ΑΡΧΙΚΗ
Το περιοδικό
Επιτροπή Σύνταξης
Oδηγίες για τους συγγραφείς
Υποβολή εργασιών
Εγγραφές
Διαφημίσεις

Εισαγωγή

Remember me on this computer
  Forgot your password?


Home / Περιοδικό της ΕΝΕ Ελληνική Νεφρολογία

Βρίσκεστε εδώ : Περιοδικό της ΕΝΕ Ελληνική Νεφρολογία
   

Η «Ελληνική Νεφρολογία» είναι το επίσημο τριμηνιαίο περιοδικό της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και ως σκοπό έχει τη συνεχή και σωστή ενημέρωση των Νεφρολόγων και γενικότερα των ιατρών που ενδιαφέρονται για τις παθήσεις των νεφρών. Για το σκοπό αυτό καλύπτει όλους τους τομείς της Νεφρολογίας όπως ανοσολογία και ιστολοπαθολογία, παθοφυσιολογία νεφρικών νοσημάτων και εξέλιξη, μεταβολισμός μετάλλων και οστού και νεφρική οστική νόσος, κλινική νεφρολογία, επιδημιολογία και έκβαση, εξωνεφρική κάθαρση και μεταμόσχευση. Οι εργασίες δημοσιεύονται μετά από κρίση και εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες: βραχείες ανασκοπήσεις, ανασκοπήσεις, πρωτότυπες εργασίες και ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Τα τεύχη του περιοδικού αποστέλλονται δωρεάν σε όλα τα μέλη της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και τα δημοσιευμένα τεύχη διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική σελίδα της Εταιρείας www.ene.gr.


Vol 34, No 2 (2022)

Table of Contents

Ανασκοπήσεις - Reviews

Αλληλεπίδραση νεφρού και εγκεφάλου σε ασθενείς με ΧΝΝ - Kidney - Brain "crosstalk" in patients with Chronic Kidney Disease
Δ. Καρασαββίδου, I. Κοντογιώργος, Θ. Παπατόλιος, Α. Φούντογλου, Δ. Μακρίδης, Π. Καλαϊτζίδης, D. Karasavvidou, I. Kontogiorgos, T. Papatolios, A. Fountoglou, D. Makridis, R. Kalaitzidis

Πρωτότυπες εργασίες - Original articles

Εφαρμογή της μεταβολομικής ανάλυσης στην αναγνώριση πρώιμων βιοδεικτών της δυσλειτουργίας της περιτοναϊκής μεμβράνης σε παιδιά υπό περιτοναϊκή κάθαρση - Identification of early biomarkers of peritoneal membrane dysfunction in children on peritoneal dialysis using metabolomics analysis
Α. Κοντού, Ι. Ντότης, O. Μπέγου, Β. Καραβά, Ε. Παντερής, Χ. Βιργιλίου, Α. Ταπάρκου, Γ. Θεοδωρίδης, Ε. Γκίκα, Ν. Πρίντζα, A. Kondou, J. Dotis, O. Begou, V. Karava, E. Panteris, X. Virgiliou, A. Taparkou, G. Theodoridis, H. Gika, N. Printza

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις - Cases reports

Σύνδρομο καρυοθραύστη: Περιγραφή περιστατικού - Nutcracker syndrome: Case report
Ι. Κοντογιώργος, Ν. Αναστασίου, Χ. Γκατζήμας, Δ. Βρανάς, Ζ. Ίβκοβιτς, Δ. Καρασαββίδου, Ι. Kontogiorgos, N. Anastasiou, C. Gatzimas, D. Vranas, Z. Ivcovits, D. Karasavvidou