ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΤΑΤΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ HELLENIC SOCIETY OF ΕΤΑΙΡΕΙΑ NEPHROLOGY ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 – 11528 15 MEANDROU STR. ATHENS, ΑΘΗΝΑ 11528 GREECE ΤΗΛ.: 2107298586        TEL.: (+3021) 07298586

pdf
Shopping Basket