Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε τις παρουσίασης παρακαλώ να κατεβάσετε το παρακάτω πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα είναι συμβατό μόνο με υπολογιστή με Windows 10 ή Windows 11