Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκαν οι Υποτροφίες που χορηγεί το Ίδρυμα Νιάρχος σε συνεργασία με την Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία και με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεφρολογίας (ERA-EDTA). Οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις Υποτροφίες και την Προθεσμία Υποβολής Υποψηφιοτήτων αναφέρονται παρακάτω:

 FELLOWSHIPS FOR YOUNG GREEK NEPHROLOGISTS

 Applications can be submitted from July 17 2023 
 Deadline for applications: September 30, 2023
 

The programme covers 1 short-term and 1 long-term fellowship per year:

  1. Short-term fellowship
    • Duration: 6 months (180 days)
    • Grant: 15,000.00 €
  2. Long-term fellowship
    • Duration: 12 months (365 days)
    • Grant: 30,000.00 €

All the information are available in the Young Fellowship Programme section – ERA-EDTA website:
https://www.era-online.org/research-education/fellowships-funding/

Shopping Basket