Προκήρυξη για θέση Νεφρολόγου για τη Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «Δημοκρίτειο» Κομοτηνής

Ζητείται Νεφρολόγος, για τη Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «Δημοκρίτειο» Κομοτηνής.  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2531081100

Με εκτίμηση

 

Κ. Μαυροματίδης

Διευθυντής ΜΧΑ

Shopping Basket