ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6/2022
16.00 ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΩΝ, Δ. Παπαδοπούλου
16.05-17.20 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ
Προεδρείο: Δ. Πετράς, Σ. Παναγούτσος, Μ. Στάγκου, Κ. Κολοβού
Υπονατριαιμία, Ι. Κοφοτόλιος
 
Υπερκαλιαιμία, N. Μαργαρίτης
Ταχέως εξελισσόμενη σπειραματονεφρίτιδα, Ε. Μέμμος
 
Ολιγοανουρική οξεία νεφρική βλάβη, Ε. Μαντιός
 
17.20 – 18.35 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ – ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
Προεδρείο: Κ. Μαυροματίδης, Σ. Σπαΐα Κλασική Αιμοκάθαρση, Σ. Ρουμελιώτης
On line HDF, Κ. Αδαμίδης
Expanded Hemodialysis, Δ. Κιρμιζής
Νυκτερινή Αιμοκάθαρση, Η. Μηνασίδης
18.45 – 19.45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ NEPHROPATH – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΝωΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
Προεδρείο: Δ. Γούμενος, Ε. Παπαχρήστου Xαιρετισμός – Eισαγωγή, L. Gesualdo
Παρουσίαση προγράμματος, Δ. Γούμενος
Εμπειρία από την εκπαίδευση στο πρόγραμμα – προβολή εκπαιδευτικού υλικού, Γ.-Α. Γεωργοπούλου – Ε. Μαντιός
Εμπειρία από τη θέση του εκπαιδευτή, Ε. Παπαχρήστου
19.45 – 20.30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
 
19.45 – 20.00 Προσφωνήσεις-Χαιρετισμοί
20.00 – 20.30 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ Προεδρείο: Δ. Τσακίρης, Δ. Παπαδοπούλου Mismatch between our genes and our diet, Ν. Madias

ΠΕΜΠΤΗ 1/6/2022
ΑΙΘΟΥΣΑ A΄
09.00 – 10.00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ + mini lecture – ΝΕΦΡΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ Προεδρείο: Ε. Κασιμάτης, Χ. Μελεξοπούλου Προκλήσεις στην επαναμεταμόσχευση νεφρού, Ε. Σαμπάνη
O 01 ΑΝΟΣΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ SARS-CΟV-2 ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΥΣ ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Σ. Μαρινάκη1, Ε. Ξαγάς1, Π. Τσούτσουρα1, Σ. Ρούσσος2, Κ. Κολοβού1, Δ. Ντεγιάννης3, Σ. Αδαμόπουλος4, Α. Χατζάκης2, Ι.Ν. Μπολέτης1 1Κλινική Νεφρολογίας & Μεταμόσχευσης Νεφρού, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα 2Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Αθήνα 3Μονάδα Μοριακής Ανοσοπαθολογίας και Ιστοσυμβατότητας, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Αθήνα 4Μονάδα Καρδιακής Ανεπάρκειας και Μεταμόσχευσης Καρδιάς, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Αθήνα
O 02 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΟΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΥΤΤΑΡΩΝ DNA (donor-derived cell-free DNA, dd-cfDNA) ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ
Ε. Μαντιός1, Β. Φιλιόπουλος1, Π. Κωνσταντουλάκης2, Α. Βιττωράκη3, Γ. Λιάπης4, Σ. Μαρινάκη1, Ι.Ν. Μπολέτης1 1Κλινική Νεφρολογίας & Μεταμόσχευσης Νεφρού, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκό» 2«ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ» Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Μοριακής & Κυτταρογενετικής Ανάλυσης 3Ανοσολογικό Εργαστήριο και Εθνικό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» 4Τμήμα Παθολογικής-Ανατομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ΓΝΑ «Λαϊκό» Νοσοκομείο
O 03 ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΑ ΔΟΤΗ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ KDRI/KDPI Μ. Δαρεμά1, Ι. Τσουμπού1, Ι. Μπέλλος1, Α. Αθανασοπούλου1, Α. Βιττωράκη2, Ι. Μπόκος1, Σ. Μαρινάκη1, Ι.Ν. Μπολέτης1 1Κλινική Νεφρολογίας & Μεταμόσχευσης Νεφρού, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκό» 2Ανοσολογικό Εργαστήριο & Εθνικό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»
O 04 ΒΡΑΧΥ – ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ: ΜΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΟΡΙΑΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΙΟΨΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ F.G. Scurt1, A. Ernst2, A. Schwarz3, J.U. Becker4, H. Haller3, C. Chatzikyrkou3,5 1University Clinic for Nephrology and Hypertension, Diabetology and Endocrinology, Medical Faculty, Otto-von Guericke University Magdeburg, Germany 2Institute of Medical Statistics and Bioinformatics, University of Cologne, Cologne, Germany 3Department of Nephrology and Hypertension, Hannover Medical School, Hannover, Germany 4Institute of Pathology, University Hospital of Cologne, Cologne, Germany 5PHV Dialysis Center Halberstadt
O 05 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΖΩΝΤΕΣ ΔΟΤΕΣ ΝΕΦΡΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ 3 ΚΑΙ 12 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑ Ε. Ξαγάς1, Π. Σαραφίδης2, Μ. Θεοδωρακοπούλου2, Μ.-Ε. Αλεξάνδρου2, Μ. Κορογιάννου1, Α. Αργύρης3, Α. Πρωτογέρου3, Ι.Ν. Μπολέτης1, Σ. Μαρινάκη1 1Κλινική Νεφρολογίας & Μεταμόσχευσης Νεφρού, ΓΝ «Λαϊκό», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2Νεφρολογική Κλινική, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 3Μονάδα Καρδιαγγειακής Πρόληψης και Έρευνας, Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, ΓΝ «Λαϊκό» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
O 06 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΜΙΓΟΥΣ ΑΠΛΑΣΙΑΣ ΕΡΥΘΡΑΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΑΑΕΣ) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΜΑΚ) ΜΕ ΑΒΟ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ – ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ Σ. Πάσχου1, Κ. Αρμεντζοΐου1, Γ. Σπανός1, Σ. Φραγκίδης1, Χ. Μπαντής1, Μ. Μπάκου1, Α. Αταλλά1, Ε. Γαβριηλάκη2, Ι. Σακελλάρη2, Μ. Γκανίδου3, Γ. Μπαμίχας1 1Νεφρολογικό Τμήμα, ΓΝ Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» 2Αιματολογικό Τμήμα – Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, ΓΝ Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» 3Τμήμα Αιμοδοσίας – Αιματολογικό εργαστήριο, ΓΝ Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου»
10.00 – 11.15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΝΕΦΡΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ Προεδρείο: Σ. Μαρινάκη, Γ. Τσουλφάς Υπερευαισθητοποιημένοι ασθενείς για μεταμόσχευση νεφρού, Σ. Τσιάκας
Υπέρταση σε ασθενείς με μεταμόσχευση νεφρού: τρέχοντα δεδομένα και μελλοντικές κατευθύνσεις, Μ. Κορογιάννου
