ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΦΡΟΥ 2023
 
Διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας
Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023