Ελληνική Νεφρολογία - Hellenic Nephrology


Journal Homepage Image

Μηχανσμοί μέσω των οποίων οι παράγοντες FGF-23 και Κλωθώ συμμετέχουν στην ανάπτυξη καρδιαγγειακών συμβαμάτων.
Mechanisms through which FGF-23 and Klotho contribute to the development of cardiovascular events.

Vol 29, No 3 (2017)

Table of Contents

Ανασκοπήσεις - Reviews

Χρόνιο νεφροκαρδιακό σύνδρομο. Επιδημιολογία και παθογένεια - Chronic renocardiac syndrome. Epidemiology and pathogenesis.
E. Σαμπάνη, Π. Πατεινάκης, Α. Παπαγιάννη, E. Sampani, P. Pateinakis, A. Papagianni
IgG4-σχετιζόμενη νεφρι?κή νόσος ? Μία νέα νοσολογική οντότητα - IgG4-related kidney disease ? a new clinical entity.
Ε. Τζουρά, Ε. Tzoura

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις - Cases reports

A challenging case of renal function decline in a patient with malignant mesothelioma
P. Pateinakis, K. Bantis, A. Vossos, A. Lysitska, E. Manou, P. Kyriklidou, E. Mitsopoulos, I. Efstratiou, D. Papadopoulou
Διακαθετηριακή τοποθέτηση αορτικής βαλβίδας. Νέα προοπτική στην αντιμετώπιση της στένωσης της αορτικής βαλβίδας αιμοκαθαιρόμενων ασθενών. Παρουσίαση περιστατικού - Transcatheter aortic valve implantation. New perspectives in the management of aortic valve
Σ. Κεβρεκίδου, Α. Παπαδόπουλος, Ε. Μητσόπουλος, Γ. Μπομπότης, Ι. Στυλιάδης, Δ. Παπαδοπούλου, S. Kevrekidou, A. Papadopoulos, E. Mitsopoulos, G. Bobotis, I. Styliadis, D. Papadopoulou
Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και αντιμετώπιση αυτού με χορήγηση σινακαλσέτης. Εξαετής παρακολούθηση - Primary hyperparathyroidism and its treatment with cinacalcet administration. 6-years follow up.
Μ. Δαρδαμάνης, Ε. Ευαγγέλου, Β. Πουλίδου, Μ. Αποστόλου, Β. Τάτση, M. Dardamanis, E. Evangelou,, V. Poulidou, M. Apostolou, V. Tatsi