Αντισωματικού τύπου απόρριψη νεφρικού μοσχεύματος: νεότερα δεδομένα στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση, Γ. Μυσερλής
11.15 – 11.45 PLENARY LECTURE Chairmen: S. Panagoutsos, Ch. Iatrou Nephrotoxicity: A growing problem or an exaggerated fear with unpredictable dimensions?, M. Arici
11.45 – 13.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ – ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΚΙ ΣΕ ΧΝΝ Προεδρείο: Θ. Ελευθεριάδης, Δ. Πετράς Αναγνώριση των νοσηλευόμενων ασθενών που θα εμφανίσουν ΑΚΙ στο Νοσοκομείο, Γ. Τσούκα
Αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου εξέλιξης ΑΚΙ σε ΧΝΝ, Α. Χαλκιά
Είναι δυνατό να προβλέψουμε την εξέλιξη ΑΚΙ σε ΧΝΝ;, Α. Καμμένος
13.45 – 14.45 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ + mini lecture – ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ Προεδρείο: Φ. Παπουλίδου, Γ. Σκουτέλης Δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος και διαταραχές της κυκλοφορίας σε ΧΝΝ τελικού σταδίου, Κ. Δίπλα
O 07 ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΛΟΓΗΣ ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ FISTULA MATURATION EVALUATION STUDY (FAME STUDY) Ι.Ε. Γιαννικουρής1, Σ. Σπηλιόπουλος2, Τ. Γιαννακόπουλος3, Π. Πασαδάκης4, Γ.Σ. Γεωργιάδης5 1Mediterraneo Hospital, Νεφρολογικό Τμήμα και Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Γλυφάδα, Αττική 2Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας, Β΄ Τμήμα Ακτινολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Χαϊδάρι, Αττική 3Αγγειοχειρουργική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα, Αττική 4Νεφρολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αλεξανδρούπολη, Θράκη 5Αγγειοχειρουργική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αλεξανδρούπολη, Θράκη
O 08 ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΞΥ ONLINE ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΕΣΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ (MEDIUM CUT-OFF) Κ.Π. Ραψομανίκης1, Α. Ντούνι2, Χ. Παππάς2, Ι. Θεοδώρου2, Λ. Σύμπα2, Τ. Δάκος2, Θ. Οικονομάκη3, Ε. Ντουνούση1,2 1Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρικό Τμήμα της Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 2Τμήμα Νεφρολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 3Τμήμα Νεφρολογίας, Γενικό Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός» Αθηνών
O 09 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΣΚΛΗΡΙΑΣ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΟΔΙΑΛΥΤΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ Μ. Θεοδωρακοπούλου1, M.-Ε. Αλεξάνδρου1, Φ. Ιατρίδη1, Δ. Φαϊτατζίδου1, Α. Καρπέτας2, Α. Μπίκος3, Αικ. Παπαγιάννη1, Π. Σαραφίδης1 1Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη 2Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «Θεραπευτική», Θεσσαλονίκη 3Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «Πρότυπο», Θεσσαλονίκη
O 10 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΔΙΑΛΥΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΟΡΤΗΣ Μ. Θεοδωρακοπούλου1, Φ. Ιατρίδη1, Μ.-Ε. Αλεξάνδρου1, Α. Καρπέτας2, Α. Μπίκος3, Β. Ράπτης4, Ι. Τσουχνικάς1, Π. Γιαμαλής1, Αικ. Παπαγιάννη1, Π. Σαραφίδης1 1Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη 2Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «Θεραπευτική», Θεσσαλονίκη 3Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «Πρότυπο», Θεσσαλονίκη 4Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «Πιερία», Κατερίνη
O 11 ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΥΔΑΤΩΣΗΣ ΑΜΒΛΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΥΠΟ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ Σ. Σταμπουλή1, Β. Ασκητή2, Α. Χαΐνογλου1, Γ. Μαλακασιώτη2, Β. Καραβά1, Μ. Μήλα2, K. Χρυσαΐδου1, Σ. Μαρινάκη3, Α. Μητσιώνη2 1A΄ Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη 2Νεφρολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα 3Νεφρολογικό Τμήμα και Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα
O 12 ΚΙΡΚΑΔΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΣΚΛΗΡΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ Ν. Αναγνώστου1, Γ. Κουτρούμπας1, Α. Καρπέτας2, Π. Γεωργιανός2, Π. Σαραφίδης3, Π. Μαλινδρέτος1, Σ. Παναγούτσος4, Π. Πασαδάκης4 1Νεφρολογικό Τμήμα «Χ. Συργκάνη», «Αχιλλοπούλειο» ΓΝ Βόλου 2Τμήμα Νεφρολογίας και Υπέρτασης, Α΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη 3Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη 4Νεφρολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
14.45 – 16.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΝΝ. ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Προεδρείο: Κ.-Α. Πούλια, Μ. Διβάνη Διατροφή, υποθρεψία και θνητότητα σε ασθενείς με ΧΝΝ, Ι. Τσουχνικάς
Διατροφή ασθενών υπό αιμοκάθαρση, Σ. Φραγκίδης
Διατροφή ασθενών υπό περιτοναϊκή κάθαρση, Χ. Δημητριάδης
Άσκηση, φλεγμονή και υποθρεψία σε ασθενείς με ΧΝΝ, Ε. Κουϊδή
16.15 – 17.15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ Προεδρείο: Β. Λιακόπουλος, Κ. Στυλιανού Κλινική εφαρμογή και χρησιμότητα των RNAs στα σπειραματικά νοσήματα, Ε. Φράγκου
Ανοσογήρανση σε ασθενείς με ΧΝΝ, Μ. Στάγκου
Ο νεφρός στο φυσιολογικό γήρας. Διαφορές με τη ΧΝΝ, Π. Γιαμαλής
17.15 – 18.15 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Προεδρείο: Γ. Τσιρπανλής, Μ.-Αικ. Γιαννοπούλου Νεότερα στην παθογένεια και στην αντιμετώπιση της νεφρολιθίασης, Κ. Σταματέλου
Προεδρείο: Μ. Στάγκου, Γ. Κουτρούμπας Αναστολή συμπληρώματος σε IgA νεφροπάθεια, Ε. Κάψια
Προεδρείο: Π. Πασαδάκης, Γ. Μουστάκας Προοπτικές εφαρμογής αντιινωτικών θεραπειών, Δ. Γούμενος
18.30 – 19.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ Προεδρείο: Αικ. Παπαγιάννη Ενδοφλέβια ασβεστιομιμητικά στην κλινική πράξη, Β. Λιακόπουλος
19.00 – 19.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ Προεδρείο: Αικ. Παπαγιάννη Νόσος Fabry: Διαγνωστικά κριτήρια και νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις από τη σκοπιά του Νεφρολόγου, Δ. Πετράς
19.30 – 20.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ – ΑΝΑΣΤEΛΛΟΝΤΑΣ ΤΟΝ SGLT2 ΣΥΜΜΕΤΑΦΟΡEΑ ΜΕ ΔΑΠΑΓΛΙΦΛΟΖIΝΗ: ΑΠO ΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚEΣ ΜΕΛEΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΝΔΕIΞΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ Πρόεδρος: Ι.Ν. Μπολέτης Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου. Αποτελέσματα της μελέτης DAPA CKD, Π. Σαραφίδης
