ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

12.30-13.30 ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ
Συντονιστές: Γ. Μπαμίχας – Δ. Πετράς
13:30-14:10 Ορισμοί – Επιδημιολογία – Αιτιοπαθογένεια, Ε. Μάνου

14:10-14:50 Διαγνωστικοί Δείκτες Οξείας Νεφρικής Βλάβης, Δ. Ξυδάκnς

14:50-15:30 θεραπεία Υποκατάστασης της Οξείας Νεφρικής Ανεπάρκειας – Πρόγνωση, Κ. Κολοβού

15:30-16:10 Συζήτηση Κλινικών Περιπτώσεων, Γ. Μπαμίχας – Δ. Πετράς

16:10-16:40 Διάλειμμα Καφέ

ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ
Συντονιστές: Γ. Μουστάκας – Α. Παπαγιάννη
16:40-17:20 Επιδημιολογία – Σταδιοποίηση – Παράγοντες κινδύνου, Στ. Φραγκίδnς

17:20-18:00 Μηχανισμοί Εξέλιξης της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου – Ο Ρόλος της Υπέρτασης, Π. Σαραφίδης

18:00-18:40 Στρατηγικές Πρόληψης – Επιβράδυνσης της Εξέλιξης της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου, Π. Πατεινάκnς

18:40-19:00 Διάλειμμα Καφέ
19:00-19:40 Φάρμακα και νεφρός, Δ. Σταυριανάκn

19:40-20:20 Διαταραχές Οστού και Μετάλλων, Χρ. Μπαντής

20:20-21:00 Αναιμία Χρόνιας Νεφρικής Νόσου – Αντιμετώπιση, Ι. Μακρυνιώτου

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ
Συντονιστές: θ. Αποστόλου – θ. Ελευθεριάδης
09:00-09:40 Καρδιαγγειακή Νόσος. Στόχος Αρτηριακής Πίεσης/ Αντιϋπερτασικά., Ρ. Καλαϊτζίδnς

09:40-10:20 Σύνδρομο Εξάντλησης Πρωτεϊνών και Ενέργειας, Γ. Τσιρπανλής

10:20-11:00 Η Χρόνια Νεφρική Νόσος στην Τρίτη Ηλικία, Η. θώδnς

11:00-11:30 Διάλειμμα Καφέ
11:30-12:10 Κύηση στη Χρόνια Νεφρική Νόσο, Χ. Σκαλιώrn

12:10-12:50 Νοσήματα του Συνδετικού Ιστού και Χρόνια Νεφρική Νόσος, Μ. Στάγκου

12:50-13:30 Η Χρόνια Νεφρική Νόσος στα Παιδιά, Ν. Πρίντζα

13:30-14:10 Συζήτηση Κλινικών Περιπτώσεων, θ. Αποστόλου – θ. Ελευθεριάδης

14:10-15:10 Ελαφρύ Γεύμα

ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ
Συντονιστές: Π. Πασαδάκnς – Κ. Περάκnς
15:10-15:50 Φυσιολογία Περιτοναίου και Αρχές της Περιτοναϊκής Κάθαρσης, Ο. Μπαλάφα

15:50-16:30 Τεχνικές και Υλικά Εφαρμογής της Περιτοναϊκής Κάθαρσης, Β. Λιακόπουλος

16:30-17:10 Λοιμώδεις και μn Λοιμώδεις Επιπλοκές της Περιτοναϊκής Κάθαρσης, Χ. Δnμnτριάδης

17:10-17:40 Διάλειμμα Καφέ
17:40-18:20 Επιδημιολογία, Επιλογή, Επάρκεια της Περιτοναϊκής Κάθαρσης, Α. Ανδρίκος

18:20-19:00 Πρακτικά Παραδείγματα Συνταγογράφnσnς της Περιτοναϊκής Κάθαρσης, Σ. Κατσούδας

ΤΡΙΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ
Συντονιστές: Δ. Γούμενος – Ι.Ν. Mπoλέτnς
09:00-09:45 Το Ανοσολογικό Εργαστήριο στη Μεταμόσχευση Νεφρού, Α. Βιττωράκη

09:45-10:45 Αξιολόγηση Δότη και Λήπτη, Μ. Δαρεμά

10:45-11:30 Νομοθεσία – Διαδικασία Μεταμόσχευσης, Γ. Μενουδάκου

11:30-12:00 Διάλειμμα Καφέ
12:00-12:45 Ιστοπαθολογία του Νεφρικού Μοσχεύματος, Γ. Λιάπnς

12:45-13:45 Ανοσοκαταστολή, Σ. Μαρινάκn

13:45-14:45 Ελαφρύ Γεύμα
14:45-15:45 Οξεία και Χρόνια Δυσλειτουργία του Νεφρικού Μοσχεύματος, Ε. Ντουνούσn

15:45-16:45 Παθολογικές Επιπλοκές, Ε. Σαββιδάκn

16:45-17:30 Συζήτηση Κλινικών Περιπτώσεων, Δ. Γούμενοs – Ι.Ν. Μπολέτnς
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ
Σατανιστές: Ν. Αφεντάκnς – Χ. Ιατρού
08:30-09:10 Επιδημιολογία και Αρχές Αιμοκάθαρσης, Σ. Παναγούτσος

09:10-09:50 Ουραιμικές Τοξίνες και Γενικές Αρχές Συνταγογράφnσnς της Αιμοκάθαρσης, Ι. Γριβέαs

09:50-10:30 Μέθοδοι Αιμοκάθαρσης, Ε. Φραγγεδάκn

10:30-11:00 Διάλειμμα Καφέ
11:00-11:40 Αγγειακή Προσπέλαση, Εκτίμηση λειτουργίας της – Επιπλοκές, Ε. Παπαχρήστου

11:40-12:20 Οξείες Επιπλοκές της Αιμοκάθαρσης, Γ. Βλαχοπάνος

12:20-13:00 Χρόνιες Επιπλοκές της Αιμοκάθαρσης, A. Σταυρουλόπουλος

13:00-14:00 Ελαφρύ Γεύμα
14:00-14:40 Λοιμώδεις Επιπλοκές. Εμβολιασμοί, Μ. Σονικιάν

14:40-15:20 Πρακτικά Παραδείγματα Συνταγογράφnσnς της Αιμοκάθαρσης, Ε. Γιαννάτος

15:20-16:20 ΓΡΑΠΤΗ ΑΙΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