27 Μάη : Παγκόσμια ημέρα επείγουσας Ιατρικής

27 Μάη : Παγκόσμια ημέρα επείγουσας Ιατρικής

Η 27 η Μαΐου είναι αφιερωμένη στην Επείγουσα Ιατρική, στο προσωπικό που εργάζεται στα τμήματα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) και στους λήπτες υπηρεσιών υγείας στο ΤΕΠ με το μήνυμα: «Η ασφάλεια σας-Η προτεραιότητά μας».
Η Ευρωπαϊκή Πραγματικότητα
Τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) θα πρέπει να θεωρούνται αυτή τη στιγμή μη ασφαλή χώροι τόσο για τους επαγγελματίες υγείας όσο και τους ασθενείς, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας διεθνούς έρευνας που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής (European Society of Emergency Medicine – EuSEM) και θα δημοσιευτεί  αύριο στο περιοδικό European Journal of Emergency Medicine. Οι κύριοι λόγοι για αυτό είναι: η έλλειψη προσωπικού και η υπερφόρτωση των ΤΕΠ λόγω της έλλειψης κλινών για την εισαγωγή των ασθενών, με αποτέλεσμα την παροχή φροντίδας στους διαδρόμους.

Οι επαγγελματίες υγείας απάντησαν  στην  έρευνα ότι αισθάνονται πως δεν υποστηρίζονται επαρκώς τα ΤΕΠ από τις διοικήσεις  την διοίκηση των νοσοκομείων. Περίπου το 90% των επαγγελματιών  που συμμετείχαν  ανέφεραν ότι ο αριθμός των ασθενών που προσήλθαν στο ΤΕΠ , υπερέβαινε κάποιες φορές την ικανότητα του τμήματος να παρέχει ασφαλή φροντίδα, και ότι η υπερφόρτωση αυτή είναι συχνό φαινόμενο και προκαλεί δυσφορία στους ασθενείς και στους επαγγελματίες υγείας , περιορίζοντας την ικανότητά τους να παρέχουν ποιοτική φροντίδα υγείας, ενώ  είναι γνωστό ότι η υπερφόρτωση των ΤΕΠ συνεπάγεται σημαντικό κίνδυνο πρόκλησης σωματικής βλάβης στους ασθενείς και αυξημένα ποσοστά θνησιμότητας.

Το 54,2% των επαγγελματιών ανέφερε ότι αισθάνεται ότι είναι διαρκώς υπό εξωτερική πίεση, ενώ το 35% των επαγγελματιών  επίσης ανέφερε ότι οι ιθύνοντες των νοσοκομείων ποτέ δεν υποστηρίζουν την εισαγωγή βελτιώσεων στα ΤΕΠ με  το 47% να πιστεύει ότι οι εφαρμοζόμενες πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ροής των ασθενών στα ΤΕΠ δεν ήταν ποτέ αποτελεσματικές.
Οι επαγγελματίες υγείας που είναι αφοσιωμένοι στο ΤΕΠ, χρειάζονται το κατάλληλο περιβάλλον και υποστήριξη για να εκτελέσουν το έργο τους, όπως και οι ασθενείς θα πρέπει να αισθάνονται βεβαιότητα ότι θα λάβουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Οι κυβερνήσεις και οι υγειονομικές αρχές πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτήν την κατάσταση τώρα, πριν επιδεινωθεί περαιτέρω δηλώνει ο Δρ.
Connolly,
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επείγουσας Ιατρικής.
Η Ελληνική Πραγματικότητα
Το ΤΕΠ αποτελεί συνήθως την πρώτη επαφή του πολίτη με το ΕΣΥ και την Επείγουσα Υπηρεσίας Υγείας την οποία αναζητούν περισσότεροι από 2.000.000 πολίτες κάθε χρόνο. Η Ελληνική πολιτεία έχει αναγνωρίσει την κρισιμότητα της επείγουσας φροντίδας υγείας και από το 2019 γίνονται συνεχώς βήματα ανάπτυξης, τα οποία όμως, τις περισσότερες φορές είναι αποσπασματικά και ασύνδετα μεταξύ τους. Η Επείγουσα Ιατρική, η Επείγουσα Νοσηλευτική, ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου, η στελέχωση των ΤΕΠ και η κτιριακή αναβάθμιση των ΤΕΠ αποτελούν έμπρακτα βήματα αυτής της  ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Επείγουσας Ιατρικής (ΕΕΕΙ), το ΤΕΠ παραμένει μια μη ελκυστική επιλογή για τους επαγγελματίες υγείας του ΕΣΥ. Από το σύνολο των περίπου οργανικών 580 θέσεων ιατρών κλάδου ΕΣΥ για το ΤΕΠ μόλις το 44% (284) έχουν καλυφθεί και εξ αυτών περίπου 80 ιατροί (14%) έχουν μετακινηθεί σε άλλα τμήματα του Νοσοκομείου με αποτέλεσμα μόλις το 30% των θέσεων ιατρών ΤΕΠ να είναι
καλυμμένο, ενώ στις πρόσφατες προκηρύξεις υπήρχαν λιγότερες από 30 θέσεις ιατρών για ΤΕΠ. Παρόμοια είναι η εικόνα για τη στελέχωση του ΤΕΠ με νοσηλευτικό προσωπικό. H αναλογία νοσηλευτών / ιατρών όσο και η αναλογία νοσηλευτών/ προσερχόμενων ασθενών είναι απογοητευτική.
Είναι σαφές ότι χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη της Επείγουσας Φροντίδας Υγείας για την ασφαλή λειτουργία των ΤΕΠ τόσο ως χώροι εργασίας όσο ως  χώροι φροντίδας, ενώ είναι αδήριτη ανάγκη η παροχή κινήτρων για το προσωπικό και η ενημέρωση των πολιτών, η διασύνδεση τους τόσο με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας όσο με την Προνοσοκομειακή Ιατρική.
Η Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής προσπαθεί και ελπίζει η ημέρα Επείγουσας Ιατρικής (27 Μαΐου) να γίνει το έναυσμα για μια εθνική προσπάθεια που θα βελτιώσει την ικανοποίηση των επαγγελματιών υγείας και των πολιτών της χώρας από την παρεχόμενη επείγουσα φροντίδα υγείας ώστε να αντανακλά την ποιότητα του συστήματος

