Αίτημα για συνεργασία με ιατρό ειδικότητας Νεφρολογίας στην Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «Λ.Η. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.»Κατερίνη.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΥ

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να εκδηλώσουμε το ενδιαφέρον μας για την πρόσληψη Ιατρού Νεφρολόγου με πλήρη ή μερική απασχόληση. Παρακαλούμε για την γνωστοποίηση της παρούσας στα μέλη σας. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 23510-22300 6944426854
Email: [email protected]
Υπεύθυνη επικοινωνίας: κ. Παυλίδου Βασιλικ

Shopping Basket