ΤΕΤΑΡΤΗ 19 Ιανουαρίου 2011

Δομή και Λειτουργία Νεφρού

Συντονιστές: Χ. Ιατρού – Π. Πασαδάκης

15.00 – 16.00 Δομή του Νεφρού, Α. Λάζαρης
16.00 – 17.00
Λειτουργία του Νεφρού, Β. Μαργέλλος

Εργαστηριακή Διερεύνηση των Νεφρικών Παθήσεων

17.30 – 18.15 Ανάλυση των Ούρων, Β. Λιακόπουλος
18.15 – 19.00
Δείκτες Εκτίμησης της Νεφρικής Λειτουργίας, Ο. Μπαλάφα
19.00 – 19.45
Ραδιοϊσοτοπική Εκτίμηση της Νεφρικής Λειτουργίας και των Επιπλοκών της ΧΝΝ, Α. Φωτόπουλος
19.45 – 20.30
Απεικονιστικές Μέθοδοι των Νεφρών, Κ. Ρεβένας

ΠΕΜΠΤΗ 20 Ιανουαρίου 2011

Διαταραχές Υγρών-Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας

Συντονιστές: Γ. Μπαλτόπουλος – Κ. Μαυροματίδης

09.00 – 10.00 Ρύθμιση της Τονικότητας του Πλάσματος. Υπονατριαιμία – Υπερνατριαιμία, Δ. Πετράς
10.00 – 11.00
Διαταραχές του ‘Ογκου των Υγρών του Σώματος. Οιδηματικές Καταστάσεις, Π. Λιαβέρη
11.30 – 12.15
Διαταραχές του Καλίου: Υπερκαλιαιμία – Υποκαλιαιμία, Στ. Παναγούτσος
12.15 – 12.45
Διαταραχές του Ασβεστίου: Υπασβεστιαιμία – Υπερασβεστιαιμία, Γ. Φιλντίσης
12.45 – 13.15
Διαταραχές του Φωσφόρου: Υποφωσφαταιμία – Υπερφωσφαταμία, Κ. Αδαμίδης
13.15 – 13.45
Διαταραχές του Μαγνησίου: Υπερμαγνησιαιμία – Υπομαγνησιαιμία, Ι. Τζανάκης
14.45 – 15.30
Μεταβολική Οξέωση, Ε. Γιαννάτος
15.30 – 16.15
Μεταβολική Αλκάλωση, Ε. Παπαχρήστου
16.15 – 17.00
Αναπνευστικές Διαταραχές της Οξεοβασικής Ισορροπίας, Α. Γαβαλά
17.00 – 17.30
Μικτές Διαταραχές της Οξεοβασικής Ισορροπίας, Ευσ. Κασιμάτης
18.00 – 19.00
Προσέγγιση Διαταραχών της Οξεοβασικής Ισορροπίας, Κ. Μαυροματίδης
19.00 – 19.30
Προσέγγιση Διαταραχών Ύδατος (Νατρίου) και Καλίου, Γ. Μπαλτόπουλος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 Ιανουαρίου 2011

Σπειραματικές Nόσοι

Συντονιστές: Δ. Γούμενος – I.N. Μπολέτης

09.00 – 10.00 Μορφολογικές Αλλοιώσεις του Σπειράματος, Λ. Νακοπούλου
10.00 – 11.00
Σπειραματικά Κλινικοϊστολογικά Σύνδρομα – Παθογένεια, Χ. Γακιοπούλου
11.30 – 12.30
Ποδοκυτταροπάθειες, Δ. Γούμενος
12.30 – 13.15
IgA Νεφροπάθεια και Πορφύρα Henoch – Schonlein, Γ. Μουστάκας
14.15 – 15.00
Μεμβρανώδης Νεφροπάθεια, Π. Καλλιακμάνη
15.00 – 15.45
Σπειραματικά Νοσήματα με Μεμβρανοϋπερπλαστικό Πρότυπο, Γ. Λιάπης
15.45 – 16.45
Νεφρίτιδα του Συστηματικού Ερυθηματώδους Λύκου, Σ. Μαρινάκη
17.15 – 18.15
Ταχέως Εξελισσόμενες Σπειραματονεφρίτιδες, Σ. Λιονάκη
18.15 – 19.00
Συζήτηση Περιστατικών με Σπειραματική Νόσο, Ι.Ν. Μπολέτης

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 Ιανουαρίου 2011

Συστηματικά Νοσήματα και Νεφρός, Διαμεσοσωληναριακές Νεφροπάθειες, Κληρονομικές Παθήσεις Νεφρών

Συντονιστές: Ι. Παπαδάκης – Η. Θώδης

09.00 – 09.45 Παραπρωτεϊναιμίες – Αμυλοείδωση, Π. Κούκη
09.45 – 10.30
Θρομβωτικές Μικροαγγειοπάθειες, Γ. Μπαμίχας
10.30 – 11.15
Διαβητική Νεφροπάθεια, Π. Σαραφίδης
11.45 – 12.30 Κυστεο-ουρητηρική Παλινδρόμηση, Κ. Στεφανίδης
12.30 – 13.15
Διαμεσοσωληναριακές Νεφροπάθειες – Αποφρακτική Νεφροπάθεια, Γ. Βισβάρδης
13.15 – 14.00
Διαταραχές του Μεταβολισμού των Πουρινών – Ουρική Νεφροπάθεια, Θ. Ελευθεριάδης
15.00 – 15.45
Νεφρολιθίαση, Παθογένεια – Διερεύνηση – Αντιμετώπιση, Κ. Στραβοδήμος
15.45 – 16.30
Ουρολοιμώξεις, M. Ψυχογυιού
16.30 – 17.15
Προεκλαμψία – Εκλαμψία, Αικ. Παπαγιάννη
17.15 – 18.00
Νεφροπάθειες και Κύηση, Μ. Στάγκου
18.30 – 19.15
Σύνδρομο Alport – Σύνδρομο Λεπτής Βασικής Μεμβράνης, Α. Μητσιώνη
19.15 – 20.00
Πολυκυστική Νόσος των Νεφρών, Δ. Παπαδοπούλου

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 Ιανουαρίου 2011

Υπέρταση

Συντονιστές: Κ.Χ. Σιαμόπουλος – Ν. Παπαγαλάνης

09.00 – 09.50 Παθογένεια Ιδιοπαθούς Υπέρτασης, Ν. Παπαγαλάνης
09.50 – 10.40
Διάγνωση – Θεραπεία Ιδιοπαθούς Υπέρτασης, Κ.Χ. Σιαμόπουλος
10.40 – 11.15
Νεφραγγειακή Υπέρταση, Στ. Ζιάκκα
11.15 – 11.50
Άλλα Αίτια Δευτεροπαθούς Υπέρτασης, Χρ. Κουρβέλου
12.20 – 12.55
Προσβολή του Νεφρού στην Ιδιοπαθή Υπέρταση, Ν. Καπερώνης
12.55 – 13.30
Το Σύστημα Ρενίνης – Αγγειοτενσίνης – Αλδοστερόνης και η Αναστολή του, Ρ. Καλαϊτζίδης
13.30 – 14.05
Οι Ανταγωνιστές Ασβεστίου, τα Διουρητικά και οι β-Αποκλειστές στη Θεραπεία της Υπέρτασης, Γ. Ντάτσης