Ελληνική Νεφρολογία - Hellenic Nephrology


Journal Homepage Image

for the World Kidney Day Steerin Committee**

Vol 33, No 1 (2021)

Table of Contents

Ανασκοπήσεις - Reviews

Παρουσίαση και σχολιασμός των πρόσφατων κλινικών συστάσεων της Ευρωπαϊκής Παιδονεφρολογικής Εταιρείας για την εκτίμηση των οστών σε παιδιά με ΧΝΝ, Commentary on bone evaluation in pediatric CKD clinical practice points from the European Society for Pedia
Ε. Λιάζου, Α. Χαΐνογλου, Σ. Σταμπουλή, E. Liazou, A. Chainoglou, S. Stabouli
Μηχανισμοί δράσης και οργανοπροστασίας των αναστολέων του συν-μεταφορέα νατρίου-γλυκόζης 2, Mechanisms of action and organ protection of sodium - glucose cotran-sporter inhibitors - 2 (SGLT2)
Ν. Παπαγαλάνης, Κ. Σιαμόπουλος, Ν. Papagalanis, K. Siamopoulos

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις - Cases reports

Τοποθέτηση καθετήρα αιμοκάθαρσης στη μηριαία αρτηρία περιπτώσεις για εφαρμογή επείγουσας αιμοκάθαρσης, Placement of a dialysis catheter in the femoral artery for emergency dialysis
Α. Γεωργουλίδου, Α. Μπακαλούδης, Γ. Ρωμανίδου, Ι. Σκάνδαλος, Ν. Oσμάν, Μ. Αριστινίδου, Κ. Μαυροματίδης, Α. Georgoulidou, A. Bakaloudis, G. Romanidou, I. Skandalos, N. Osman, M. Aristinidou, K. Mavromatidis
Λοίμωξη σημείου εξόδου και περιτονίτιδα απο brevundimonas diminuta στην περιτοναϊκή κάθαρση, Exit site infection and peritonitis due to brevundimonas diminuta in peritoneal dialysis
Κ. Βορδώνη, Π. Θεοφίλης, Γ. Βλαχοπάνος, Ι. Μακρυνιώτου, K. Vordoni, P. Theofilis, G. Vlachopanos, I. Makriniotou

Ειδικό άρθρο - Special article

World Kidney Day 2021: Living Well with Kidney Disease by Patient and Care-Partner Empowerment: Kidney Health for Everyone Everywhere
Kamyar Kalantar-Zadeh, Philip Kam-Tao Li, Ekamol Tantisattamo, Latha Kumaraswami, Vassilios Liakopoulos, Siu-Fai Lui, Ifeoma Ulasi, Sharon Andreoli, Alessandro Balducci, Sophie Dupuis, Tess Harris, Anne Hradsky, Richard Knight, Sajay Kumar, Maggie Ng, Alice Poidevin, Gamal Saadi, Allison Tong