1–5 Ιουνίου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2022


22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας

13–16 Μαΐου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2021


21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας

9 Μαΐου – 1 Ιουνίου

ΔΕΛΦΟΙ (Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών), 2019


20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας

3-6 Μαϊου

ΑΘΗΝΑ (Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών), 2018


19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας

11-14 Μαϊου

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 2016


18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας

10-13 Μαϊου

ΑΛΕΞΑΝΡΟΥΠΟΛΗ, 2014


17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας

10-13 Μαϊου

ΚΥΛΛΗΝΗ, 2012


16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας

2-5 Ιουνίου

ΚΩΣ, 2010


15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας

18-21 Ιουνίου

ΑΘΗΝΑ (ΚΑΒΟΥΡΙ), 2008