Ενδιαφέρον για πρόσληψη Ιατρού Νεφρολόγου

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να εκδηλώσουμε το ενδιαφέρον της Μονάδας μας για την πρόσληψη Ιατρού Νεφρολόγου με πλήρη ή μερική απασχόληση.

Παρακαλούμε για την γνωστοποίηση της παρούσας στα μελή σας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  23510 73000,  6977350190

Email: [email protected] ,  [email protected]

Shopping Basket