19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας | 13 – 16 Δεκεμβρίου 2023

13 – 16 Δεκεμβρίου 2023, Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών

Πλήροφορίες: Εδώ…