9ο Περιφερειακό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Αιμαφαίρεσης

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Εκ μέρους της Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής της Ελληνικής Εταιρείας Αιμαφαίρεσης με ιδιαίτερη τιμή και χαρά σας προσκαλώ να παρευρεθείτε στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Αιμαφαίρεσης που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ) 29-30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2023.

Η εταιρεία μας παραδοσιακά αγκαλιάζει πολλές ιατρικές ειδικότητες, νοσηλευτές , τεχνολόγους , ειδικούς μηχανημάτων εξωσωματικής κυκλοφορίας. Με το επιστημονικό μας πρόγραμμα που περιλαμβάνει διαλέξεις, στρογγυλά τραπέζια, δορυφορικά συμπόσια, προφορικές ανακοινώσεις, συναντήσεις ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, που καλύπτουν επίκαιρα θέματα και πραγματεύονται τις νεότερες εξελίξεις και τα σύγχρονα δεδομένα σε όλο το φάσμα της Αιμαφαίρεσης επιχειρούμε να επικαιροποιήσουμε την παραπάνω σύζευξη. Πιστεύουμε ότι η παρουσίαση των παραπάνω θεμάτων από διακεκριμένους  Έλληνες και ξένους ομιλητές με πλούσιο κλινικό και ερευνητικό έργο και με διεθνή αναγνώριση αλλά και από νεότερους συναδέλφους με σημαντική κλινική εμπειρία και ποικίλα ερευνητικά ενδιαφέροντα αποτελεί εχέγγυο για το υψηλό επίπεδο του συνεδρίου και αφετηρία νέων επιστημονικών δραστηριοτήτων της εταιρείας μας.

Επισυνάπτεται το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου και σας καλούμε να συμμετέχετε ενεργά και να παραθέσετε την εμπειρία σας υποβάλλοντας εργασίες προς ανακοίνωση. Η «σταθερή αξία» του οργανωτικού γραφείου στην διοργάνωση των επιστημονικών εκδηλώσεων της εταιρείας μας, ο όμορφος και λειτουργικός χώρος διεξαγωγής του συνεδρίου, η άρτια τεχνολογική υποστήριξη, το κύρος των ομιλητών και το πολλά υποσχόμενο και καινοτόμο επιστημονικό πρόγραμμα θα αναδείξουν και τη δική σας συμμετοχή συμβάλλοντας στην επιτυχία του συνεδρίου μας. Οι περιλήψεις δεν πρέπει να είναι πάνω από 300 λέξεις και θα πρέπει να ακουλουθηθούν οι παρακάτω οδηγίες συγγραφής:


Να είναι υπογραμμισμένο το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει τηνανακοίνωση


• Η γραμματοσειρά θα πρέπει να είναι Arial, με μέγεθος γραμματοσειράς 11 ενώ
το κείμενο θα πρέπει να είναι σε μονό διάστημα
• Ο τίτλος της περίληψης θα πρέπει να είναι με έντονα (bold) κεφαλαία γράμματα
• Τα ονόματατα των συγγραφέων θα πρέπει να αναγράφονται στην ονομαστική,
με κεφαλαία τα αρχικά γράμματα
• Το επώνυμο θα πρέπει να ακολουθεί το αρχικό του ονόματος και κατόπιν να
τίθεται υπό μορφή εκθέτη ο αριθμός που προσδιορίζει τον φορέα (π.χ. Π.
Παπαδόπουλος 1). Αρίθμηση μόνον σε περίπτωση που υπάρχουν
περισσότερα του ενός ιδρύματα ή τμήματα
• Το επιστημονικό κέντρο θα πρέπει να αναγράφεται με italic, με κεφαλαία τα αρχικά γράματα. Οταν αναφέρονται περισσότερα από ένα επιστημονικά κέντρα, θα πρέπει η αντιστοιχία κέντρου και ονόματος να γίνεται με νούμερα και όχι με σύμβολα (π.χ. Ορθοπεδικό Τμήμα, ΓΝΑ ‘Ο Ευαγγελισμός’ 1) Η δομή της περίληψης θα πρέπει να ακολουθεί την παρακάτω σειρά:
• Εισαγωγή
• Υλικό & Μέθοδος
• Αποτελέσματα
• Συμπερασμάτα
Για να καταθέσετε την εργασία σας, θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει την εγγραφή σας στο συνέδριο μέσω του συνδέσμου 9o Περιφερειακό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας
Αιμαφαίρεσης .
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης εργασιών έως 31 Ιουλίου 2023.
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής
Ο Πρόεδρος ΔΣ
Ιωάννης Γριβέας
Ελληνική Εταιρεία Αιμαφαίρεσης
tel : +30 210 8055393
email: [email protected]
www.hha.com.gr