ΘΕΜΑ

Ψήφισμα Δ.Σ. για το θάνατο του Αθανασίου Καραγιάννη Το Δ.Σ. της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας πληροφορήθηκε το θάνατο του αγαπητού μέλους της
Αθανασίου Καραγιάννη και τιμώντας τη μνήμη του, αποφάσισε ομόφωνα Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του. 

Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

pdf
Shopping Basket