Υπεύθυνος Διαφημίσεων 
Αικ. Παπαγιάννη, Πρόεδρος ΕΝΕ 
Τηλ.: 210 7298586
 
e-mail: 
[email protected] 

Γραμματεία περιοδικού

(Κα Θ. Νούσια) Τηλ. & Fax: 2310 992852, (Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, 8.30-12.30μ.μ.,), Τηλ. & Fax: 2310 274424, (Τρίτη, Παρασκευή 8.30-12.30 μ.μ., email: greek.nephrology@ippokratio.gr, [email protected]          


Εκδοτικός Oίκος 
University Studio Press A.E.
 

(Κα Γκουντάκου) Τηλ. 2310 209837, Fax: 2310 216647
email: info@universitystudiopress.gr 
website: www.universitystudiopress.gr