10/02/2023 Πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης ειδικευμένου ιατρού Νεφρολόγου στη ΜΧΑ Αχίλλειον Νεφρολογικό Κέντρο.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Σιαπαλίδου Ζωή Τηλέφωνο: 2310288110 Email: [email protected]
Shopping Basket