Προκήρυξη για θέση Νεφρολόγου από ΜΧΑ “Nemesos”, στη Λεμεσό

Η Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «NEMESOS» με έδρα τη Λεμεσό ζητάει ιατρό με ειδικότητα νεφρολόγου για άμεση εργοδότηση.

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών και ωφελημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν σύντομο βιογραφικό στο:

[email protected]

Shopping Basket