ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

Ο παρών δικτυακός τόπος (εφεξής για λόγους συντομίας «Δικτυακός Τόπος» ή «Ιστότοπος» ή «Ιστοσελίδα») της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Μαιάνδρου 15, ΤΚ 11528, Αθήνα,  τηλ.: 2107298586, email: [email protected] ) [εφεξής για λόγους συντομίας «Εταιρεία» ή «Εμείς»] χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις («Όροι» ή «Όροι Χρήσης»), τους οποίους οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας (εφεξής για λόγους συντομίας «Εσείς») υποχρεούστε να διαβάσετε προσεκτικά, κατανοήσετε και αποδεχτείτε πριν από την περιήγησή σας.

 

Η χρήση του Ιστοτόπου μας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη από πλευράς σας αποδοχή τους. Εάν τυχόν διαφωνείτε με το περιεχόμενο των Όρων (αρχικών ή τροποποιημένων/επικαιροποιημένων όπως παραπάνω) δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο του Δικτυακού αυτού Τόπου.

 

Η Εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης κατά την κρίση της, γι’αυτό χρειάζεται να τους ελέγχετε τακτικά.

Συνέχιση της χρήσης  της Ιστοσελίδας μετά την τυχόν τροποποίηση ή επικαιροποίηση των Όρων σημαίνει ότι αποδέχεστε τους τροποποιημένους/επικαιροποιημένους Όρους Χρήσης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

 

Ι. Οι επισκέπτες/χρήστες του Ιστότοπου οφείλετε κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης του:

 • να προβαίνετε σε νόμιμη μόνο χρήση, αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς,
 • να τηρείτε τη νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των κανόνων δεοντολογικής διαδικτυακής συμπεριφοράς (netiquette), εάν και στο μέτρο που αυτή σας καταλαμβάνει,
 • να ενεργείτε κόσμια και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη.

ΙΙ. Πρέπει επιπλέον:

 • να μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας για να αποστείλετε, κοινοποιήσετε, δημοσιεύσετε, μεταδώσετε, αναμεταδώσετε, αναπαράγετε ή διαθέσετε με οποιονδήποτε τρόπο παράνομο, απειλητικό, κακοποιητικό, βίαιο, ενοχλητικό, προσβλητικό ή δυσφημιστικό, εμπαθές ή άσεμνο περιεχόμενο ή περιεχόμενο διακριτικό (από φυλετικής ή όποιας άλλης απόψεως),
 • να μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για να αποστείλετε, κοινοποιήσετε, δημοσιεύσετε, μεταδώσετε, αναμεταδώσετε, αναπαράγετε ή διαθέσετε με οποιονδήποτε τρόπο κακόβουλο λογισμικό, ιούς, δυνητικά ανεπιθύμητα προγράμματα, κ.λπ.,
 • να μην παραβιάζετε ή θέτετε σε διακινδύνευση πατέντες, ευρεσιτεχνίες, λογότυπα, εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων,
 • να μην χρησιμοποιείτε λογισμικό ή υλικό πρόγραμμα, εφαρμογή ή συσκευή ή άλλο οποιουδήποτε είδους μέσο προκειμένου να καταστρέψετε ή τροποποιήσετε τη δομή ή τις υπηρεσίες ή τις λειτουργίες του Ιστοτόπου μας, το σχεδιασμό και την μορφή του ή τον κώδικά του, ούτε να προσπαθήσετε με οποιονδήποτε τρόπο να προβείτε σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες (απόπειρα), ούτε να διευκολύνετε με οποιονδήποτε τρόπο οποιονδήποτε τρίτο να προβεί σε αυτές,
 • να μην παρέχετε σε τρίτους (ούτε βέβαια να έχετε οι ίδιοι), μέσω του Ιστοτόπου μας, πρόσβαση στα μηχανογραφικά ή/και υπολογιστικά δίκτυα της Εταιρείας, ούτε να τον χρησιμοποιείτε ως μέσο για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση (δική σας ή τρίτων) σε δίκτυα ή συστήματα τρίτων,
 • να μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για παράνομους σκοπούς ή με παράνομο τρόπο ή/και καταχρηστικά ούτε ως μέσο για παράνομη δραστηριότητα ή για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικής απάτης ή άλλων διωκόμενων ή/και κολάσιμων πράξεων,
 • να απέχετε από ενέργειες/χρήση που θα μπορούσαν ενδεχομένως να ζημιώσουν ή να βλάψουν με οποιονδήποτε τρόπο την Εταιρεία ή τρίτους,
 • να μην περιορίζετε, εμποδίζετε ή απαγορεύετε τη χρήση της Ιστοσελίδας από ή/και σε τρίτους.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

