15/03/2023 Αίτημα για Συνεργασία με Ιατρό Ειδικότητας Νεφρολογίας στο Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας

Το ΓΝ – ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ζητά συνεργασία με έναν/μια επικουρικό/η ή ιδιώτη ιατρό με δελτίο παροχής υπηρεσιών ειδικότητας νεφρολογίας ο/η οποίος/α θα ενσωματωθεί στην ιατρική ομάδα του Νοσοκομείου.Τμήμα Οικονομικού και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας ΖΗΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ 2275350213-12
Shopping Basket