ΣΕΙΡΑ WEBINARS ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΙΜΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

Εισαγωγή στην αναιμία της ΧΝΝ ( Ορισμός – επιπολασμός )
Πλέρος Χρήστος, Νεφρολόγος, Επιμελητής Α’, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης

Παθοφυσιολογία της αναιμίας της ΧΝΝ
Κανταρτζή Κωνσταντία, Νεφρολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια Νεφρολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Παν. Γεν. Νοσ. Αλεξανδρούπολης

Διαδικασία της ερυθροποίησης

Βάιος Βασίλειος, Νεφρολόγος, Επιμελητής ΕΣΥ, Β’ Νεφρολογική Κλινική ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

Συμπτωματολογία και επιπτώσεις της αναιμίας της ΧΝΝ

Ντρίνιας Θεόδωρος, Νεφρολόγος, Επιμελητής Α’, Νεφρολογικό και Μεταμοσχευτικό Κέντρο ΠΓΝ Πατρών

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη διάγνωση και την εκτίμηση της αναιμίας της ΧΝΝ

Φιλιόπουλος Βασίλειος, Νεφρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ,  Κλινική Νεφρολογίας & Μεταμόσχευσης Νεφρού,  Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκό», Αθήνα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη διαχείριση της αναιμίας ( μεταγγίσεις, σίδηρος, ESAs, αναστολείς HIF)
Τσουχνικάς Ιωάννης, Νεφρολόγος, Νεφρολογική Κλινική ΓΝΘ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Shopping Basket