ΑΙΘΟΥΣΑ MC3

Tετάρτη 19/06/2024

09:00–10:00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ MC3

Tετάρτη 19/06/2024

10:00–11:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

11:30–12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

ΑΙΘΟΥΣΑ MC3

Tετάρτη 19/06/2024

12:00–12:30 LECTURE

ΑΙΘΟΥΣΑ MC3

Tετάρτη 19/06/2024

12:30–14:20 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

14:20–15:30 ΕΛΑΦΡΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ MC3

Tετάρτη 19/06/2024

15:30–16:00 ΕΛΛΗΝΙΚΟ REGISTRY

ΑΙΘΟΥΣΑ MC3

Tετάρτη 19/06/2024

16:00–16:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ MC3

Tετάρτη 19/06/2024

16:30–17:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ MC3

Tετάρτη 19/06/2024

17:00–17:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

17:30–17:45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ MC3

Tετάρτη 19/06/2024

17:45–19:15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΑΙΘΟΥΣΑ Ν. ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ

Tετάρτη 19/06/2024

19:15–20:00 PLENARY LECTURE

ΑΙΘΟΥΣΑ Ν. ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ

Tετάρτη 19/06/2024

20:00–20:30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ–ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΑΙΘΟΥΣΑ Ν. ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ

Tετάρτη 19/06/2024

20:30 – 21:00 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ–ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

21:00 ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ MC2

Tετάρτη 19/06/2024

09:00–10:15 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ- ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ, ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ MC2

Tετάρτη 19/06/2024

10:15–11:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

11:30–12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

ΑΙΘΟΥΣΑ MC2

Tετάρτη 19/06/2024

12:00–12:45 ΔΙΑΛΕΞΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ MC2

Tετάρτη 19/06/2024

12:45–14:15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΑΙΘΟΥΣΑ MC2

Tετάρτη 19/06/2024

15:30–16:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΑΙΘΟΥΣΑ MC2

Tετάρτη 19/06/2024

16:30–17:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ MC2

Tετάρτη 19/06/2024

17:00–17:30 SATELLITE LECTURE

17:30–17:45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ MC2

Tετάρτη 19/06/2024

17:45–19:15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΑΙΘΟΥΣΑ Ν. ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ

Tετάρτη 19/06/2024

20:00–20:30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ–ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΑΙΘΟΥΣΑ Ν. ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ

