ΑΡΧΙΚΗ
Το περιοδικό
Επιτροπή Σύνταξης
Oδηγίες για τους συγγραφείς
Υποβολή εργασιών
Εγγραφές
Διαφημίσεις

Εισαγωγή

Remember me on this computer
  Forgot your password?


Home / Περιοδικό της ΕΝΕ Ελληνική Νεφρολογία

Βρίσκεστε εδώ : Περιοδικό της ΕΝΕ Ελληνική Νεφρολογία
   

Η «Ελληνική Νεφρολογία» είναι το επίσημο τριμηνιαίο περιοδικό της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και ως σκοπό έχει τη συνεχή και σωστή ενημέρωση των Νεφρολόγων και γενικότερα των ιατρών που ενδιαφέρονται για τις παθήσεις των νεφρών. Για το σκοπό αυτό καλύπτει όλους τους τομείς της Νεφρολογίας όπως ανοσολογία και ιστολοπαθολογία, παθοφυσιολογία νεφρικών νοσημάτων και εξέλιξη, μεταβολισμός μετάλλων και οστού και νεφρική οστική νόσος, κλινική νεφρολογία, επιδημιολογία και έκβαση, εξωνεφρική κάθαρση και μεταμόσχευση. Οι εργασίες δημοσιεύονται μετά από κρίση και εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες: βραχείες ανασκοπήσεις, ανασκοπήσεις, πρωτότυπες εργασίες και ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Τα τεύχη του περιοδικού αποστέλλονται δωρεάν σε όλα τα μέλη της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και τα δημοσιευμένα τεύχη διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική σελίδα της Εταιρείας www.ene.gr.


Vol 33, No 1 (2021)

Table of Contents

Ανασκοπήσεις - Reviews

Παρουσίαση και σχολιασμός των πρόσφατων κλινικών συστάσεων της Ευρωπαϊκής Παιδονεφρολογικής Εταιρείας για την εκτίμηση των οστών σε παιδιά με ΧΝΝ, Commentary on bone evaluation in pediatric CKD clinical practice points from the European Society for Pedia
Ε. Λιάζου, Α. Χαΐνογλου, Σ. Σταμπουλή, E. Liazou, A. Chainoglou, S. Stabouli
Μηχανισμοί δράσης και οργανοπροστασίας των αναστολέων του συν-μεταφορέα νατρίου-γλυκόζης 2, Mechanisms of action and organ protection of sodium - glucose cotran-sporter inhibitors - 2 (SGLT2)
Ν. Παπαγαλάνης, Κ. Σιαμόπουλος, Ν. Papagalanis, K. Siamopoulos

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις - Cases reports

Τοποθέτηση καθετήρα αιμοκάθαρσης στη μηριαία αρτηρία περιπτώσεις για εφαρμογή επείγουσας αιμοκάθαρσης, Placement of a dialysis catheter in the femoral artery for emergency dialysis
Α. Γεωργουλίδου, Α. Μπακαλούδης, Γ. Ρωμανίδου, Ι. Σκάνδαλος, Ν. Oσμάν, Μ. Αριστινίδου, Κ. Μαυροματίδης, Α. Georgoulidou, A. Bakaloudis, G. Romanidou, I. Skandalos, N. Osman, M. Aristinidou, K. Mavromatidis
Λοίμωξη σημείου εξόδου και περιτονίτιδα απο brevundimonas diminuta στην περιτοναϊκή κάθαρση, Exit site infection and peritonitis due to brevundimonas diminuta in peritoneal dialysis
Κ. Βορδώνη, Π. Θεοφίλης, Γ. Βλαχοπάνος, Ι. Μακρυνιώτου, K. Vordoni, P. Theofilis, G. Vlachopanos, I. Makriniotou

Ειδικό άρθρο - Special article

World Kidney Day 2021: Living Well with Kidney Disease by Patient and Care-Partner Empowerment: Kidney Health for Everyone Everywhere
Kamyar Kalantar-Zadeh, Philip Kam-Tao Li, Ekamol Tantisattamo, Latha Kumaraswami, Vassilios Liakopoulos, Siu-Fai Lui, Ifeoma Ulasi, Sharon Andreoli, Alessandro Balducci, Sophie Dupuis, Tess Harris, Anne Hradsky, Richard Knight, Sajay Kumar, Maggie Ng, Alice Poidevin, Gamal Saadi, Allison Tong


ISSN: 1105-1400 e-ISSN 1792-8907