ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ // 2ο Κλινικό Φροντιστήριο Ιστοπαθολογίας Νεφρού // Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2025 // ΓΝ “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκης

Αξιότιμε κ. Πετρά,

 Στα πλαίσια του 2ου Κλινικού Φροντιστηρίου Ιστοπαθολογίας Νεφρού, το οποίο διοργανώνεται από το Νεφρολογικό Τμήμα του ΓΝ «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2025 στο Αμφιθέατρο του ΓΝ «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης, παρακαλούμε όπως βρείτε επισυναπτόμενη την Αφίσα της εκδήλωσης ώστε να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας προς ενημέρωση των μελών σας.

Παρακάτω παραθέτουμε συνοπτικά τις γενικές πληροφορίες της εκδήλωσης:

2ο Κλινικό Φροντιστήριο Ιστοπαθολογίας Νεφρού
Χώρος Διεξαγωγής:
Αμφιθέατρο ΓΝ «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία Διεξαγωγής: Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2025
Διοργάνωση: Νεφρολογικό Τμήμα ΓΝ «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης
Email: [email protected]