Το 3ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 22 Ιανουαρίου 2009 (CROWNE PLAZA, Αθήνα)  

18/1/2009
Δομή του Νεφρού – Α. Λάζαρης

Λειτουργία του νεφρού-Κ.Κατωπόδης
Ανάλυση ούρων-Β.Λιακόπουλος
Εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας-Χρ.Δημητριάδης
Ραδιοϊσοτοπική μελέτη-Α.Ζησιμόπουλος
Απεικονιστικές μέθοδοι-Κ.Ρεβένας

19/1/2009
Ρύθμιση της τονικότητας του πλάσματος-Υπονατριαιμία-Υπερνατριαιμία-Γ.Λιάμης
Διαταραχές του όγκου των υγρών του σώματος-Οιδηματικές καταστάσεις-Σ.Μιχαήλ
Διαταραχές του Καλίου-Υπερκαλιαιμία-Υποκαλιαιμία-Στ.Παναγούτσος
Διαταραχές του Μαγνησίου-Υπερμαγνησιαιμία-Υπομαγνησιαιμία-Ι.Φλώρος
Ρύθμιση της οξεοβασικής ισορροπίας
α.Ο ρόλος των νεφρών-Γ.Κουτρούμπας
β.Ο ρόλος των πνευμόνων-Π.Μυριανθεύς

Μεταβολική οξέωση-Δ.Μακρής
Μεταβολική αλκάλωση-Ν.Θεάκος
Αναπνευστικές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας-Α.Γαβαλά
Μικτές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας-Γ.Φιλντίσης
Προσέγγιση των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας-Γ.Μπαλτόπουλος, Κ.Μαυροματίδης
 
20/1/2009
Μορφολογικές αλλοιώσεις του σπειράματος-Λ.Νακοπούλου
Σπειραματικά κλινικοϊστολογικά σύνδρομα-Παθογένεια-Χ.Γακιοπούλου
Ποδοκυτταροπάθειες-Δ.Γούμενος
IgA Νεφροπάθεια και Πορφύρα Henoch-Schonlein-Γ.Μουστάκας
Μεμβρανώδης νεφροπάθεια-Σ.Λιονάκη
Μεμβρανοϋπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα και κρυοσφαιριναιμία-Α.Μπαλιτσάρη
Ταχέως εξελισσόμενες σπειραματονεφρίτιδες-Σ.Μαρινάκη
Νεφρίτιδα του συστηματικού Ερυθηματώδους Λύκου-Ι.Ν.Μπολέτης

21/1/2009
Παραπρωτεϊναιμίες – Αμυλοείδωση-Π.Κούκη
Θρομβωτικές μικροαγγειοπάθειες-Γ.Μπαμίχας
Διαβητική νεφροπάθεια-Π.Πασαδάκης
Διαμεσοσωληναριακές νεφροπάθειες-Αποφρακτική νεφροπάθεια-Γ.Βισβάρδης
Νεφρολιθίαση, Παθογένεια-Διερεύνηση-Αντιμετώπιση-Κ.Σταματέλου
Κυστεο-ουρητηρική παλινδρόμηση-Κ.Στεφανίδης
Ουρολοιμώξεις-Η.Θώδης
Προεκλαμψία-Εκλαμψία-Α.Παπαγιάννη
Νεφροπάθειες και κύηση-Μ.Στάγκου
Σ.Alport-Σ. Λεπτής Βασικής Μεμβράνης-Μ.Κοκολίνα
Πολυκυστική νόσος των νεφρών-Δ.Παπαδοπούλου

22/1/2009
Παθογένεια ιδιοπαθούς υπέρτασης-Ν.Παπαγαλάνης
Νεφραγγειακή υπέρταση: Διάγνωση και θεραπεία-Στ.Ζιάκκα
Άλλα αίτια δευτεροπαθούς υπέρτασης-Φ.Παπουλίδου
Προσβολή του νεφρού στην ιδιοπαθή υπέρταση-Ν.Καπερώνης
Διάγνωση και θεραπέια ιδιοπαθούς υπέρτασης-Κ.Χ.Σιαμόπουλος
Νεφροπροστασία με φαρμακευτικό αποκλεισμό του άξονα ρενίνης-αγγειοτασίνης-Ε.Μουρβάτη
Νεφροπροστασία με άλλα φάρμακα-Ο ρόλος του στόχου της ΑΠ-Γ.Ντάτσης