Tετάρτη 19/06/2024

20:30–21:00 Εναρκτήρια Ομιλία

21:00 ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ MC3.2

Τετάρτη 19/06/2024

09:00–13:00 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

09:00–12:00 Αιμοκάθαρση και νεφρική οστική νόσος

Σ. Κατσούδας, Σ. Παναγούτσος, Ι. Γριβέας, Ο. Μπαλάφα, X. Πλέρος

12:00–13:000 Διατροφή και άσκηση

Σ. Τσιάκας, Ε. Κάψια, Α. Καποτά, Α. Παπαδάκη

15:15–17:45 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

Συντονισμός: Ν. Λιάσης, Ι. Γιαννικουρής, Γ. Μπαμίχας

15:15–16:15 Υπέρηχο νεφρών-Έγχρωμο doppler νεφρικών αγγείων -Πρακτική
Άσκηση

Ν. Λιάσης

16:15–16:45 Χαρτογράφηση Αγγειακών προσπελάσεων-Κλινικά Παραδείγματα

Ι. Γιαννικουρής

16:45–17:15 Τοποθέτηση κεντρικών καθετήρων-Πρακτική Άσκηση

Ι. Κουτής

17:15–17:45 Βιοψία νεφρού

Π. Γιάννου

ΑΙΘΟΥΣΑ MC3.4

Τετάρτη 19/06/2024

15:15–17:45 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

Συντονισμός: Ε. Παπαχρήστου, Ι. Κουτής, Γ. Χαραλαμπόπουλος

15:15–16:15 Υπέρηχο νεφρών-Έγχρωμο doppler νεφρικών αγγείων-Πρακτική
Άσκηση

Γ. Χαραλαμπόπουλος

16:15–16:45 Βιοψία νεφρού

Π. Γιάννου

16:45–17:15 Χαρτογράφηση Αγγειακών προσπελάσεων-Κλινικά Παραδείγματα

Ι. Γιαννικουρής

17:15–17:45 Τοποθέτηση κεντρικών καθετήρων-Πρακτική Άσκηση

Ι. Κουτής

ΑΙΘΟΥΣΑ MC3

Πέμπτη 20/06/2024

09:00–10:30 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ MC3

Πέμπτη 20/06/2024

10:30–11:00 LECTURE

ΑΙΘΟΥΣΑ MC3

Πέμπτη 20/06/2024

11:00–11:30 LECTURE

ΑΙΘΟΥΣΑ MC3

Πέμπτη 20/06/2024

11:30–12:00 ΔΙΑΛΕΞΗ

12:00–12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

ΑΙΘΟΥΣΑ MC3

Πέμπτη 20/06/2024

12:30–13:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΔΙΑΛΕΞΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ MC3

Πέμπτη 20/06/2024

13.30–14.15 MEET THE EXPERT

14:15–15:00 ΕΛΑΦΡΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ MC3

Πέμπτη 20/06/2024

15:00–16:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΑΙΘΟΥΣΑ MC3

Πέμπτη 20/06/2024

16:30–17:00 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ MC3

Πέμπτη 20/06/2024

17:00–17:30 LECTURE

ΑΙΘΟΥΣΑ MC3

Πέμπτη 20/06/2024

17:30–18:15 ΔΙΑΛΕΞΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ MC3

Πέμπτη 20/06/2024

18:15-19:15 SATELLITE SYMPOSIUM

21:00 ΔΕΙΠΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ MC2

Πέμπτη 20/06/2024

09:00–10:00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ MC2

Πέμπτη 20/06/2024

10:00–12:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

12:00–12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

ΑΙΘΟΥΣΑ MC2

Πέμπτη 20/06/2024

12:30–13:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ MC2

Πέμπτη 20/06/2024

13:00–13:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

14:15–15:00 ΕΛΑΦΡΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ MC2

Πέμπτη 20/06/2024

16:30–17:45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ MC2

Πέμπτη 20/06/2024

17:45–18:15 LECTURE

ΑΙΘΟΥΣΑ MC2

Πέμπτη 20/06/2024

18:15–18:45 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ MC2

Πέμπτη 20/06/2024

18:45–19:15 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

21:00 ΔΕΙΠΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ MC3

Παρασκευή 21/06/2024

09:00–10:30 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ,
ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

Προεδρείο: Ι. Ρέβελα, Β. Κόκκινου

ΑΙΘΟΥΣΑ MC3

Παρασκευή 21/06/2024

10:30–11:45 PLENARY LECTURES KDIGO

Chairs: S. Panagoutsos, D. Petras

11:45–12:15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

ΑΙΘΟΥΣΑ MC3

Παρασκευή 21/06/2024

12:15–13:00 MEET THE EXPERT

Προεδρείο: Δ. Βασιλόπουλος, Π. Πατεινάκης

ΑΙΘΟΥΣΑ MC3

Παρασκευή 21/06/2024

13:00–13:30 LECTURE

Προεδρείο: Δ. Βασιλόπουλος, Π. Πατεινάκης

ΑΙΘΟΥΣΑ MC3

Παρασκευή 21/06/2024

13:30–14:45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ: ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ; Προεδρείο: Π. Σαραφίδης, Σ. Ζιάκκα

14:45–15:45 ΕΛΑΦΡΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ MC3

Παρασκευή 21/06/2024

15:45–16:45 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Προεδρείο: Γ. Βλαχοπάνος, Γ. Περυσινάκη

