ΑΡΧΙΚΗ
Το περιοδικό
Επιτροπή Σύνταξης
Oδηγίες για τους συγγραφείς
Υποβολή εργασιών
Εγγραφές
Διαφημίσεις

Εισαγωγή

Remember me on this computer
  Forgot your password?


Home / Περιοδικό της ΕΝΕ Ελληνική Νεφρολογία

Βρίσκεστε εδώ : Περιοδικό της ΕΝΕ Ελληνική Νεφρολογία
   

Η «Ελληνική Νεφρολογία» είναι το επίσημο τριμηνιαίο περιοδικό της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και ως σκοπό έχει τη συνεχή και σωστή ενημέρωση των Νεφρολόγων και γενικότερα των ιατρών που ενδιαφέρονται για τις παθήσεις των νεφρών. Για το σκοπό αυτό καλύπτει όλους τους τομείς της Νεφρολογίας όπως ανοσολογία και ιστολοπαθολογία, παθοφυσιολογία νεφρικών νοσημάτων και εξέλιξη, μεταβολισμός μετάλλων και οστού και νεφρική οστική νόσος, κλινική νεφρολογία, επιδημιολογία και έκβαση, εξωνεφρική κάθαρση και μεταμόσχευση. Οι εργασίες δημοσιεύονται μετά από κρίση και εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες: βραχείες ανασκοπήσεις, ανασκοπήσεις, πρωτότυπες εργασίες και ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Τα τεύχη του περιοδικού αποστέλλονται δωρεάν σε όλα τα μέλη της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και τα δημοσιευμένα τεύχη διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική σελίδα της Εταιρείας www.ene.gr.


Vol 32, No 3 (2020)

Table of Contents

Νεκρολογίες - Οbituaries

Στη μνήμη του Νίκου Ντόμπρου, In memory of Nikos Dombros
Κ. Σόμπολος, K. Sombolos

Ανασκοπήσεις - Reviews

Oξεία νεφρική βλάβη σχετιζόμενη με οξεία διάμεση νεφρίτιδα, Acute kidney injury associated with acute interstitial nephritis
Α. Χαλκιά Χαλκιά, Δ. Πετράς, A. Chalkia, D. Petras
Σύστημα Ρενίνης-Αγγειοτενσίνης-Αλδοστερόνης και COVID-19, Renin-Angiotensin-Aldosterone System and Covid-19
Ν. Παπαγαλάνης, Κ. Σιαμόπουλος, N. Papagalanis, K. Siamopoulos

Πρωτότυπες εργασίες - Original articles

Υπομφάλια τοποθέτηση περιτοναϊκού καθετήρα στη λευκή γραμμή, Subumbilical peritoneal catheter placement on the linea alba
Α. Γεωργουλίδου, Κ. Παύλου, I. Ρωμανίδου, A. Μπακαλούδης, N. Oσμάν, M. Αριστινίδου, Φ. Μεχμέτ, Κ. Μαυροματίδης, A. Georgoulidou, K. Pavlou, I. Romanidou, A. Bakaloudis, N. Osman, M. Aristinidou, F. Mechmet, K. Mavromatidis
Μέτρα των ιδιωτικών Μονάδων Αιμοκάθαρσης για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, Policies against the COVID-19 pandemic implemented by Greek privately owned Haemodialysis Units
Δ. Κιρμιζής, Λ. Γιονανλής, Ι. Δρούλιας, Ε. Ευθυμίου, Α. Σταυρουλόπουλος, Κ. Τρίγκα, Π. Τρίγκας, Ε. Πάνου, Φ. Μακρής, Γ. Μηλάτος, Χ. Μπαλοδήμος, Π. Νεννές, Ειρ. Σταυρινού, Γ. Ντέτσκας, Α. Δράκου, Δ. Παπαδοπούλου, Ε. Ιντζεβίδου, D. Kirmizis, L. Gionanlis, I. Droulias, E. Efthimiou, A. Stavroulopoulos, K. Trigga, P. Triggas, E. Panou, F. Makris, G. Milatos, Ch. Balodimos, P. Nennes, I. Stavrinou, G. Detskas, A. Drakou, D. Papadopoulou, E. Intzevidou

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις - Cases reports

Διαβητική νεφροπάθεια και μηνοειδείς σχηματισμοί (παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση βιβλιογραφίας), Diabetic nephropathy and crescents ? case report and review of the literature
O. Μπαλάφα, Γ. Λιάπης, Α. Κίτσος, Τ. Δάκος, Ι. Θεοδώρου, Ε. Ντουνούση, O. Balafa, G. Liapis, A. Kitsos, T. Dakos, I. Theodorou, E. Dounousi