Διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου ΕΝΕ & Astellas | Πέμπτη 14 Μαρτίου |13:30

Για να παρακολουθήσετε τη Συνέντευξη Τύπου, παρακαλώ ακολουθήστε το παρακάτω link:

 https://vdl-gr.zoom.us/j/88594988222