Προκήρυξη αγγλόφωνου ΠΜΣ “Environmental Sciences and Public Health” / Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ

Το Τμήμα Χημείας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποστήριξη της Σχολής Δημόσιας Υγείας (School of Public Health) του Πανεπιστημίου Yale των ΗΠΑ ανακοινώνει την προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το νέο αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με θέμα “Environmental Sciences and Public Health” για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

Το νέο Πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες του σύγχρονου επιστήμονα και επαγγελματία και στοχεύει στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης και στην εφαρμογή νέων δεδομένων και της τεχνολογίας για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων περιβαλλοντικών κινδύνων και των προκλήσεων που θέτει η κλιματική κρίση στον 21ο αιώνα για τη δημόσια υγεία. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας προς τη Γραμματεία του Τμήματος μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΠΜΣ https://esph.chem.uoa.gr

Shopping Basket