Ι. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, ώστε, στο μέτρο του δυνατού, να διασφαλίζεται η διαρκής διαθεσιμότητα του περιεχομένου του Ιστοτόπου μας και η αδιάκοπη από τους επισκέπτες του χρήση και προσπαθεί επιπλέον με κάθε εύλογο τρόπο να είναι πάντα ακριβείς και επικαιροποιημένες οι πληροφορίες της Ιστοσελίδας και το περιεχόμενό της να είναι κατά πάντα χρόνο ενημερωμένο.

Ομοίως, λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε η Ιστοσελίδα να μην παρουσιάζει ιούς.

H χρήση όμως του μεταφορτωνόμενου λογισμικού είναι στη σφαίρα ευθύνης του επισκέπτη/χρήστη και, ως εκ τούτου, οφείλετε να διασφαλίσετε εσείς ότι το λογισμικό που χρησιμοποιεί η προσωπική σας υπολογιστική συσκευή δεν περιέχει ιούς που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη κατά την μεταφόρτωση.

Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας θα παρέχεται αδιάκοπα ή δεν θα παρουσιάσει σφάλματα ή ότι κάθε τυχόν σφάλμα που θα προκύψει θα επιλύεται άμεσα.

Ούτε μπορεί η Εταιρεία να εγγυηθεί ότι ο Ιστότοπος ή οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα στην οποία αυτός παραπέμπει με συνδέσμους (links) κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα ή οι servers (εξυπηρετητές) μέσω των οποίων προβάλλεται το περιεχόμενο του προς εσάς λειτουργούν εν τέλει χωρίς ιούς.

Επομένως, η Εταιρεία δεν υπέχει καμία απολύτως ευθύνη, σε καμία περίπτωση, για:

 • τυχόν ζημία που μπορεί να προκύψει για τους χρήστες/επισκέπτες του Ιστοτόπου κατά τη σύνδεσή τους με αυτόν, ή για
 • ζημία κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας της πρόσβασής τους σε αυτόν, ή/και από τη χρήση ή μη χρήση ή μη προσήκουσα χρήση του Ιστοτόπου ούτε για
 • τυχόν απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή δεδομένων ή λογισμικού (software) ή υλικού (hardware) κατά τη διάρκεια ή έπειτα από τη χρήση του Ιστοτόπου, ούτε για
 • τυχόν σφάλματα (bugs) ή δυσλειτουργίες του προγράμματος, ομοίως ούτε για
 • ενδεχόμενες παραλείψεις ή καθυστερήσεις στην μετάδοση από υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου κ.λπ., ούτε για
 • τυχόν έλλειψη διαθεσιμότητας ή
 • μη έγκαιρη ενημέρωση/επικαιροποίηση του περιεχομένου του Ιστοτόπου.

Άπαντα τα ως άνω αποτελούν ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών του Ιστοτόπου, οι οποίοι αναλαμβάνουν όλους τους σχετικούς κινδύνους και τους οποίους βαρύνουν και τα σχετικά έξοδα που ενδεχομένως προκύψουν σε τέτοια περίπτωση.

ΙΙ. Οι τράπεζες και οι λοιποί φορείς ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών των προϊόντων που παραγγέλνετε και αγοράζετε μέσω της Ιστοσελίδας μας, ως εγγεγραμμένος χρήστης μετά τη δημιουργία σχετικού λογαριασμού ή ω επισκέπτης, υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ασφαλές περιβάλλον πληρωμών και οποιαδήποτε προβλήματα ενδεχομένως ανακύψουν κατά την πληρωμή αυτών αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των εν λόγω τραπεζών/φορέων, προς τους οποίους πρέπει να απευθύνεστε σε τέτοιες περιπτώσεις, καθώς η Εταιρεία δεν αναμειγνύεται ούτε άλλως πώς εμπλέκεται στις σχετικές συναλλαγές.

