Αίτημα για συνεργασία με ιατρό ειδικότητας Νεφρολογίας στο Γ.Ν.Π Τζάνειο.

Η Νεφρολογική κλινική — Μ.Τ.Ν του Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» ζητά τη συνεργασία με έναν/μία Επικουρικό/ή ή ιδιώτη Ιατρό με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών ειδικότητας.
Νεφρολογίας, ο/η οποίος/α θα ενσωματωθεί στην ιατρική ομάδα του Νοσοκομείου.
Επιθυμητή ημερομηνία συνεργασίας άμεσα.
Παρακαλώ όπως γνωστοποιηθεί στα μέλη σας, ώστε αν υπάρξει ενδιαφέρον να ακολουθήσει επικοινωνία στο τηλέφωνο 213 2081798 (κ. Μαντζαβίνου), ή στο e-mail [email protected].

Shopping Basket