ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας,
κο Δημήτριο Πετρά
Αγαπητέ κύριε Πετρά,
Σε συνέχεια της πρόσφατης επικοινωνίας μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη δημιουργία Εθνικού Μητρώου Θρομβωτικής Μικροαγγειοπάθειας, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Αιματολογικής
Εταιρείας. Δεδομένης της διεπιστημονικής φύσης των συνδρόμων αυτών, απευθύνουμε πρόσκληση προς τα μέλη της Εταιρείας σας που ασχολούνται με το αντικείμενο να συμμετέχουν στην καταγραφή. Ως υπεύθυνη διαχείρισης του Μητρώου ορίζεται η κα Ελένη Γαβριηλάκη, Αιματολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΠΘ, που έχει αποδεδειγμένη ενασχόληση με το αντικείμενο και ως δεύτερη διαχειρίστρια εκ μέρους της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας ορίζεται η κα Ελισάβετ Γρουζή, Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Νοσοκομειακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας, ΓΑΝ Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ». 

Πιστεύουμε ότι η δημιουργία του Μητρώου αποτελεί ανάγκη που πρέπει να καλυφθεί και θεωρούμε ότι θα έχει πολλαπλά ευεργετικά αποτελέσματα τόσο για τους ασθενείς, όσο και για την επιστημονική κοινότητα με την εξαγωγή επιδημιολογικών και επιστημονικών δεδομένων που αφορούν τους Έλληνες ασθενείς. Για τον σκοπό αυτόν έχει δημιουργηθεί βάση δεδομένων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. 

Τούτων δοθέντων, ζητούμε να ενημερώσετε τα μέλη της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας για τη δημιουργία και λειτουργία του Μητρώου, καλώντας όσους το επιθυμούν να συμμετέχουν στην καταγραφή. Σε πρώτη φάση μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους στο Μητρώο στην γραμματεία της Ελληνική Αιματολογικής Εταιρείας ([email protected], ή
[email protected], υπόψη κας Κριστσίνη, ή κας Στογιάννη, αντίστοιχα). Στη συνέχεια θα σταλεί ηλεκτρονικός σύνδεσμος και οι κωδικοί σύνδεσης σε όσους δηλώσουν ενδιαφέρον να συμμετέχουν στο Μητρώο.
Για όποια διευκρίνιση ή επιπλέον λεπτομέρεια χρειασθεί μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Με εκτίμηση

PDF

Nephro Update Europe 2024 Discounted Tickets for Members

Nephro Update Europe 2024 Discounted Tickets for Members

Dear Society President,

Your members qualify for our discounted ticket price to the 8th Nephro Update Europe, taking place on 6 – 7 September, 2024, in beautiful Vienna.

Your society will receive the lowest registration price of 275€/person (incl VAT) for onsite tickets and 200€/person (incl VAT) for the livestream ticket– no travel or hotel costs provided.

Please inform your members of this outstanding CME event, endorsed by the ERA.

Your members will receive:

 • A complete Update across the entire medical field in 14 expert and unbiased sessions
 • No State-of-the-Art lectures – only the most recent international study results!
 • Clinical and practical relevance!
 • Clear-cut take-home messages, and a compendium of all lectures to take home!
 • Free access to all on-demand content after the event, for constant reference!
 • …and a faculty of Europe’s leading kidney specialists!

For the discounted ticket coupon, please have your members contact me directly at [email protected] and for further information visit www.nephro-update-europe.eu.

Seize the opportunity, seats are limited, and get back to us as soon as possible!

Looking forward to your members participating!

Greetings,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι στις 21 Ιουνίου 2024 θα διεξαχθούν εκλογές για το διοικητικό συμβουλίου της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας(ΕΝΕ). Σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΝΕ θα πρέπει να υποβληθούν οι υποψηφιότητες των ενδιαφερομένων μέχρι 30 Μαΐου 2024 ( ώρα 24:00 ) αποστέλλοντας email στο [email protected] .Να υπενθυμίσουμε ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ταμειακώς ενήμεροι.

