ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΠΟΣΟ

Τακτικά μέλη: 40€
Ομότιμα μέλη: 30€

ΠΛΗΡΩΜΗ


Ο  Αριθμός Λογαριασμού της Alpha Bank είναι:
 Αρ. Λογ.  : 112 00 2002 014123
IBAN: GR47 0140 1120 1120 0200 2014 123
Σε περίπτωση που καταθέσετε το ποσό στην Alpha Bank πρέπει να μας αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης στο φαξ 2107237705 ή στο e-mail της ΕΝΕ [email protected] προκειμένου να αρχειοθετηθεί και να σας αποστείλουμε την απόδειξη.