Αρχική 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 
 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ" 
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 ΝΕΑ 

Το περιοδικό
Επιτροπή Σύνταξης
Oδηγίες για τους συγγραφείς
Υποβολή εργασιών
Εγγραφές
Διαφημίσεις

Εισαγωγή

Remember me on this computer
  Forgot your password?
  Register


ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ


ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε.
Journals 2019

Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού

2014 2015 2016 2017 2018 2019ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15
Τ.Κ.:11528, ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλ: 210 7298586
Fax: 210 7237705
E-mail: ene@ene.gr


Home / Περιοδικό της ΕΝΕ Ελληνική Νεφρολογία

Βρίσκεστε εδώ : Περιοδικό της ΕΝΕ Ελληνική Νεφρολογία

Η «Ελληνική Νεφρολογία» είναι το επίσημο τριμηνιαίο περιοδικό της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και ως σκοπό έχει τη συνεχή και σωστή ενημέρωση των Νεφρολόγων και γενικότερα των ιατρών που ενδιαφέρονται για τις παθήσεις των νεφρών. Για το σκοπό αυτό καλύπτει όλους τους τομείς της Νεφρολογίας όπως ανοσολογία και ιστολοπαθολογία, παθοφυσιολογία νεφρικών νοσημάτων και εξέλιξη, μεταβολισμός μετάλλων και οστού και νεφρική οστική νόσος, κλινική νεφρολογία, επιδημιολογία και έκβαση, εξωνεφρική κάθαρση και μεταμόσχευση. Οι εργασίες δημοσιεύονται μετά από κρίση και εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες: βραχείες ανασκοπήσεις, ανασκοπήσεις, πρωτότυπες εργασίες και ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Τα τεύχη του περιοδικού αποστέλλονται δωρεάν σε όλα τα μέλη της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και τα δημοσιευμένα τεύχη διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική σελίδα της Εταιρείας www.ene.gr.


Vol 31, No 1 (2019)

Table of Contents

Βραχεία ανασκόπηση - Brief reviews

Αξιολόγηση της παραθορμόνης του ορού σε νεφρολογικές και άλλες παθολογικές καταστάσεις - Evaluation of serum parathyroid in kidney and other pathological conditions
Μ. Παπαδημητρίου, Αικ. Αδάμου, M. Papadimitriou, A. Adamou

Ανασκοπήσεις - Reviews

Η αφυδάτωση των ηλικιωμένων - Dehydration of the elderly
Ε. Καλογιαννίδου, Κ. Μαυροματίδης, E. Kalogiannidou, K. Mavromatidis

Πρωτότυπες εργασίες - Original articles

Αντιμετώπιση της σοβαρού βαθμού υποκαλιαιμίας με ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση καλίου σε ασθενείς υπό περιτοναϊκή κάθαρση - Treatment of severe hypokalaemia with intraperitoneal potassium in peritoneal dialysis patients
Γ. Ρωμανίδου, Α. Μπακαλούδης, Α. Γεωργουλίδου, Μ. Αριστινίδου, Ι. Παρόγλου, Ν. Oσμάν, Κ. Μαυροματίδης, Y. Romanidou, A. Bakaloudis, A. Georgoulidou, M. Aristinidou, I. Paroglou, N. Osman, K. Mavromatidis

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις - Cases reports

Oξεία νεφρική βλάβη οφειλόμενη σε τοξικότητα από μεθοτρεξάτη. Αντιμετώπιση με on-line αιμοδιαδιήθηση. Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας - Acute renal damage due to methotrexate toxicity. Treatment with on-line hemodialysis. Case pre
Σ. Πάσχου, Κ. Αρμεντζοϊου, Χ. Μπαντής, Ε. Τσαντεκίδου, Σ. Φραγκίδης, Γ. Σπανός, Χ. Δόντσος, Μ. Παπαθανασίου, Α. Γιαννακοπούλου, Α. Αναγνωστόπουλος, Γ. Μπαμίχας, S. Paschou, K. Armentzoiou, Ch. Bantis, E. Tsantelidou, S. Fragidis, G. Spanos, Ch. Dontsos, M. Papathanasiou, A. Giannakopoulou, A. Anagnostopoulos, G. Bamichas
Βαριά μεταβολική αλκάλωση σε ασθενή με υστέρηση ανάπτυξης, υποθρεψία και προκλητούς εμέτους - Severe metabolic alkalosis in a patient with growth retardation, malnutrition and challenged vomiting
Γ. Ρωμανίδου, Α. Μπακαλούδης, Α. Γεωργουλίδου, Ι. Παρόγλου, Μ. Αριστινίδου, Π. Ζηνάπη, Κ. Μαυροματίδης, Y. Romanidou, A. Bakaloudis, A. Georgoulidou, I. Paroglou, M. Aristinidou, P. Zinapi, K. Mavromatidis

Ειδικό άρθρο - Special article

Παγκόσμια ημέρα νεφρού 2019: Burden, access, and disparities in kidney disease - World Kidney Day 2019: Editorial Women and Kidney Disease: Reflections on World Kidney Day 2019
D. C. Crews, A. K. Bello, G. Saadi

Powered by Bitrix Site Manager

Copyright © 2001-2015 Bitrix