Αρχική » ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ομάδες Εργασίας

-Καρδιαγγειακά και μεταβολικά νοσήματα και νεφρός
-Αιμοκάθαρση και νεφρική οστική νόσος
-Περιτοναϊκή κάθαρση
-Μεταμόσχευση νεφρού
-Επεμβατική νεφρολογία
-Ιδιοπαθείς σπειραματονεφρίτιδες και συστηματικά νοσήματα
-Οξεία νεφρική βλάβη και μέθοδοι αφαίρεσης
-Νεφρολιθίαση-κληρονομικά νοσήματα και νεφρός
-Διατροφή και άσκηση
-Επαγγελματικά θέματα