Εδώ θα βρίσκτε πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Αν δες σας λειτουργούν κάποιες παρουσιάσεις θα πρέπει να εγκαταστήσετε ένα πρόσθετο (plugin) στο πρόγραμμα από το οποίο βλέπετε την σελίδα μας.

Σας παραθέτουμε το link που σας καθοδηγεί για τον τρόπο που θα ανοίξετε το video του flash player:  https://www.youtube.com/watch?v=80RWHX9_ZlQ

Και με τις παρακάτω διευθύνσεις θα εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας, ανάλογα με τον browser που χρησιμοποιείτε, το πρόγραμμα που θα σας επιτρέπει να ανοίξετε τα video του flash player.

 

Links: FAQs Page: https://add0n.com/flashplayer.html

Chrome Webstore: https://chrome.google.com/webstore/de…

Firefox Add-ons: https://addons.mozilla.org/en-US/fire…

Edge Addons: https://microsoftedge.microsoft.com/a…