ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι

Tο διοικητικό συμβούλιο της ΕΝΕ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι στα πλαίσια της νέας πολιτικής του ERA για τις συνεργασίες με τις εθνικές επιστημονικές εταιρίες τα μέλη της ΕΝΕ θα γίνονται αυτόματα και μέλη του ERA, χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Η δυνατότητα αυτή θα υπάρχει για το 2024 και τα μέλη της ΕΝΕ θα έχουν όλες τις δυνατότητες που προσφέρει μία πλήρη συνδρομή στο ERA. 

Αυτό, φυσικά προϋποθέτει να έχει τακτοποιηθεί η συνδρομή προς την ΕΝΕ για το 2023. Σας παρακαλούμε όπως τακτοποιήστε έγκαιρα την συνδρομή σας στην ΕΝΕ μέχρι τις 30 Αυγούστου 2023 για να αποστείλουμε την λίστα με τα στοιχεία των ταμιακά τακτοποιημένων μελών μας στην ERA προκειμένου να γίνουν αυτόματα μέλη του και να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Η ημερομηνία αυτή έχει καθοριστεί από την ERA και δεν πρόκειται να παραταθεί γι’ αυτό και είναι σημαντικό να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας στην ΕΝΕ εμπρόθεσμα. 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την γραμματεία της ΕΝΕ 

PDF
Shopping Basket