Εγκέφαλος και Νεφρός

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.11.2023

14.40-16.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

16.30-17.50 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

17.45-18.15 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ASTELLAS

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.11.2023

09.00 – 10.20 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

10.20-10.50 ΔΙΑΛΕΞΗ

10.50-11.20 ΔΙΑΛΕΞΗ

12.00-12.30 ΔΙΑΛΕΞΗ

12.30-14.20 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

15.00 – 16.20 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

16.20 – 18.40 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

19.00 – 20.20 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

20.00 – 20.30 ΔΙΑΛΕΞΗ