Ελληνική Νεφρολογία - Hellenic Nephrology


Journal Homepage Image

Σύνδρομο καρυοθραύστη: Συμπίεση αριστερής νεφρικής φλέβας μεταξύ άνω μεσεντερίου αρτηρίας και κοιλιακής αορτής - Nutracker syndrome: Compression of the left renal vein between abdominal aorta and superior mesenteric artery

Vol 34, No 2 (2022)

Table of Contents

Ανασκοπήσεις - Reviews

Αλληλεπίδραση νεφρού και εγκεφάλου σε ασθενείς με ΧΝΝ - Kidney - Brain "crosstalk" in patients with Chronic Kidney Disease
Δ. Καρασαββίδου, I. Κοντογιώργος, Θ. Παπατόλιος, Α. Φούντογλου, Δ. Μακρίδης, Π. Καλαϊτζίδης, D. Karasavvidou, I. Kontogiorgos, T. Papatolios, A. Fountoglou, D. Makridis, R. Kalaitzidis

Πρωτότυπες εργασίες - Original articles

Εφαρμογή της μεταβολομικής ανάλυσης στην αναγνώριση πρώιμων βιοδεικτών της δυσλειτουργίας της περιτοναϊκής μεμβράνης σε παιδιά υπό περιτοναϊκή κάθαρση - Identification of early biomarkers of peritoneal membrane dysfunction in children on peritoneal dialys
Α. Κοντού, Ι. Ντότης, O. Μπέγου, Β. Καραβά, Ε. Παντερής, Χ. Βιργιλίου, Α. Ταπάρκου, Γ. Θεοδωρίδης, Ε. Γκίκα, Ν. Πρίντζα, A. Kondou, J. Dotis, O. Begou, V. Karava, E. Panteris, X. Virgiliou, A. Taparkou, G. Theodoridis, H. Gika, N. Printza

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις - Cases reports

Σύνδρομο καρυοθραύστη: Περιγραφή περιστατικού - Nutcracker syndrome: Case report
Ι. Κοντογιώργος, Ν. Αναστασίου, Χ. Γκατζήμας, Δ. Βρανάς, Ζ. Ίβκοβιτς, Δ. Καρασαββίδου, Ι. Kontogiorgos, N. Anastasiou, C. Gatzimas, D. Vranas, Z. Ivcovits, D. Karasavvidou