Πρόσκληση & Πρόγραμμα Ημερίδας ΕΟΜ 14/12/2023 – Πολεμικό Μουσείο

Διαδικτυακή παρακολούθηση της ημερίδας είναι:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__K5V33lESoeb-kX4xNAvpw

Shopping Basket