Διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας
Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023

Παρακολούθηση Συνέντευξης: https://vdl-gr.zoom.us/j/81716264705