Ασθενής με Χρόνια Νεφρική Νόσο: νέες θεραπευτικές επιλογές με αποδεδειγμένο όφελος, Ε. Παπαχρήστου
 
ΑΙΘΟΥΣΑ Β΄
08.00 – 09.00 MEET THE EXPERT Chairmen: D. Vlachakos, P. Passadakis Eubicarbonatemic Hydrogen Ion Retention and CKD Progression, N. Μadias
09.00 – 10.00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ-ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ Προεδρείο: Σ. Κατσούδας, Χ. Μπαντής, Ε. Γιαννάτος S 01 ΤΟ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ TGF-β1/SMAD ΣΤΗΝ ANCA-ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ Α. Χαλκιά1, Χ. Γακιοπούλου2, Ζ. Αλεξάκου1, Μ. Μπόρα1, Δ. Βασιλόπουλος3, Δ. Πετράς1 1Νεφρολογική Κλινική, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Αθήνα 2Α΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 3Μονάδα Κλινικής Ανοσολογίας-Ρευματολογίας, Β΄ Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα
S 02 FGF23, ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΙΝΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ Β. Καραβά1, Γ. Ντότης1, Α. Κόντου1, Α. Χριστοφορίδης2, Α. Ταπάρκου3, Ε. Φαρμάκη3, Β. Λιακόπουλος4, Ν. Πρίντζα1 1Νεφρολογική Μονάδα Παίδων, 1η Παιδιατρική Κλινική, «Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2Ενδοκρινολογική Μονάδα Παίδων, 1η Παιδιατρική Κλινική, «Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 3Κέντρο Αναφοράς Παιδιατρικής Ανοσολογίας και Ρευματολογίας, 1η Παιδιατρική Κλινική, «Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 4Τμήμα Νεφρολογίας και Υπέρτασης, Α΄ Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
S 03 ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ ΤΥΠΟΥ 6 (ADPKD6) Ε. Δροσατάκη, Ι. Σταυρακάκη, Δ. Λυγερού, Κ. Δερμιτζάκη, Σ. Μαραγκού, Σ. Στρατήγης, Ν. Κρουσταλάκης, Ι. Πετράκης, Χ. Πλέρος, Κ. Στυλιανού Νεφρολογική Κλινική, ΠαΓΝΗ
S 04 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ (ΠΚΝ) ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑΧΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΒΑΡΥΤΕΡΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ TOLVAPTAN Β. Γκίκα1, Μ. Λουκά1, Σ. Φωκάς1, Ε. Τίγκα1, Α. Δρακόπουλος1, Ν. Μάρκου1, Γ. Δουμάνη1, Μ. Κωστοπούλου1, Μ. Τσαγκατάκης2, Γ. Τσιρπανλής1 1Νεφρολογικό Τμήμα, ΓΝ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα 2Διαγνωστικό Κέντρο «Γενική Απεικονιστική», Αθήνα
S 05 FGF23, ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΙΜΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ Β. Καραβά1, Γ. Ντότης1, Α. Κόντου1, Α. Χριστοφορίδης2, Α. Ταπάρκου3, Ε. Φαρμάκη3, Μ. Οικονόμου4, Ν. Πρίντζα1 1Νεφρολογική Μονάδα Παίδων, 1η Παιδιατρική Κλινική, «Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2Ενδοκρινολογική Μονάδα Παίδων, 1η Παιδιατρική Κλινική, «Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 3Κέντρο Αναφοράς Παιδιατρικής Ανοσολογίας και Ρευματολογίας, 1η Παιδιατρική Κλινική, «Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 4Αιματολογική Μονάδα Παίδων, 1η Παιδιατρική Κλινική, «Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
S 06 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ: Η ΤΡΙΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Β. Φιλιόπουλος1, Χ. Μελεξοπούλου1, Ι. Κοφοτόλιος1, Ι. Θεοδωρίδης1, Ε. Τσούτσουρα1, Ι. Μπέλλος1, Ε. Καραβασίλης2, Ε. Πάντου3, Γ. Βελονάκης3, Γ. Ντούνας4, Ε. Ευσταθόπουλος3, Ι.Ν. Μπολέτης1 1Κλινική Νεφρολογίας και Μεταμόσχευσης Νεφρού, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» 2Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 32ο Τμήμα Ακτινολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ 4Διαγνωστικό Κέντρο «Ιατροδιάγνωση», Αθήνα
S 07 ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟ FABRY KAI ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ AGALSIDASE ALFA ΜΕΤΑ 4ΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Α. Κίτσος, Χ. Παππάς, Α. Ντούνι, Ρ. Γεωργίου, Ι. Μαλλιώρας, Μ. Οικονόμου, Ε. Ντουνούση Νεφρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
S 08 Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ, ΝΚ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΝΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ Α. Ντούνι1, Λ. Λάκκας2, Γ.Σ. Μαρκόπουλος3, Α. Μπεχλιούλης2, Ι. Αλέκος1, Ρ. Γεωργίου1, Α. Κίτσος1, Ο. Μπαλάφα1, Ι. Θεοδώρου1, Γ. Βαρθολομάτος3, Μ. Μήτσης4, Αικ. Νάκα2, Ε. Ντουνούση1 1Τμήμα Νεφρολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 2Β΄ Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 3Αιματολογικό Εργαστήριο – Μονάδα Μοριακής Βιολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 4Μονάδα Μεταμοσχεύσεων και Χειρουργικής Νεφροπαθών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
S 09 ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΦΡΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Α. Γεράκης1, Χ. Καϊταντζόγλου1, Ι. Γιατράς1, Η. Αθανασιάδης5, Σ. Λαμπρόπουλος3, Φ. Σταυρίδη4, Π. Κοσμίδης2, Χ. Γακιοπούλου6 1Νεφρολογικό Τμήμα, 22η, 33η και 44η Ογκολογική Κλινική ΔΘΚΑ «Υγεία» 5Ογκολογική Κλινική Μητέρα, 6Α΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής ΕΚΠΑ
S 10 ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝCA-ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ Α. Χαλκιά1, Χ. Κουτσιανάς2, Γ. Αγγελής1, Π. Γιάννου1, Χ. Τσαλαπάκη2, Α. Παναγιωτόπουλος2, Χ. Γακιοπούλου3, Δ. Βασιλόπουλος3, Δ. Πετράς1 1Νεφρολογική Κλινική, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Αθήνα 2Μονάδα Κλινικής Ανοσολογίας-Ρευματολογίας, Β΄ Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα 3Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
S 11 ΤΟ ΚΛΙΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ (ΠΚΝ) Β. Γκίκα1, Μ. Λουκά1, Κ. Κανελλοπούλου1, Σ. Φωκάς1, Α. Δρακόπουλος1, Μ. Τσαγκατάκης3, Μ. Κωστοπούλου1, Α. Κουτσογιάννη2, Κ. Λυμπερόπουλος2, Γ. Τσιρπανλής1 1Νεφρολογικό Τμήμα και 2Τμήμα Νεότερων Απεικονίσεων, ΓΝ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα 3Διαγνωστικό Κέντρο «Γενική Απεικονιστική», Αθήνα