ΙΙΙ. Κάθε χρήση από πλευράς σας των πληροφοριών και του γενικότερου περιεχομένου της Ιστοσελίδας γίνεται αποκλειστικά και μόνο κατά την κρίση και τη διακριτική ευχέρειά σας, αποκλειστικά με δική σας βούληση και πρωτοβουλία και με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου και όλες οι περιεχόμενες σε αυτόν πληροφορίες είναι μόνο προς γενική πληροφόρησή σας και για την πραγματοποίηση παραγγελιών, αγορών κ.λπ. των προϊόντων της Εταιρείας μας.

Ως εκ τούτου, το όλο περιεχόμενο και οι πληροφορίες αυτές δεν πρέπει με οποιονδήποτε τρόπο σε καμία περίπτωση να ερμηνεύονται από τους επισκέπτες/χρήστες ως συστάσεις, προτροπές, συμβουλές ή παρακίνηση για οποιαδήποτε δική τους περαιτέρω πράξη ή ενέργεια ή παράλειψη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (COPYRIGHT)

 

Ι. Δικαιούχος του Ιστοτόπου είναι  η Εταιρεία, η οποία διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα στο περιεχόμενό του, ήδη από το χρόνο της δημιουργίας του, καθώς και σε τυχόν παράγωγα έργα που δημιουργούνται βάσει αυτού. Τα δικαιώματα αυτά της Εταιρείας προστατεύονται από το σχετικό εφαρμοστέο ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.

ΙΙ. Περαιτέρω, όλα τα λογότυπα, σήματα ή/και άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας του υλικού του Ιστοτόπου ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία, εκτός αν ρητά ορίζεται διαφορετικά.

ΙΙΙ. Υπάρχουν βέβαια στον Ιστότοπο και έργα επί των οποίων υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων προσώπων (π.χ. εικόνες από το διαδίκτυο, κώδικες συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου, συγκεκριμένες γραμματοσειρές και προγράμματα λογισμικού που χρησιμοποίησε ο προγραμματιστής του Ιστοτόπου σύμφωνα με τις σχετικές άδειες χρήσης κ.λπ.), ενώ για προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στον Ιστότοπο υπό τα σήματα ή λογότυπα ή διακριτικά σημεία τρίτων εταιρειών/οντοτήτων/φορέων, δικαιούχοι είναι οι εν λόγω εταιρείες/οντότητες/φορείς.

Πέρα όμως από αυτά, όλα τα κείμενα, γραφικά, απεικονίσεις, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, και γενικά το σύνολο του πρωτότυπου περιεχομένου του Ιστοτόπου, η σχεδιαστική δομή και η εικόνα του αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας.

ΙV. Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου διατίθεται ελεύθερα προς τους επισκέπτες/χρήστες του, υποχρεούνται όμως αυτοί να μην τροποποιούν ή αλλοιώνουν αυτό και να μην το αναπαράγουν ούτε περαιτέρω χρησιμοποιούν χωρίς τη συγκατάθεση της Εταιρείας και τότε μόνο με σαφή και ρητή αναφορά της προέλευσής του, ότι δηλαδή το περιεχόμενο ανήκει στον παρόντα Ιστότοπο και αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρείας.

Η με οποιονδήποτε τρόπο αντιγραφή για εμπορικούς σκοπούς, διάθεση, αποθήκευση, ενσωμάτωση σε άλλες ιστοσελίδες ή συστήματα, μετάδοση ή διανομή του περιεχομένου του Ιστοτόπου, εν όλω ή εν μέρει ή αποσπασματικά, απαγορεύονται απολύτως, παρεκτός εάν γίνονται με προηγούμενη έγγραφη ρητή συγκατάθεση της Εταιρείας.

 1. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με τον Ιστότοπο, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με την Εταιρεία (email: [email protected] ).

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

 1. Οι επισκέπτες/χρήστες του Ιστοτόπου μπορούν να συνδεθούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Εταιρείας με τη χρήση κωδικών που δημιουργούν οι ίδιοι, αφού εγγραφούν μέσω της σχετικής σελίδας του Ιστοτόπου μας, με σκοπό την πραγματοποίηση παραγγελιών και αγορών από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
 2. Μπορούν επίσης να εγγραφούν στη λίστα παραληπτών των ενημερωτικών δελτίων (newsletters) της Εταιρείας, προκειμένου να λαμβάνουν ενημερώσεις, προσφορές ή καταλόγους προϊόντων μας και συναφή επικοινωνία.