Ενέργειες για την έγκαιρη ανίχνευση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου Πρόσκληση προς τα δημόσια εργαστήρια και τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα

Ενέργειες για την έγκαιρη ανίχνευση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου Πρόσκληση προς τα δημόσια εργαστήρια και τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα

Στόχος:
⮞ καθιέρωση του αυτόματου υπολογισμού του eGRF κατά CKD-EPI 2021, για όλους τους ασθενείς στους οποίους γίνεται μέτρηση κρεατινίνης ορού από όλα τα εργαστήρια.
Βασικά σημεία κειμένου:
⮞ Η χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ) είναι ένα σημαντικό παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας, που συνδέεται με υψηλό κόστος υγειονομικής περίθαλψης, κακή ποιότητα ζωής και δυσμενή αποτελέσματα για την υγεία.
⮞ Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι υπάρχουν πάνω από 1.000.000 ασθενείς με ΧΝΝ, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι αδιάγνωστοι.
⮞ Η καθυστερημένη διάγνωση έχει ως αποτέλεσμα την εξέλιξη της νόσου και, σε ένα ποσοστό ασθενών, την εμφάνιση νεφρικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου.
⮞ Η έγκαιρη διάγνωση είναι το κλειδί για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των ασθενών και τη μείωση του σχετικού κόστους.
⮞ Ο προσυμπτωματικός έλεγχος για τη νόσο είναι σημαντικός και γίνεται παραδοσιακά με τη μέτρηση της κρεατινίνης ορού, της λευκωματουρίας ( με τη μέτρηση
του ACR) και της γενικής ούρων. Ο ευρέως χρησιμοποιούμενος δείκτης της κρεατινίνης ορού δεν παρέχει δυστυχώς αξιόπιστες πληροφορίες για την νεφρική νόσο ιδίως στα αρχικά στάδια
⮞ Σήμερα προτείνεται από όλες τις διεθνείς εταιρείες ο έλεγχος του δείκτη eGFR, που είναι πολύ πιο αξιόπιστος και μπορεί να συμβάλει στην πρώιμη και έγκαιρη
διάγνωση της ΧΝΝ.
⮞ Ο δείκτης eGFR κατά 2021 CKD-EPI αποτελεί μία από τις πιο αξιόπιστες μεθόδους εκτίμησης της λειτουργίας των νεφρών.
⮞ Η εκτίμηση του eGFR κατά 2021 CKD-EPI δεν επιβαρύνει οικονομικά το σύστημα υγείας ή τους ασθενείς, αφού γίνεται με αυτόματο υπολογισμό με βάση τη μέτρηση της κρεατινίνης ορού, το φύλο και την ηλικία.
⮞ Η μέτρηση του eGFR θα επιτρέψει την έγκαιρη ανίχνευση της νεφρικής νόσου και από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων
⮞ H συχνή παρακολούθηση του δείκτη eGFR οδηγεί σε καλύτερη αξιολόγηση της νεφρικής λειτουργίας, ενώ σε ασθενείς με διαγνωσμένη ΧΝΝ δίνει σημαντικές
πληροφορίες για την πορεία της νόσου
⮞ Μειωμένες τιμές eGFR θα πρέπει να οδηγούν σε περαιτέρω διερεύνηση και εντατικοποίηση της παρακολούθησης της νεφρικής λειτουργίας και άλλων συνοδών παθήσεων π.χ. σακχαρώδης διαβήτης, κλπ.

PDF

PROGRAMMING survey on educational needs in care of older people – GREECE 2A

PROGRAMMING survey on educational needs in care of older people – GREECE 2A

Εκ μέρους της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ παρακαλούμε να προωθήσετε στα μέλη της εταιρίας/του συλλόγου σας τον ακόλουθο σύνδεσμο για ερωτηματολόγιο διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών των επαγγελματιών υγείας σε βασικά θέματα περίθαλψης ηλικιωμένων ατόμων:

https://forms.gle/cJB6TZYmBqEaEm8JA

Η έρευνα διενεργείται παράλληλα σε 25 χώρες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος PROGRAMMING COST Action 21122, κατόπιν έγκρισης της επιτροπής βιοηθικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και σε πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων GDPR. Η συμμετοχή είναι ανώνυμη.  