S 12 Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚH ΣΗΜΑΣIΑ ΠΑΡΑΓOΝΤΩΝ ΚΙΝΔYΝΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΝΕΦΡΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ Α. Βορδώνη1, Π. Θεοφίλης1, Ν. Νάκας2, Δ. Ραγία1, Κ. Καμπουρέλλη1, Ν. Βόλης1, Ε. Ξανθοπούλου1, Μ. Πολονύφη1, Δ. Παλαιολόγος1, Α. Κωτσάκης2, Α. Κρανίδης3, Μ. Κουκουλάκη1, Γ. Βλαχοπάνος1, Σ. Ζερμπαλά1, Ι. Μακρυνιώτου1, Ρ. Καλαϊτζίδης1 1Νεφρολογικό Κέντρο «Γ. Παπαδάκης», ΓΝΝΠ «Αγ. Παντελεήμων» 2Β΄ Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΝΠ «Αγ. Παντελεήμων» 3Α΄ Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΝΠ «Αγ. Παντελεήμων»
S 13 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 10 ΧΡΟΝΩΝ Δ. Κοζικοπούλου, Θ. Οικονομάκη, Α. Παϊκοπούλου, Β. Χουλιτούδη, Α. Λιάτσος, Χ. Χριστοδουλίδου Νεφρολογική Κλινική «Α. Μπίλλης», ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός»
S 14 ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ANCA ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΑV Κ. Μπαντής, Μ. Στάγκου, Σ. Καλπακίδης, Χ. Νικολαΐδου, Γ. Λιούλιος, Ζ. Μήτσογλου, Φ. Ιατρίδη, Α. Φυλάκτου, Αικ. Παπαγιάννη Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική ΓΝ «Ιπποκρατείου», Θεσσαλονίκη
S 15 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΞΕΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑ Ε. Τριανταφυλλίδου1, Κ. Κανταρτζή2, Χ. Τσαλικίδης3, Χ. Καλπακλής4, Σ. Παναγούτσος2 1Νεφρολογικό Τμήμα, ΓΝ «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης 2Νεφρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης 3Β΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης 4Χειρουργική Κλινική ΓΝ Διδυμοτείχου
14.45-15.45 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ – ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ Προεδρείο: Α. Ουζούνη, Θ. Χήρας, Σ. Πατσιάλας S 16 ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ; Ι.Ε. Γιαννικουρής1, Σ. Σπηλιόπουλος2, Τ. Γιαννακόπουλος3, Α. Ζγάτζος1, Ξ. Μπένια1, Ε. Μπέη1, Γ.Σ. Γεωργιάδης4 1Mediterraneo Hospital, Νεφρολογικό Τμήμα & Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Γλυφάδα, Αττική 2Μονάδα Επεμβατικής Ακτινολογίας, Β΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Χαϊδάρι, Αττική 3Αγγειοχειρουργική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα, Αττική 4Αγγειοχειρουργική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αλεξανδρούπολη, Θράκη
S 17 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΕΝΑΝΤΙ COVID-19: H ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΩΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ Β. Χουλιτούδη1, Θ. Οικονομάκη1, Α. Μπλέτσα2, Κ. Αμπελακιώτου2, Σ. Παναγάκου1, Γ. Κουτρούμπας3, Β. Πάλλα4, Π. Παναγοπούλου4, Κ. Αδαμίδης5, Ε. Κογκάκη6, Β. Δαρδιώτη7, Β. Κούσουλα7, Β. Κολοβός8, Σ. Πομώνη2, Ε. Κοντού2, Α. Τσιρογιάννη2, Χ. Χριστοδουλίδου1 1ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Νεφρολογικό Τμήμα «Αντώνιος Μπίλλης», Αθήνα 2ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Τμήμα Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας, Αθήνα 3ΓΝ Βόλου «Αχιλλοπούλειο», Νεφρολογικό Τμήμα «Χ. Συργκάνη» 4Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Πειραιά, ΜΧΑ 5Bionephros, ΜΧΑ 6Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Αθηνών, ΜΧΑ 7Euronephros, MXA 8Φροντίς Νεφρολογικό Κέντρο Αθηνών, ΜΧΑ
S 18 ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΛΟΓΗΣ ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Ι.Ε. Γιαννικουρής1, Σ. Σπηλιόπουλος2, Τ. Γιαννακόπουλος3, Α. Ζγάτζος1, Ξ. Μπένια1, Ε. Μπέη1, Π. Πασαδάκης4, Γ.Σ. Γεωργιάδης5 1Mediterraneo Hospital, Νεφρολογικό Τμήμα & Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Γλυφάδα, Αττική 2Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας, Β΄ Τμήμα Ακτινολογίας, Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν», Χαϊδάρι, Αττική 3Αγγειοχειρουργική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα, Αττική 4Νεφρολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αλεξανδρούπολη, Θράκη 5Αγγειοχειρουργική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αλεξανδρούπολη, Θράκη
S 19 Ο ΚΟΡΕΣΜΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Σ. Μαραγκουδάκης1, Ν. Δαμιανάκης2, Μ. Μαρκέτου3, Μ. Μαμαλουκάκη1, Α. Παπαδάκη2, Σ.Ε. Μαυρουδέας1, Ε. Σταματάκη2, Ε. Βιττωράκης1, Ε. Σιδεράς-Μάρακας1, Ι. Τζανάκης2 1Καρδιολογική Κλινική, ΓΝ Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος» 2Νεφρολογική Κλινική, ΓΝ Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος» 3Καρδιολογική Κλινική, ΠαΓΝΗ
S 20 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ – ΑΙΜΟΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΣΕ ΧΡΟΝΙΩΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Α. Σταυρουλόπουλος1,2, Α. Ρούσσου2, Ε.Ζ. Σταυρουλοπούλου1, Ι. Δρούλιας3, Μ. Μαμαλούγκα2, Α. Τζουγανάτου2 1Νεφρολογικό Ινστιτούτο Αθηνών NEPHROEXPERT 2ΝΕΚΑΣ Νεφρολογικό Κέντρο Σπάρτης, ΜΧΑ 3Νεφρολογικό Τμήμα Ευγενίδειο Θεραπευτήριο Αθηνών, ΕΚΠΑ
S 21 ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ – Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ CHA2DS2-VASc Θ. Τουρουντζής1, Φ. Στασινή1, Ζ. Σκαρλάτου1, Α. Μπίκος1, Χρ. Καγιαδάκη1, Κ. Σόμπολος1, Ε. Γινικοπούλου1, Μ. Στάγκου2 1Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (ΜΧΑ) Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Θεσσαλονίκης 2Νεφρολογική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»
S 22 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΤΟΥΣ Ο. Κουγιουμτζίδου1, Ε. Ιντζεβίδου2, Β. Λάμπρου3, A. Κανάκη4, Αικ. Παπαγιάννη5, Α. Δεληγιάννης1, Ε. Κουϊδή1 1Εργαστήριο Αθλητιατρικής, ΤΕΦΑΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «Ευαγγελισμός», Βέροια 3Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Άλφα Νεφροδυναμική ΑΕ, Σέρρες 4Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Κλινική «Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη 5Νεφρολογική Κλινική, ΓN «Ιπποκράτειο», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
S 23 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ONLINE ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ POYESTERPOLYMER ALLOY (PEPA) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΥΠΟΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΑΙΜΙΑΣ Γ. Ζαγκότσης1, Ν. Σαμπάνης1, Ε. Καλαϊτζάκης2, Δ. Παπανικολάου3, Ι. Χαλβατζή3, Ε. Πάσχου2, Π. Παπανικολάου1 1ΝεφρολογικόΤμήμα, ΓΝ Λιβαδειάς 2Κέντρο Υγείας Αλιάρτου 3Παθολογικό Τμήμα, ΓΝ Λιβαδειάς
