Αρχική 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 
 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ" 
 ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΕ 
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 ΝΕΑ 

Το περιοδικό
Επιτροπή Σύνταξης
Oδηγίες για τους συγγραφείς
Υποβολή εργασιών
Εγγραφές
Διαφημίσεις

Εισαγωγή

Remember me on this computer
  Forgot your password?
  Register


ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ


ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ

ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020


Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού

2014 2015 2016 2017 2018 2019


Athens Winter School in NephrologyΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15
Τ.Κ.:11528, ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλ: 210 7298586
Fax: 210 7237705
E-mail: ene@ene.gr


Home / Περιοδικό της ΕΝΕ Ελληνική Νεφρολογία

Βρίσκεστε εδώ : Περιοδικό της ΕΝΕ Ελληνική Νεφρολογία

Η «Ελληνική Νεφρολογία» είναι το επίσημο τριμηνιαίο περιοδικό της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και ως σκοπό έχει τη συνεχή και σωστή ενημέρωση των Νεφρολόγων και γενικότερα των ιατρών που ενδιαφέρονται για τις παθήσεις των νεφρών. Για το σκοπό αυτό καλύπτει όλους τους τομείς της Νεφρολογίας όπως ανοσολογία και ιστολοπαθολογία, παθοφυσιολογία νεφρικών νοσημάτων και εξέλιξη, μεταβολισμός μετάλλων και οστού και νεφρική οστική νόσος, κλινική νεφρολογία, επιδημιολογία και έκβαση, εξωνεφρική κάθαρση και μεταμόσχευση. Οι εργασίες δημοσιεύονται μετά από κρίση και εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες: βραχείες ανασκοπήσεις, ανασκοπήσεις, πρωτότυπες εργασίες και ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Τα τεύχη του περιοδικού αποστέλλονται δωρεάν σε όλα τα μέλη της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και τα δημοσιευμένα τεύχη διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική σελίδα της Εταιρείας www.ene.gr.


Vol 31, No 1 (2020)

Table of Contents

Ανασκοπήσεις - Reviews

Μονοκλωνική γαμμαπάθεια με νεφρική σημασία - Monoclonical gammopathy of renal significance
Ε. Καλαϊτζάκης, Σ. Τσιάκας, Ε. Κάψια, Σ. Μαρινάκη, Ι. Μπολέτης, E. Kalaitzakis, S. Tsiakas, E. Kapsia, S. Marinaki, J. Boletis
Πρωτεoμική ανάλυση ούρων για την πρόβλεψη διαβητικής νεφροπάθειας - Urinary proteomics analysis for prognosis of diabetic nephropathy
Ν. Φραντζή, Ε. Κριτσέλη, Α. Βλάχου, Δ. Γούμενος, M. Frantzi, Ε. Critselis, A. Vlahou, D.S. Goumenos

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις - Cases reports

Ήπια σημειολογία σε ασθενή με βαριά ουραιμία, μεταβολική οξέωση, υπασβεστιαιμία, υπερφωσφαταιμία και υπερουριχαιμία - Mild clinical signs in a patient with severe uraemia, metabolic acidosis, hypocalcaemia, hyperphos-phatemia and hyperuricemia
Α. Μπακαλούδης, Α. Γεωργουλίδου, Γ. Ρωμανίδου, Ειρ. Καλογιαννίδου, Ν. Oσμάν, Λ. Σίμογλου, Π. Ζηνάπη, Κ. Μαυροματίδης, A. Bakaloudis, A. Georgoulidou, Y. Romanidou, I. Kalogiannidou, N. Osman, L. Simoglou, P. Zinapi, K. Mavromatidis

Εικόνες στη νεφρολογία - Images in nephrology

Η γέννηση μιας σπειραματικής μήνης - Birth of a glomerular crescent
Π. Πατεινάκης, Ι. Ευστρατίου, Δ. Παπαδοπούλου, P. Pateinakis, I. Efstratiou, D. Papadopoulou

Ειδικό άρθρο - Special article

World Kidney Day 2020. Kidney Health for Everyone Everywhere ? from Prevention to Detection and Equitable Access to Care
Philip Kam-Tao Li, Guillermo Garcia-Garcia, Siu-Fai Lui, Sharon Andreoli, Winston Wing-Shing Fung, Anne Hradsky, Latha Kumaraswami, Vassilios Liakopoulos, Ziyoda Rakhimova, Gamal Saadi, Luisa Strani, Ifeoma Ulas, Kamyar Kalantar-Zadeh

Powered by Bitrix Site Manager

Copyright © 2001-2015 Bitrix