Παν/μίου Αθηνών
†7. Γιατζίδης Ιπποκράτης Υφηγητής Παν/μίου Αθηνών
†8. Οικονόμου Νικόλαος  Υφηγητής Παν/μίου Αθηνών
 †9. Μαρσέλος Αλέξανδρος Εντ.Υφηγ. Παν/μίου Αθηνών
10. Κυριακού Κυριάκος Υφηγητής
 †11. Μεταξάς Παναγιώτης Εντ. Υφηγητής
†12. Παπαδογιαννάκης Νικόλαος Επιμελητής
†13. Μπίλλης Αντώνιος Επιμελητής
†14. Συμβουλίδης Αλέξανδρος Επιμελητής
15. Συμβουλίδου Ντόρα Επιμελήτρια
†16. Τριανταφυλλίδης Διογένης Επιμελητής
†17. Μαρκέτος Σπύρος Επιμελητής
 18. Παπαδημητρίου Μενέλαος Επιμελητής
†19. Βαλής Δημήτριος Δ/ντής Νεφρ. Μον. ΝΙΜΤΣ.
†20. Μελισσινός Κίμων Καθηγητής Παν/μίου
21. Δοντάς Αναστάσιος Υφηγ. Πανεπιστημίου
22. Χαρσούλης Φαίδων Επιμελητής