S 24 ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ, ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΚΑΛΙΑΙΜΙΑΣ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Δ. Τσιάγκα1, Π. Γεωργιανός1,2, Μ. Ποικιλίδου1, Β. Βάϊος1, Τ. Κυπαρίσση2, Σ. Κεβρεκίδου2, K. Λεωνίδου1, Σ. Ρουμελιώτης1, Κ. Μαυροματίδης2, Σ. Μεταλλίδης1, Β. Λιακόπουλος1, Π.Ε. Ζεμπεκάκης1 1Τμήμα Νεφρολογίας και Υπέρτασης, Α΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη 2Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης “Θεραπευτική”, Θεσσαλονίκη
S 25 Ο ΣΦΥΡΟ-ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ Ι. Δρούλιας1,4, Α. Σταυρουλόπουλος2, Κ. Κόλλια3, Α. Μπαλάουι4, Θ. Αποστόλου4 1Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, ΕΚΠΑ, Αθήνα 2Νεφρολογικό Ινστιτούτο Αθηνών Nephroexpert, Αθήνα 3Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο», Βούλα, Αθήνα 4Αττικό Θεραπευτήριο Κυψέλης, Αθήνα
S 26 Η ΕΝΔΟΔΙΑΛΥΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Ε. Φωτιάδου1, Π. Γεωργιανός1, Β. Βάϊος1, Δ. Διβάνης1, Κ. Αποστολίδου1, Ε. Λεπτοκαρίδου1, Μ. Χουρδάκης2, Π.Ε. Ζεμπεκάκης1, Β. Λιακόπουλος1 1Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Α΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη 2Εργαστήριο Υγιεινής, Κοινωνικής-Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής, Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ
S 27 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ Σ. Σταμπουλή1, Β. Ασκητή2, Α. Χαΐνογλου1, Γ. Μαλακασιώτη2, K. Χρυσαΐδου1, Μ. Μήλα2, Β. Καραβά1, Σ. Μαρινάκη3, Α. Μητσιώνη2 1A΄ Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, «Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη 2Νεφρολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα 3Νεφρολογικό Τμήμα και Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, «Λαϊκό» Γενικό Νοσοκομείο, Αθήνα
S 28 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ Μ. Θεοδωρίδης, Σ. Παναγούτσος, Β. Λαμπροπούλου, Κ. Κανταρτζή, Ε. Μουρβάτη, Τ. Μπούντα, Α. Σερίφ Δαμάδογλου, Η. Θώδης Νεφρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
S 29 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ Κ. Κιουρτίδης1, Σ. Νικολαΐδου1, Κ. Γρίβα2, Β. Λιακόπουλος3, Σ. Ζαρογιάννης1 1Εργαστήριο Φυσιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα 2Lee Kong Chian School of Medicine, Nanyang Technological University, Singapore, Singapore 3Α΄ Παθολογική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
S 30 ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΒΙΟΨΙΩΝ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ Ο. Ζαζοπούλου, Ε. Μάνου, Π. Πατεινάκης, Π. Κυρικλίδου, Α. Ντέμκα, Ε. Τριανταφυλλίδου, Α. Βουδούρη, Θ.-Α. Καλλιάρα, Δ. Παπαδοπούλου Νεφρολογικό Τμήμα, ΓΝ «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης
18.30 – 19.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ (BAXTER) Προεδρείο: Δ. Πετράς Παρεντερική Διατροφή κατά την Αιμοκάθαρση (IDPN): Σύγχρονες απόψεις και προκλήσεις στην διαχείριση της υποθρεψίας του αιμοκαθαιρόμενου ασθενή, Ι. Γριβέας
19.00 – 19.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ (PFIZER) Προεδρείο: Δ. Παπαδοπούλου Η 1η εγκεκριμένη από τον ΕΜΑ αντι-ιική θεραπεία από του στόματος για την COVID-19, Β. Σακκά
 
ΑΙΘΟΥΣΕΣ Γ΄& Δ΄
10.00 – 18.00 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10.00 – 11.30 ΑΙΘΟΥΣΑ Γ΄ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ-ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΝΕΦΡΟΣ, Δ. Πετράς, Ν. Καπερώνης 11.00 – 12.30 ΑΙΘΟΥΣΑ Δ΄ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ-ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ, Ε. Γράψα, Α. Ζουριδάκης, Μ. Σονικιάν, Κ. Σταματέλου 12.00 – 13.30 ΑΙΘΟΥΣΑ Γ΄ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ, Αιμ. Ανδρίκος, Μ. Θεοδωρίδης, Β. Λιακόπουλος 13.45 – 15.15 ΑΙΘΟΥΣΑ Δ΄ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ, Α. Καποτά, Α. Κυργιαλάνης, Σ. Προβατοπούλου, Ι. Τσουμπού, Σ. Φραγκίδης 14.45 – 16.00 ΑΙΘΟΥΣΑ Γ΄ ΝΕΦΡΙΚΗ ΟΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ, Ι. Γριβέας, Α. Κυργιαλάνης, Ι. Τσουχνικάς 15.45 – 17.15 ΑΙΘΟΥΣΑ Δ΄ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΕΦΡΟΣ, Μ. Θεοδωρίδης, Π. Κυρικλίδου, Μ. Σονικιάν 16.45 – 18.00 ΑΙΘΟΥΣΑ Γ΄ ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ, Κ. Κολοβού, Δ. Πετράς, Χ. Πιπιλή
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/6/2022
ΑΙΘΟΥΣΑ Α΄
09.00 – 10.00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ + mini lecture – ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ Ι Προεδρείο: Π. Κυρικλίδου, Π. Κρίκη Γνωστική δυσλειτουργία σε ασθενείς με ΧΝΝ, Δ. Καρασαββίδου
O 13 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ IGA ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ IGA Μ. Παπασωτηρίου1, Μ. Στάγκου2, Δ. Χλωρογιάννης3, Σ. Μαρινάκη4, Δ. Ξυδάκης5, Ε. Σαμπάνη2, Γ. Λιούλιος2, Ε. Κάψια4, Σ. Ζερμπαλά6, Μ. Κουκουλάκη6, Γ. Μουστάκας7, Σ. Φωκάς7, Ε. Ντουνούση8, Α. Ντούνι8, Α. Παπαδάκη9, Ν. Δαμιανάκης9, Δ. Μπαχαράκη10, Κ. Στυλιανού11, Χ. Γακιοπούλου12, Γ. Λιάπης12, Γ. Σακελλαρόπουλος3, Ε. Παπαχρήστου1, Ι.Ν. Μπολέτης4, Αικ. Παπαγιάννη2, Δ. Γούμενος1 1Νεφρολογικό και Μεταμοσχευτικό Κέντρο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών 2Νεφρολογικό Τμήμα, «Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 3Τμήμα Ιατρικής Φυσικής και Βιοπληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών 4Τμήμα Νεφρολογίας και Μεταμόσχευσης Νεφρού, «Λαϊκό» Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 5Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο-Πανάνειο» 6Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας 7Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» 8Νεφρολογικό Τμήμα, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 9Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, Χανιά Κρήτης 102η Παθολογική και Προπαιδευτική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν», Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 11Νεφρολογικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Κρήτης 121ο Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