EVA Meeting Directors

EVA Meeting Directors

Με μεγάλη μας χαρά διοργανώνουμε το 3ο EVA (Endo Vascular Access) Meeting το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Ιουνίου 2023. Βασιζόμενοι στα προηγούμενα επιτυχημένα συνέδρια μας, οι Διευθυντές του Συνεδρίου σχεδίασαν ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των σημερινών αλλά και μελλοντικών Επαγγελματιών Υγείας, που ασχολούνται με την αγγειακή πρόσβαση αιμοκάθαρσης αλλά και γενικότερα με τον ασθενή με νεφρική νόσο τελικού σταδίου.

Ομιλητές θα είναι Έλληνες και ξένοι συνάδελφοι όλων των ειδικοτήτων που εμπλέκονται με τον ασθενή με νεφρική νόσο τελικού σταδίου (νεφρολόγοι, επεμβατικοί νεφρολόγοι, αγγειοχειρουργοί, ακτινολόγοι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ανανεωμένες και αναβαθμισμένες είτε διαθέσιμες ή επερχόμενες μελέτες, ανανεωμένες κλινικές πρακτικές, ανάπτυξη νέων τεχνολογιών μαζί με σημαντικές ενημερώσεις εναλλακτικών επιλογών για ασθενείς σε τελικό στάδιο νεφρικής νόσου όπως η περιτοναϊκή κάθαρση. Επιπροσθέτως, το Συνέδριο θα επικεντρωθεί και στον τρόπο δημιουργίας μιας επιτυχημένης διεπιστημονικής προσέγγισης με κέντρα ανά τον κόσμο που θα μοιράζονται τις βέλτιστες πρακτικές τους. Παράλληλα, έχουν προσκληθεί ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου προκειμένου να μοιραστούν την εμπειρία τους.

Το EVA Meeting εγκαινίασε πέρσι την συνεργασία του με συνέδρια από το εξωτερικό. Στο προηγούμενο συνέδριο ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας με το CiDA (Controversies in Dialysis Access) Meeting από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το DASy (Dialysis Access Synergy) Meeting από τη Σιγκαπούρη και το PAIRS (Pan Arabic Interventional Radiology Society) Congress από τη Μέση Ανατολή. Φέτος επεκτείνουμε τη συνεργασία μας με το SAVE Congress από τη Βραζιλία, το GEMAV Congress από την Ισπανία και το SIRS Congress από την Σαουδική Αραβία.
Το πρόγραμμα του συνεδρίου επισυνάπτεται στο mail. Η γλώσσα του συνεδρίου είναι τα Αγγλικά.

Οι Διευθυντές του Συνεδρίου θα ήθελαν να προσκαλέσουν όλους τους Επαγγελματίες Υγείας που στοχεύουν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων στην αιμοκάθαρση, παράλληλα με την παροχή καλύτερης ποιότητας ζωής στους ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση για να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν. Σε αυτό το πλαίσιο το Συνέδριο μας διαθέτει στην Ελληνική Νεφρολογική Εταιρία 10 Επιχορηγήσεις για Επαγγελματίες Υγείας του κλάδου της Νεφρολογίας που καλύπτουν τα έξοδα, σίτισης, διαμονής (σε περίπτωση που ο τόπος κατοικίας τους απέχει άνω των 100 χιλιομέτρων από την Πάτρα) και εγγραφής στο Συνέδριο. Η επιλογή των
συναδέλφων που θα παρακολουθήσουν ανήκει στην Ελληνική Νεφρολογική Εταιρία. Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και σας περιμένουμε με χαρά στο συνέδριό μας

Μετά τιμής,
EVA Meeting Directors
Δημήτριος Καρναμπατίδης
Κωνσταντίνος Κατσάνος
Παναγιώτης Κίτρο

PDF

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Στη σελίδα αυτή θα βρίσκετε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση μονάδων ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ για όλη την επικράτεια. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ …