ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ


 

 


 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018


 

ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ
Συντονιστές: Γ. Μπαμίχας – Δ. Πετράς
14:00 – 14:40   Ορισμοί – Επιδημιολογία – Αιτιοπαθογένεια, Ε. Μάνου
14:40 – 15:20   Διαγνωστικοί Δείκτες ΟΝΒ – Πρόληψη – Αντιμετώπιση, Δ. Ξυδάκης
15:20 – 16:00   Θεραπεία Υποκατάστασης της ΟΝΑ – Πρόγνωση, Κ. Κολοβού
16:00 – 16:40   Συζήτηση Κλινικών Περιπτώσεων, Γ. ΜπαμίχαςΔ. Πετράς

ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ
Συντονιστές: Δ. Παπαδοπούλου – Π. Σαραφίδης
16:55 – 17:35   Επιδημιολογία – Σταδιοποίηση – Παράγοντες Κινδύνο, Στ. Φραγκίδης
17:35 – 18:15   Μηχανισμοί Εξέλιξης της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου – Ο Ρόλος της Υπέρτασης, Π. Σαραφίδης
18:15 – 18:55   Στρατηγικές Πρόληψης-Επιβράδυνσης της Εξέλιξης της ΧΝΝ, Π. Πατεινάκης
19:10 – 19:50   Φάρμακα και Νεφρός, Π. Γεωργιανός
19:50 – 20:20   Αναιμία Χρόνιας Νεφρικής Νόσου – Αντιμετώπιση, Ι. Τσουχνικάς
20:20 – 21:00   Διαταραχές Οστού και Μετάλλων, Χ. Μπαντής

 

 


ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018


 

ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ
Συντονιστές: Γ. Μουστάκας – Κ. Στυλιανού
09:00 – 09:40   Καρδιαγγειακή Νόσος. Στόχος Αρτηριακής Πίεσης – Αντιϋπερτασικά, Ρ. Καλαϊτζίδης *
09:40 – 10:20   Σύνδρομο Εξάντλησης Πρωτεϊνών και Ενέργειας, Γ. Τσιρπανλής *
10:20 – 11:00   Η Διατροφή στη ΧΝΝ, Κ. Πούλια
11:30 – 12:10   Κύηση στη Χρόνια Νεφρική Νόσο, Χ. Σκαλιώτη
12:10 – 12:50   Νοσήματα του Συνδετικού Ιστού και Χρόνια Νεφρική Νόσος, Μ. Στάγκου
12:50 – 13:30   Η Χρόνια Νεφρική Νόσος στα Παιδιά, Ν. Πρίντζα
13:30 – 14:10   Συζήτηση Κλινικών Περιπτώσεων, Γ. Μουστάκας – Κ. Στυλιανού

ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ
Συντονιστές: Β. Λιακόπουλος – Β. Μαργέλλος
15:10 – 15:50   Φυσιολογία Περιτοναίου και Αρχές της ΠΚ, Ο. Μπαλάφα
15:50 – 16:30   Τεχνικές και Υλικά Εφαρμογής της ΠΚ, Β. Ζαββός
16:30 – 17:00   Λοιμώδεις Επιπλοκές της ΠΚ, Χ. Δημητριάδης
17:00 – 17:30   Μη Λοιμώδεις Επιπλοκές της ΠΚ, Π. Κούκη
17:50 – 18:30   Επιδημιολογία, Επιλογή, Επάρκεια της ΠΚ, Α. Ανδρίκος
18:30 – 19:10   Πρακτικά Παραδείγματα Συνταγογράφησης της ΠΚ, Σ. Κατσούδας

 

 


ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018


 

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ
Συντονιστές: Σ. Μαρινάκη – Ε. Ντουνούση
09:00 – 09:45   Το Ανοσολογικό Εργαστήριο στη ΜΝ, Α. Βιττωράκη
09:45 – 10:45   Αξιολόγηση Δότη και Λήπτη – Νεφρικού Μοσχεύματος, Μ. Δαρεμά
10:45 – 11:30   Κανονιστικό Πλαίσιο – Διαδικασία Μεταμόσχευσης, Γ. Μενουδάκου
11:50 – 12:35   Ιστοπαθολογία του Νεφρικού Μο
ματοσχεύς, Γ. Λιάπης
12:35 – 13:15   Ανοσοκατασταλτικά Φάρμακα, Θ. Ελευθεριάδης
13:15 – 13:55   Ανοσοκατασταλτικά Σχήματα, Ε. Κασιμάτης
14:55 – 15:55   Οξεία και Χρόνια Δυσλειτουργία του Νεφρικού Μοσχεύματος, Χ. Μελεξοπούλου
15:55 – 16:55   Παθολογικές Επιπλοκές της Μεταμόσχευσης Νεφρού, Γ. Τσούκα
16:55 – 17:35   Μεταμόσχευση Νεφρού στα Παιδιά, Σ. Σταμπουλή
17:35 – 18:20   Συζήτηση Κλινικών Περιπτώσεων, Σ. Μαρινάκη – Ε. Ντουνούση

 

 


ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018


 

ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ
Συντονιστές: Σ. Παναγούτσος – Ε. Παπαχρήστου

08:30 – 09:10   Επιδημιολογία και Αρχές ΑΙΜΚ, Σ. Παναγούτσος
09:10 – 09:50   Ουραιμικές Τοξίνες και Γενικές Αρχές Συνταγογράφησης της ΑΙΜΚ, M. Γιαννοπούλου
09:50 – 10:30   Μέθοδοι ΑΙΜΚ, Ε. Φραγγεδάκη
11:00 – 11:40   Αγγειακή Προσπέλαση – Εκτίμηση της Λειτουργίας – Επιπλοκές, Ε. Παπαχρήστου *
11:40 – 12:20   Οξείες Επιπλοκές της ΑΙΜΚ, Μ. Διβάνη *
12:20 – 13:00   Χρόνιες Επιπλοκές της ΑΙΜΚ, Α. Σταυρουλόπουλος
14:00 – 14:40   Λοιμώδεις Επιπλοκές – Εμβολιασμοί, Μ. Σονικιάν