01/03/2023 Το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο ζητεί να προσλάβει Νεφρολόγο

Πληροφορίες για τη θέση και υποβολή αίτησης (μόνο ηλεκτρονικά) μέσω της ιστοσελίδας του Κέντρου: www.goc.com.cy (τομέας «ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»)
Shopping Basket