23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης | 5-7 Οκτωβρίου 2023

5-7 Οκτωβρίου 2023, Ξενοδοχείο Macedonia Palace, Θεσσαλονίκη

Πλήροφορίες: Εδώ…