Σε περίπτωση που θέλετε να αναφερθεί o σύλλογος/η εταιρεία σας στην ευχαριστήρια λίστα που θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Δράσης παρακαλούμε επικοινωνήστε με [email protected] για περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ευχαριστούμε θερμά

Με εκτίμηση,

Μαρίνα Κοτσάνη, Διδάκτωρ Γηριατρικής, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ/Action Chair

Αθανάσιος Μπενέτος, Επισκέπτης Καθηγητής Γηριατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ/ European Geriatric Medicine Society Scientific Representative

Ευρυδίκη Κραββαρίτη, Διδάκτωρ και Συντονίστρια ΠΜΣ “Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα”, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ/ Working Group 2 leader

Αναστασία Κοσιώνη, Καθηγήτρια Γηροδοντιατρικής, Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ/ Management Committee Greek representative

Γιώργος Σούλης, Επιμελητής Β’ Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center/ Management Committee Greek representative

SAVE THE DATE: 27ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ-ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ , 2-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024)

SAVE THE DATE: 27ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ-ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ , 2-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024)

Discounted Tickets for Members! Nephro Update Europe 2024

Discounted Tickets for Members! Nephro Update Europe 2024

Dear Society President,

We are very proud to inform you that the 8th Nephro Update Europe will be taking place on 6 – 7 September, 2024, in beautiful Vienna.

As valued national society partners, we would like to offer your society discounted tickets for your members!

Your society will receive the lowest registration price of 275€/person (incl VAT) for onsite tickets and 200€/person (incl VAT) for the livestream ticket– no travel or hotel costs provided. Furthermore, we would place your society’s logo/link on our website if you like.

We would greatly appreciate it if you could inform your members of this outstanding CME event, also endorsed by the ERA, via newsletter (we can provide the template) and banner and on your website.

Your members will receive:

 • A complete Update across the entire medical field in 14 expert and unbiased sessions
 • No State-of-the-Art lectures – only the most recent international study results!
 • Clinical and practical relevance!
 • Clear-cut take-home messages, and a compendium of all lectures to take home!
 • Free access to all on-demand content after the event, for constant reference!
 • …and a faculty of Europe’s leading kidney specialists!

For the discounted ticket coupon, please have your members contact me directly at [email protected] and for further information visit www.nephro-update-europe.eu.

Seize the opportunity, seats are limited, and get back to us as soon as possible!

Looking forward to your members participating!

Greetings,

Nina Kesel Adrian

Sincerely sent on behalf of

Kai-Uwe Eckardt and Ton Rabelink
(Scientific Co-chairs of the Nephro Update Europe)

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΤΑΪΣΙΡ ΝΑΤΣΕ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΤΑΪΣΙΡ ΝΑΤΣΕ

Ψήφισμα Δ.Σ. για το θάνατο του Ταϊσίρ Νάτσε  Το Δ.Σ. της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας πληροφορήθηκε το θάνατο του αγαπητού μέλους της Ταϊσίρ Νάτσε και τιμώντας τη μνήμη του, αποφάσισε ομόφωνα.
Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
Να παραστεί εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία που θα τελεστεί την Τετάρτη 13 Μαρτίου  2024, στην Αίθουσα Billys Palace , στην Πυλαία Θεσσαλονίκης στις 12.30 μ.μ.. Να αποσταλεί στεφάνι.
Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Με εκτίμηση,
Εκ του Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε

PDF

Οι Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης ΝΕΦΡΟΙΑΤΡΙΚΗ Green – Αχαρναί, αναζητά Ιατρό Νεφρολόγο για πλήρη απασχόληση

Οι Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης ΝΕΦΡΟΙΑΤΡΙΚΗ Green – Αχαρναί, αναζητά Ιατρό Νεφρολόγο για πλήρη απασχόληση

Αποστολή Βιογραφικών : [email protected]

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6932225800 Κατούνας Ηλίας

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗ

Ψήφισμα Δ.Σ. για το θάνατο του Ζαχαρόγιαννη Χαρίλαο Το Δ.Σ. της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας πληροφορήθηκε το θάνατο του αγαπητού μέλους της Ζαχαρόγιαννη Χαρίλαο και τιμώντας τη μνήμη του και αποφάσισε ομόφωνα.

Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.