ΑΙΘΟΥΣΑ MC3

Παρασκευή 21/06/2024

16:45–17:45 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ IGA ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ Προεδρείο: Β. Λιακόπουλος

17:45 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ MC2

Παρασκευή 21/06/2024

09:00–10:30 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ

Προεδρείο: Χ. Παλιούρας, Δ. Γκαλίτσιου

11:45–12:15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

ΑΙΘΟΥΣΑ MC2

Παρασκευή 21/06/2024

12:15–13:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ Προεδρείο: Ι. Στεφανίδης, Σ. Σπαΐα

ΑΙΘΟΥΣΑ MC2

Παρασκευή 21/06/2024

13:30–14:45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΧΝΝ Προεδρείο: Σ. Παναγούτσος, Κ. Σταματέλου

14:45–15:45 ΕΛΑΦΡΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ MC2

Παρασκευή 21/06/2024

15:45–16:45 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Προεδρείο: Α. Βαϊνάς, Μ. Καλιεντζίδου

ΑΙΘΟΥΣΑ MC2

Παρασκευή 21/06/2024

16:45–17:15 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: Δ. Πετράς, Σ. Παναγούτσος

ΑΙΘΟΥΣΑ MC2

Παρασκευή 21/06/2024

17.15–17.45 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: Κ. Σταματέλου

17:45 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ MC3.2

09.00–13.00 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

09:00-11:30 Καρδιακά και μεταβολικά νοσήματα και νεφρός

Δ. Πετράς, Ν. Καπερώνης, Μ. Σονικιάν, Π. Κυρικλίδου, Μ. Θεοδωρίδης,
Π. Σαραφίδης

11:30-13:00 Μεταμόσχευση νεφρού

Σ. Μαρινάκη, Ε. Ντουνούση, Γ. Τσούκα, Μ. Δαρεμά, Ε. Κασιμάτης

15:30–17:45 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΨΙΕΣ ΝΕΦΡΟΥ

Προεδρείο: Σ. Μαρινάκη, Μ. Στάγκου

15:30- 15:50 Προετοιμασία-Διενέργεια Βιοψίας-Οδηγίες

Σ. Μαρινάκη

15:50-16:10Παραλαβή- Επεξεργασία Υλικού- Φωτομικροσκόπιο-Χρώσεις-
Ανοσοφθορισμός

Γ. Λιάπης

16:10-16:30 Φυσιολογικός Νεφρός: φωτομικροσκόπιο- Ηλεκτρονικό
μικροσκόπιο

Γ. Λιάπης

16:30-17:45 Κλινικοπαθολογική παρουσίαση περιστατικών: 2 ιδιοπαθείς ΣΝ,
2 δευτεροπαθείς ΣΝ, 2 μεταμόσχευση

Σ. Μαρινάκη, Μ. Στάγκου

ΑΙΘΟΥΣΑ MC3.4

15.30–17.45 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΨΙΕΣ ΝΕΦΡΟΥ

Προεδρείο: Κ. Στυλιανού, Π. Πατεινάκης

15:30-15:50 Προετοιμασία-Διενέργεια Βιοψίας-Οδηγίες

Κ. Στυλιανού

15:50–16:10 Παραλαβή- Επεξεργασία Υλικού- Φωτομικροσκόπιο-Χρώσεις-
Ανοσοφθορισμός

Χ. Γακιοπούλου

16:10-16:30 Φυσιολογικός Νεφρός: φωτομικροσκόπιο- Ηλεκτρονικό
μικροσκόπιο

Χ. Γακιοπούλου

16:30-17:45 Κλινικοπαθολογική παρουσίαση περιστατικών: 2 ιδιοπαθείς ΣΝ,
2 δευτεροπαθείς ΣΝ, 2 μεταμόσχευση

Κ. Στυλιανού, Π. Πατεινάκης

Shopping Basket