O 14 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΣΤΙΑΚΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ (ΕΤΣΣ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Σ. Μαρινάκη1, Ι. Μιχελάκης1, Μ. Στάγκου2, Αικ. Παπαγιάννη2, Μ. Κουκουλάκη3, Σ. Ζερμπαλά3, Σ. Ξυδάκης4, Ν. Καπερώνης5, Ε. Ντουνούση6, Σ. Γκολφινόπουλος7, Ι. Στεφανίδης7, Α. Παϊκοπούλου8, Γ. Μουστάκας9, Κ. Στυλιανού10, Ι. Τζανάκης11, Μ. Παπασωτηρίου12, Δ. Γούμενος12, Αιμ. Ανδρίκος13, Π. Κρίκη14, Σ. Παναγούτσος14, Ε. Κιούση15, Ε. Γράψα15, Γ. Κουτρούμπας16, Π. Πατεινάκης17, Δ. Παπαδοπούλου17, Β. Λιακόπουλος18, Δ. Μπαχαράκη19, Π. Κούκη20, Δ. Πετράς20, Γ. Μπαμίχας21, Ι.Ν. Μπολέτης1 1ΓΝΑ «Λαϊκό», 2ΓΝ «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης, 3ΓΝ Νίκαιας, 4ΓΝ Ηρακλείου «Βενιζέλειο», 5ΓΝΑ «Ερυθρός Σταυρός», 6Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, 7Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, 8ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», 9ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», 10«ΠαΓΝΗ», 11ΓΝ Χανίων, 12Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, 13ΓΝ «Χατζηκώστα», Ιωάννινα, 14Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, 15ΓΝΑ «Αρεταίειο», 16ΓΝ Βόλου, 17ΓΝ «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης, 18ΓΝ ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, 19Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν», 20ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», 21ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου»
O 15 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ANCA-ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ: ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ Ι. Μπέλλος1,2, Ι.Ν. Μπολέτης1,2, Σ. Λιονάκη1,3 1Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2Κλινική Νεφρολογίας και Μεταμόσχευσης Νεφρού, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα 3Νεφρολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα
O 16 ΑΝΟΣΟΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΟΣΟΓΗΡΑΝΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΑ Τ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ Ζ. Μήτσογλου, Γ. Λιούλιος, Α. Ξωχέλλη, Β. Νικολαΐδου, Α. Μπαξιοβά, Φ. Ιατρίδη, Α. Φυλάκτου, Αικ. Παπαγιάννη, Μ. Στάγκου ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
O 17 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΜΙΓΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΔΗ ΝΕΦΡΙΔΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΟΟΡΤΗ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ E. Κάψια1, Σ. Μαρινάκη1, Ι. Μιχελάκης2, Γ. Λιάπης3, Π. Σφηκάκης4, Μ. Τεκτονίδου4, Ι.Ν. Μπολέτης1 1Κλινική Νεφρολογίας και Μεταμόσχευσης Νεφρού, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκό» 2Τμήμα Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ 3Α΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκό» 4Ρευματολογική Μονάδα, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκό»
O 18 ΤΟ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ TGF-β1/pSmad3 ΣΤΗ ΣΠΕΙΡΑΜΑ – ΤΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ Α. Χαλκιά1, Χ. Γακιοπούλου2, Δ. Κουρνιώτης1, Α. Καποτά1, Π. Γιάννου1, Δ. Βασιλόπουλος3, Δ. Πετράς1 1Νεφρολογική Κλινική, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Αθήνα 2Α΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 3Μονάδα Κλινικής Ανοσολογίας-Ρευματολογίας, Β΄ Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα
10.00 – 11.15 ROUND TABLE – SELECTED TOPICS IN NEPHROLOGY Chairmen: Aik. Papagianni, M. Barbullushi Present and future perspective from nephrologist’s point of view on managing diabetic kidney disease, M. Barbullushi
Diabetic kidney disease – early detection and subsequent intervention for delaying the progression, G. Spasovski
Trends in Renal Replacement Therapy in Bosnia and Herzegovina in last decade, H. Resic
Transplant patients with failing renal allografts, M.S. Sever 11.15 – 11.45 ΔΙΑΛΕΞΗ Προεδρείο: Α. Φυλάκτου, Ε. Μουλούδη Ξενομεταμόσχευση, μια εξελισσόμενη μέθοδος, Μ. Δαρεμά
11.45 – 13.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ – ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΓΚΟΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ Προεδρείο: Δ. Βλαχάκος, Σ. Παναγούτσος Χρόνια νεφρική νόσος και κακοήθεις νεοπλασίες: μία αμφίδρομη συσχέτιση, Ε. Ντουνούση
Νεφρικές επιπλοκές ανοσοθεραπείας, Χ. Σκαλιώτη
Νεφρικές επιπλοκές βιολογικής θεραπείας, Β. Φιλιόπουλος
13.45 – 14.45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ – ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΝΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 4 ΚΑΙ 5 Προεδρείο: Ι. Στεφανίδης, Δ. Ξυδάκης Διάγνωση οστεοπόρωσης και εκτίμηση κινδύνου καταγμάτων, Θ. Αποστόλου
Φαρμακευτική αντιμετώπιση οστεοπόρωσης, Μ. Σονικιάν
Παρακολούθηση και εκτίμηση απάντησης στη θεραπευτική αγωγή, Α. Σταυρουλόπουλος
14.45 – 15.45 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Προεδρείο: Η. Θώδης, Ο. Μπαλάφα Έχουν ρόλο οι MRA στη θεραπεία του υπερτασικού ασθενή;, Ν. Καπερώνης
Προεδρείο: Ι.Ν. Μπολέτης, Δ. Βλαχάκος Νεφρική απονεύρωση σε ασθενείς με ΧΝΝ, Κ. Τσιούφης
Προεδρείο: Χ. Παπαδόπουλος, Σ. Ζιάκκα Νεφρικοί μηχανισμοί των προστατευτικών δράσεων των SGLT-2 αναστολέων στην καρδιακή ανεπάρκεια, Π. Σαραφίδης
16.00 – 16.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ Προεδρείο: Αικ. Παπαγιάννη Η σύγχρονη διαχείριση της υπερκαλιαιμίας με το κυκλοπυριτικό ζιρκόνιο νάτριο. Νεότερα δεδομένα και προσεγγίσεις μέσα από ανάλυση περιστατικών, Β. Λιακόπουλος
16.30 – 17.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ Προεδρείο: Ι.Ν. Μπολέτης Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση του Άτυπου Αιμολυτικού Συνδρόμου (aHUS), Σ. Μαρινάκη
17.00 – 17.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ Προεδρείο: Π. Σαραφίδης Υπερουριχαιμία και κίνδυνος νεφρικής νόσου: Η θέση της Φεμπουξοστάτης στην αντιμετώπιση της υπερουριχαιμίας, Ε. Παπαχρήστου