Οι χρήστες μπορούν οποτεδήποτε να ζητήσουν τον τερματισμό της επικοινωνίας και να αντιταχθούν, με εύκολο τρόπο και δωρεάν, στη συλλογή και χρήση των δεδομένων τους επιλέγοντας την απεγγραφή από τα newsletters της Εταιρείας, η οποία τους παρέχεται σε κάθε σχετικό μήνυμα που τους αποστέλλεται, με τρόπο σαφή και ευδιάκριτο.  

III. Για την εγγραφή των χρηστών, η Εταιρεία δεν ζητά πρόσβαση σε άλλα δεδομένα τους, παρά συλλέγει μόνο τα απαραίτητα στοιχεία ταυτότητάς τους και όσες πληροφορίες απαιτούνται εκ του νόμου για την πραγματοποίηση των παραγγελιών και αγορών και την προσήκουσα ολοκλήρωση των σχετικών συναλλαγών (τιμολόγηση, αποστολή, παράδοση κ.λπ.).

 1. Οι εγγεγραμμένοι κατά τα άνω χρήστες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται μέσω του λογαριασμού τους και πρέπει κατά πάντα χρόνο να διασφαλίζουν ότι οι προσωπικοί τους κωδικοί πρόσβασης διατηρούνται απόρρητοι, εμπιστευτικοί και ασφαλείς και δεν αποκαλύπτονται σε τρίτα πρόσωπα.
 2. Εάν τυχόν οποιοσδήποτε εγγεγραμμένος χρήστης διαπιστώσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο λογαριασμό του ή/και για γενικά θέλει να επικοινωνήσει στην Εταιρεία οποιοδήποτε θέμα τον απασχολεί σχετικά με τη διαχείριση του λογαριασμού του, παρακαλείται να απευθυνθεί απευθείας στην Εταιρεία (email: [email protected] ).

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

 

 1. Ο παρών Ιστότοπος συλλέγει προσωπικά δεδομένα κάθε φορά που ο επισκέπτης/χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του ή/και συμπληρώνει κάποια φόρμα αποστολής στοιχείων ή/και όταν χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο.

Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας του, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, το επάγγελμα, τον Α.Φ.Μ. και λοιπά στοιχεία τιμολόγησης και πληρωμών του εν λόγω εγγραφόμενου χρήστη.

 1. Επίσης, προκειμένου να μπορεί να συνδεθεί ο χρήστης με τον Ιστότοπο και για την εκτέλεση των βασικών λειτουργιών του, με την είσοδο του επισκέπτη σε αυτόν, η Εταιρεία εγκαθιστά στη συσκευή του αναγκαία cookies (ιχνηλάτες – “trackers”) και καταγράφει αυτόματα σε αρχεία καταγραφής (log files) πληροφορίες από τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που χρησιμοποιεί αυτός και, συγκεκριμένα, πληροφορίες σχετικές με την ΙP διεύθυνσή του, την ημερομηνία και ώρα σύνδεσής του στον Ιστότοπο, τους  κωδικούς απόκρισης του εξυπηρετητή (server) του, τις παραμέτρους κλήσης του πρωτοκόλλου https (https response), τη διεύθυνση URL από την οποία προσπέλασε την Ιστοσελίδα, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης καθώς και τον τύπο του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποίησε.

III. Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του Ιστοτόπου για λόγους που αφορούν στη χρήση του κατά τα άνω (π.χ. ενημέρωση, υποβολή αιτημάτων επικοινωνίας, παραγγελιών, πραγματοποίηση αγορών κ.λπ.), για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας ή/και στη βάση συγκατάθεσης του χρήστη για λόγους μέτρησης της επισκεψιμότητας του Ιστοτόπου ή/και εξαγωγή στατιστικών στοιχείων για τη βελτίωση των παρεχόμενων από τον Ιστότοπο υπηρεσιών.

ΙV. Η Εταιρεία διατηρεί τα εν λόγω δεδομένα εμπιστευτικά, τα επεξεργάζεται με ασφάλεια και λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα για την προστασία τους μέτρα, τηρώντας την εφαρμοστέα νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ως άνω προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Ιστότοπου που και με την εφαρμογή, χρήση και εγκατάσταση ιχνηλατών και συναφών τεχνολογιών, εγκαθιστά δε μόνο τα απολύτως απαραίτητα από τεχνικής απόψεως cookies και δίνει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να επιλέξει αν τυχόν επιθυμεί ή όχι τη χρήση περαιτέρω προαιρετικών cookies (ανάλυσης, διαφήμισης κ.λπ.).

