ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ | 1- 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

1- 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023, Αμφιθέατρο ΓΝ «Ευαγγελισμός»

Πλήροφορίες: Εδώ…