Οι εργασίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail του περιοδικού: [email protected]. Oι εργασίες θα συνοδεύονται από μία επιστολή, που θα αποστέλλεται με Fax στον αριθμό 2310 892 382, και η οποία πρέπει να δηλώνει ότι η εργασία δεν έχει δημοσιευθεί ή βρίσκεται υπό κρίση σε άλλο περιοδικό και ότι όλοι οι συγγραφείς συμφωνούν με την πιθανή δημοσίευσή της στην “Ελληνική Νεφρολογία”

Διευθυντής Έκδοσης
Α. Παπαγιάννη
Νεφρολογική Κλινική Α.Π.Θ.
Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο
Κωνσταντινουπόλεως 49
546 42 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 992856
Τηλ. & Fax: 2310 892382
Κινητό: 6944 203960

Γραμματεία
Θ. Νούσια
Τηλ.: 2310 992852
(Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη 8.30 π.μ.-12.30 μ.μ.)
Τηλ. & Fax: 2310 274424
(Τρίτη, Παρασκευή 8.30 π.μ.-12.30 μ.μ.)
e-mail: [email protected]