17.30 – 18.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚ0 ΣΥΜΠΟΣΙΟ – SGLT-2 ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΕΩΣ ΤΗΝ ΝΕΦΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Προεδρείο: Ι.Ν. Μπολέτης Μηχανισμοί δράσης και Νεφρικά δεδομένα μελετών καρδιαγγειακών εκβάσεων στο Διαβήτη Τύπου 2, Χ. Σκαλιώτη
Νεφρικά δεδομένα μελετών στην Καρδιακή Ανεπάρκεια, Σ. Παναγούτσος
18.30 – 20.10 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΕΚΛΟΓΕΣ
 
ΑΙΘΟΥΣΑ Β΄
08.00 – 09.00 MEET THE EXPERT Chairmen: I.N. Boletis, D. Goumenos Role of a non-steroidal MRA in the treatment spectrum of T2DM and CKD patients, G. Filippatos
09.00 – 10.00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  ΝΕΦΡΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ, COVID-19, ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ Προεδρείο: Χ. Χριστοδουλίδου, Α. Παπαδάκη, Π. Γεωργιανός S 31 ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΦΥΓΜΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΥΠΟ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΑΙ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ Σ. Σταμπουλή1, Β. Ασκητή2, Α. Χαΐνογλου1, Γ. Μαλακασιώτη2, Β. Καραβά1, Μ. Μήλα2, K. Χρυσαΐδου1, Σ. Μαρινάκη3, Α. Μητσιώνη2 1A΄ Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, «Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη 2Νεφρολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού», Αθήνα 3Νεφρολογικό Τμήμα και Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, «Λαϊκό» Νοσοκομείο, Αθήνα
S 32 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΡΙΑΣ ΝΕΦΡΩΣΙΚΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΜΕΡΙΚΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΩΝ ΓΛΥΚΟΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΩΝ E. Stamellou1, S. Agrawal 2, C. Kuppe1,3, M. Buhl4, V. Sterzer1, J. Floege1, P. Boor1,4, H.-J. Gröne5, W.E. Smoyer 2, N. Endlich6, M.J. Moeller1 1Division of Nephrology and Clinical Immunology, RWTH Aachen University, Aachen, Germany 2Center for Clinical and Translational Research, The Research Institute at Nationwide Children’s Hospital, and Department of Pediatrics, The Ohio State University, 700 Children’s Drive, W303, Columbus, Ohio USA 3Institute of Experimental Medicine and Systems Biology, RWTH Aachen University, Aachen, Germany 4Institute of Pathology and Electron Microscopy Facility, RWTH University of Aachen, Aachen, Germany 5Biochemical, Pharmacological Center, Philipps-Universität Marburg, Marburg, Germany
S 33 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ, TOY ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΤΥΠΩΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ Α. Καραγιαννίδης, Μ. Θεοδωρακοπούλου, Μ.-Ε. Αλεξάνδρου, Δ. Φαϊτατζίδου, Α. Μπάκσιοβα, Π. Γιαμαλής, Αικ. Παπαγιάννη, Π. Σαραφίδης Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
S 34 ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΝΔΟΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ Π. Μαλινδρέτος, Ν. Αναγνώστου, Ε. Μέλη, Γ. Κουτρούμπας Νεφρολογικό Τμήμα «Χ. Συργκάνη», «Αχιλλοπούλειο» Γενικό Νοσοκομείο Βόλου
S 35 ΟΙ ΠΕΡΙΔΙΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΙΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ 44ΩΡΗΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΝΔΟΔΙΑΛΥΤΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ Μ. Θεοδωρακοπούλου1, Μ.-Ε. Αλεξάνδρου1, Φ. Ιατρίδη1, Α. Καρπέτας2, Α. Καραγιαννίδης1, Β. Γελαδάρη1, Ε. Πέλλα1, Σ. Ζιάκκα3, Αικ. Παπαγιάννη1, Π. Σαραφίδης1 1Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη 2Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «Θεραπευτική», Θεσσαλονίκη 3Νεφρολογικό Τμήμα, ΓΝ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» ΕΕΣ, Αθήνα
S 36 ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΛΥΜΜΕΝΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ Ι. Γούλας1, Κ. Ευριπίδου1, Ι. Δουνδουλάκης2, Θ. Νίκα1, Α. Χαΐνογλου1, Σ. Σταμπουλή1 1Α΄ Παιδιατρική Κλινική, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2Καρδιολογική Κλινική, 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη
S 37 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΕΦΡΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ Χ. Σκόνδρα, Α. Πτηνοπούλου, Α. Αβδελίδου, Β. Δεβετζής, Γ. Κουτρούμπας, Α. Μαρτίκα, Λ. Μπαλτά, Α. Παπαδάκη, Χ. Πλέρος, Σ. Στρατάκης, Β. Φιλιόπουλος, Ι.Ε. Γιαννικουρής, Ι. Κουτής, Γ. Μπαμίχας Ομάδα εργασίας στην Επεμβατική και Διαγνωστική Νεφρολογία της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας
S 38 Η ΧΥΜΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΝΟΣΗΣΗ Η ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΕΝΑΝΤΙ SARS-CoV-2 Ε. Σαμπάνη1, Α. Φυλάκτου2, Ε. Κασιμάτης1, Δ. Ασουχίδου2, Α. Παπαγιαννοπούλου2, Χ. Δημητριάδης1, Μ. Στάγκου1, Γ. Τσουλφάς3, Αικ. Παπαγιάννη1 1Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» 2Εθνικό Περιφερικό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας, Τμήμα Ανοσολογίας, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» 3Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»
S 39 Η ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΔΟΣΗ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙ SARS-CoV-2 Α. Φυλάκτου1, Ε. Κασιμάτης2, Α. Ξωχέλλη1, Β. Νικολαΐδου1, Ε. Σαμπάνη2, Α. Παπαδοπούλου3, Μ. Στάγκου2, Ε. Γιαννάκη3, Γ. Τσουλφάς4, Αικ. Παπαγιάννη2 1Εθνικό Περιφερικό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας, Τμήμα Ανοσολογίας, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» 2Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» 3Αιματολογική Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων, ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου» 4Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»
S 40 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗΣ AΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΛΗΠΤΕΣ ΝΕΦΡΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΤΥΧΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Ε. Ξαγάς1, Π. Σαραφίδης2, Μ. Θεοδωρακοπούλου2, Μ.-Ε. Αλεξάνδρου2, Μ. Κορογιάννου1, Α. Αργύρης3, Α. Πρωτογέρου3, Ι.Ν. Μπολέτης1, Σ. Μαρινάκη1 1Κλινική Νεφρολογίας & Μεταμόσχευσης Νεφρού, ΓΝ «Λαϊκό», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2Νεφρολογική Κλινική, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 3Μονάδα Καρδιαγγειακής Πρόληψης και Έρευνας, Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, ΓΝ «Λαϊκό», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
