Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014
 
Οξεία Νεφρική Βλάβη (ΟΝΒ)
Συντονιστές: Κ. Σόμπολος – Δ. Πετράς
15:00-15:40 > Ορισμοί – Επιδημιολογία – Αίτια, Παθογένεια, Ε. Μάνου
15:40-16:20 > Διαγνωστικοί Δείκτες ΟΝΒ, Γ. Μπαμίχας

16:20-17:00 > Θεραπεία Υποκατάστασης της ΟΝΒ – Πρόγνωση, Δ. Πετράς

17:00-17:40 > Συζήτηση Κλινικών Περιπτώσεων, Γ. Μπαμίχας

 
Χρόνια Νεφρική Νόσος (ΧΝΝ)
Συντονιστές: Γ. Ευστρατιάδης – Α. Παπαγιάννη
18:10-18:50 > Επιδημιολογία – Σταδιοποίηση – Παράγοντες Κινδύνου, Ι. Ρέβελα

18:50-19:30 > Μηχανισμοί Εξέλιξης της ΧΝΝ – Ο Ρόλος της Υπέρτασης, Π. Σαραφίδης

19:30-20:10 > Στρατηγικές Πρόληψης – Επιβράδυνσης της Εξέλιξης της ΧΝΝ, Ε. Ντουνούση

 
Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014
 
Χρόνια Νεφρική Νόσος (ΧΝΝ)
Συντονιστές: Δ. Τσακίρης – Θ. Αποστόλου
09:00-09:40 > Φάρμακα και Νεφρός, Δ. Σταυριανάκη
 

09:40-10:20 > Νεφρική Οστική Νόσος, Δ. Οικονομίδου
 

10:20-11:00 > Αναιμία ΧΝΝ – Αντιμετώπιση, Ι. Μακρυνιώτου
 

11:30-12:10 > Καρδιαγγειακή Νόσος. Στόχος Αρτηριακής Πίεσης/Αντιυπερτασικά, Ρ. Καλαϊτζίδης
 

12:10-12:50 > Το Σύνδρομο ΜΙΑ (Θρέψη – Χρόνια Φλεγμονή – Αθηροσκλήρυνση), Γ. Τσιρπανλής
 

12:50-13:30 > Η Χρόνια Νεφρική Νόσος στην Τρίτη Ηλικία, Η. Θώδης

14:30-15:10 > Η Χρόνια Νεφρική Νόσος στην Κύηση, Χ. Σκαλιώτη
 

15:10-15:50 > Η Χρόνια Νεφρική Νόσος στα Νοσήματα του Συνδετικού Ιστού, Σ. Λιονάκη
 

15:50-16:30 > Η Χρόνια Νεφρική Νόσος στα Παιδιά, Ν. Πρίντζα
 

16:30-17:10 > Συζήτηση Κλινικών Περιπτώσεων, Δ. Τσακίρης
 

 
Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014
 
Αιμοκάθαρση (ΑΙΜΚ)
Συντονιστές: Χ. Ιατρού – Δ. Σταματιάδης
08:30-09:10 > Επιδημιολογία και Αρχές ΑΙΜΚ, Σ. Παναγούτσος
 

09:10-09:50 > Ουραιμικές Τοξίνες και Γενικές Αρχές Συνταγογράφησης της ΑΙΜΚ, Η. Τσούτσος
 

09:50-10:30 > Μέθοδοι ΑΙΜΚ, Ν. Αφεντάκης
 

10:30-11:10 > Αγγειακή Προσπέλαση, Εκτίμηση Λειτουργίας της – Επιπλοκές, Ε. Παπαχρήστου
 

11:40-12:20 > Οξείες Επιπλοκές της ΑΙΜΚ, Κ. Κατωπόδης
 

12:20-13:00 > Χρόνιες Επιπλοκές της ΑΙΜΚ, Α. Σταυρουλόπουλος
 

13:00-13:40 > Λοιμώδεις Επιπλοκές. Εμβολιασμοί, Θ. Ελευθεριάδης
 

13:40-14:20 > Πρακτικά Παραδείγματα Συνταγογράφησης της ΑΙΜΚ, Ε. Γιαννάτος
 

 
Περιτοναϊκή Kάθαρση (ΠΚ)
Συντονιστές: Π. Πασαδάκης – Β. Μαργέλλος
15:20-16:00 > Φυσιολογία Περιτοναίου και Αρχές της ΠΚ, Ο. Μπαλάφα
 

16:00-16:40 > Τεχνικές και Υλικά Εφαρμογής της ΠΚ, Β. Λιακόπουλος
 

17:10-17:50 > Λοιμώδεις και μη Λοιμώδεις Επιπλοκές της ΠΚ, Χ. Δημητριάδης
 

17:50-18:30 > Επιδημιολογία, Επιλογή, Επάρκεια της ΠΚ, Α. Ανδρίκος
 

18:30-19:10 > Πρακτικά Παραδείγματα Συνταγογράφησης της ΠΚ, Σ. Κατσούδας
 
Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014
 
Μεταμόσχευση Nεφρού (ΜΝ)
Συντονιστές: Ι.Ν. Μπολέτης – Δ. Γούμενος
08:30-09:15 > Το Ανοσολογικό Εργαστήριο στη ΜΝ, Α. Βιττωράκη
 

09:15-10:15 > Αξιολόγηση Δότη και Λήπτη, Μ. Δαρεμά
 

10:15-11:00 > Νομοθεσία – Διαδικασία Μεταμόσχευσης, Ι.Ν. Μπολέτης
 

11:30-12:15 > Ιστοπαθολογία του Νεφρικού Μοσχεύματος, Γ. Λιάπης
 

12:15-13:15 > Ανοσοκαταστολή, Σ. Μαρινάκη
 

14:45-15:45 > Οξεία και Χρόνια Δυσλειτουργία του Νεφρικού Μοσχεύματος, Μ. Κουκουλάκη
 

15:45-16:45 > Παθολογικές Επιπλοκές, Ε. Σαββιδάκη
 

16:45-17:30 > Συζήτηση Κλινικών Περιπτώσεων, Δ. Γούμενος

17:30-18:00 > Γραπτή Αξιολόγηση Σεμιναρίου