 1. Οι επισκέπτες έχουν εκ του νόμου δικαιώματα πρόσβασης, άρσης της συγκατάθεσης, διόρθωσης, συμπλήρωσης, διαγραφής των δεδομένων τους ή περιορισμού της επεξεργασίας τους, μεταφοράς των δεδομένων τους σε άλλο φορέα, εναντίωσης στην επεξεργασία και καταγγελίας, σε περίπτωση που τυχόν θεωρούν ότι θίγεται η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (
 2. Για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα, οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρεία (e-mail: [email protected] ), ενώ περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, τους σκοπούς και τις νομικές βάσεις της επεξεργασίας, τα δικαιώματα των χρηστών, τους αποδέκτες και τα μέτρα που εφαρμόζει η Εταιρεία για την προστασία αυτών, υπάρχουν στην Πολιτική/Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένωνκαι στην Πολιτική για τη χρήση Cookies της Εταιρείας μας.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΔΙΑΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ (LINKS, HYPERLINKS)

 

Ι. Μέσω του Ιστοτόπου μπορεί να παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης σε άλλες ιστοσελίδες, τρίτων προσώπων, μέσω συνδέσμων, υπερσυνδέσμων κ.λπ. (links, hyperlinks ή διαφημιστικών banners).

ΙΙ. Η χρήση των συνδέσμων αυτών γίνεται αποκλειστικά και μόνο προς διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας και οι εν λόγω σύνδεσμοι δεν ελέγχονται από την Εταιρεία, αλλά από τα τρίτα ως άνω πρόσωπα – δικαιούχους των συγκεκριμένων ιστοσελίδων, οι οποίες υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης των τρίτων αυτών δικαιούχων τους.

Επομένως, για κάθε ενδεχόμενο πρόβλημα που μπορεί να ανακύψει κατά τη χρήση αυτών των ιστοσελίδων ή την επίσκεψη των χρηστών σε αυτές, αφορούν αποκλειστικά και μόνο τα τρίτα αυτά πρόσωπα, τα οποία έχουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενό τους και στα οποία θα πρέπει να απευθύνονται οι χρήστες σε κάθε περίπτωση.

ΙΙΙ. Η ύπαρξη των συνδέσμων στον Ιστότοπο δεν σημαίνει ούτε συνεπάγεται ούτε και πρέπει να εκλαμβάνεται ή ερμηνεύεται από τους χρήστες/επισκέπτες ως έγκριση, αποδοχή ή με οποιονδήποτε τρόπο υιοθέτηση των περιεχομένων τους από την Εταιρεία μας.

ΙV. Οι χρήστες του Ιστοτόπου μας χρησιμοποιούν τους συνδέσμους της Ιστοσελίδας και επισκέπτονται τις τρίτες αυτές ιστοσελίδες με αποκλειστικά δική τους ευθύνη και αναλαμβάνουν, αυτοί μόνο, τους σχετικούς ενδεχόμενους κινδύνους.

Η Εταιρεία δεν έχει επιθεωρήσει τους δικτυακούς αυτούς τόπους, δεν αποδέχεται απαραιτήτως ούτε παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση για το περιεχόμενό τους ή τις υπηρεσίες αυτών και δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη που ενδεχομένως επικαλεσθεί χρήστης/επισκέπτης του Ιστοτόπου από την πρόσβαση σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους ή από τη συλλογή προσωπικών δεδομένων από αυτούς, ούτε βεβαίως εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Επιπλέον, δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν ούτε για τη νομιμότητά τους.

ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή ή επικαιροποιημένη εκδοχή τους, διέπονται από το εφαρμοστέο ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.

ΙI. Καμία τροποποίηση οποιασδήποτε από τις διατάξεις των Όρων Χρήσης δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί μέρος τους, εάν δεν είναι έγγραφη και ενσωματωμένη σε αυτούς.

ΙII. Εάν τυχόν οποιοσδήποτε από τους Όρους Χρήσης ήθελε τυχόν θεωρηθεί αντίθετος με το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο ή ανεφάρμοστος ή ακυρώσιμος, θα παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων του παρόντος κειμένου.

 

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη λειτουργία του Ιστοτόπου μας, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με την Εταιρεία (email: [email protected]).