S 41 Η ΕΥΝΟΪΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΝΕΦΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟ ΤΩΝ Τ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ Λ. Βαγιώτας1, Α. Φυλάκτου2, Ε. Κασιμάτης3, Α. Ξωχέλλη2, Β. Νικολαΐδου2, Ε. Σαμπάνη3, Γ. Λιούλιος3, Μ. Νταουντάκη4, Γ. Τσουλφάς1, Αικ. Παπαγιάννη3, Μ. Στάγκου3 1Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ, «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2Τμήμα Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας, «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 3Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 4Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
S 42 ΤΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ Sars-Cov-2. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ Ε. Τριανταφυλλίδου, Π. Πατεινάκης, Π. Κυρικλίδου, Ε. Μάνου, Θ.-Α. Καλλιάρα, Α. Βουδούρη, Ο. Ζαζοπούλου, Α. Ντέμκα, Δ. Παπαδοπούλου Νεφρολογικό Τμήμα ΓΝ «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης
S 43 COVID-19 ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΑΘΗΣΗ Σ.Τσιάκας1, Σ. Μαρινάκη1, Π. Τσούτσουρα1, Μ. Περδικούλη1,2, Θ. Πέννα1, Χ. Σκαλιώτη1, Ι.Ν. Μπολέτης1 1Κλινική Νεφρολογίας & Μεταμόσχευσης Νεφρού, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκό» 2Νεφρολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
S 44 ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΕΚΒΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΝΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε. Καρλάφτη1, Β. Βάϊος2, Π. Γεωργιανός2, Γ. Βαρέτα2, Ε. Λεπτοκαρίδου2, Κ. Αποστολίδου2, Α. Καρλιγκιώτης2, Π. Χράπης2, Χ. Σαβόπουλος1, Π.Ε. Ζεμπεκάκης2, Β. Λιακόπουλος2 1Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη 2Τμήμα Νεφρολογίας και Υπέρτασης, Α΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
S 45 ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ Α. Γιόγιακα1, Κ. Μανουσόπουλος2, Μ. Τακούλας1, Γ. Ντάτσης1, Σ. Ζιάκκα1, Χ. Κουρβέλου1, Ε. Μανιός3, Ν. Καπερώνης1 1Νεφρολογικό Τμήμα και 2Α΄ Καρδιολογικό Τμήμα ΓΝΑ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» ΕΕΣ, 3Θεραπευτική Κλινική ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», Αθήνα
16.00 – 16.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ Προεδρείο: Κ. Στυλιανού Διευρυμένη αιμοκάθαρση (HDx Therapy) μέσω της MCO μεμβράνης: Εξελίξεις και νεότερα κλινικά δεδομένα στον πραγματικό κόσμο, Ε. Ντουνούση
16.30 – 17.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚO ΣΥΜΠΟΣΙΟ – ΑΝΑΙΜΙΑ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ): ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ & ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Προεδρείο: Αικ. Παπαγιάννη Εισαγωγή, Αικ. Παπαγιάννη Αναιμία στη ΧΝΝ: Παθοφυσιολογία, επιδημιολογία και κλινικές επιπλοκές, Κ. Στυλιανού
Τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της αναιμίας στη ΧΝΝ, Γ. Μπαμίχας
Νεότερες θεραπευτικές επιλογές: Αναστολείς HIF-PH* (*HIF-PH, hypoxia inducible factor-prolyl hydroxyl), Αικ. Παπαγιάννη
Συζήτηση 17.30 – 18.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ Προεδρείο: Δ. Παπαδοπούλου Διαλύματα αιμοκάθαρσης: Νέες θεραπευτικές επιλογές, Ι. Γριβέας
Περιτοναϊκή κάθαρση: Μία «έξυπνη» επιλογή, Ι. Γριβέας
Σχολιασμός – Συζήτηση, O.L. Bourne, I. Γριβέας
 
ΑΙΘΟΥΣΕΣ Γ΄& Δ΄
10.15 – 16.15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10.15 – 11.45 ΑΙΘΟΥΣΑ Γ΄ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΕΦΡΟΣ, Π. Κούκη, Σ. Λιονάκη, Μ. Στάγκου 11.15 – 12.45 ΑΙΘΟΥΣΑ Δ΄ ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΝΕΦΡΙΤΙΔΕΣ, Γ. Μουστάκας, Χ. Σκαλιώτη 13.45 – 15.15 ΑΙΘΟΥΣΑ Γ΄ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΕΦΡΟΣ, Αιμ. Ανδρίκος, Β. Ασκητή, Δ. Παπαδοπούλου, Ν. Πρίντζα, Γ. Τσιρπανλής, Β. Φιλιόπουλος, Θ. Χήρας 14.45 – 16.15 ΑΙΘΟΥΣΑ Δ΄ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ, Ι.Ε. Γιαννικουρής, Ι. Κουτής, Γ. Μπαμίχας  
ΣΑΒΒΑΤΟ 4/6/2022
ΑΙΘΟΥΣΑ Α΄
09.00 – 10.00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ + mini lecture – ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ Προεδρείο: Ε. Μουρβάτη, Φ. Μακρής Αρτηριακή σκληρία και αγγειακές επασβεστώσεις. Νεότερα δεδομένα, Ε. Σταυρινού
O 19 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ Μ. Θεοδωρακοπούλου1, Α. Καραγιαννίδης1, Μ.-Ε. Αλεξάνδρου1, E. Πέλλα1, Α. Καρπέτας2, Α. Μπάκσιοβα1, Ι. Τσουχνικάς1, Αικ. Παπαγιάννη1, Π. Σαραφίδης1 1Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη 2Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «Θεραπευτική», Θεσσαλονίκη
O 20 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΣΚΛΗΡΙΑ, ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Α. Μπρατσιάκου¹, Μ. ΠαπασωτηρίουΉ, Μ.-Ε. Αλεξάνδρου², Θ. ΜπιμπήςΉ, Γ.-Α. ΓεωργοπούλουΉ, Κ. ΤσιότσιοςΉ, Π. Σαραφίδης², Δ. ΓούμενοςΉ, Ε. ΠαπαχρήστουΉ 1Νεφρολογικό και Μεταμοχευτικό Κέντρο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα 2Νεφρολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»
O 21 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΡΕΝΙΝΗΣ-ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΑΝΑΛΥΣΗ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ Π. Γεωργιανός1, Γ. Τζιάτζιος2, Σ. Ρουμελιώτης1, Β. Βάϊος1, Β. Σγουροπούλου1, Α. Καρλιγκιώτης1, Γ. Βαρουκτσή1, Π.Ε. Ζεμπεκάκης1, Β. Λιακόπουλος1 1Τμήμα Νεφρολογίας και Υπέρτασης, Α΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη 2Β΄ Γαστρεντερολογική Κλινική, Ιατρικό Αθηνών, Αθήνα
O 22 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ LDL ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Π. Παπαδέα1, Η. Καλαϊτζοπούλου1, Μ. Σκιπητάρη1, Α. Βαρεμμένου1, Μ. Παπασωτηρίου2, Δ. Γούμενος2, Χ. Γεωργίου1 1Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 2Νεφρολογικό και Μεταμοσχευτικό Κέντρο, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα
O 23 ΣΥΣΧΕΙΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Τ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΝΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Ε. Σαμπάνη1, Α. Φυλάκτου2, Χ. Δημητριάδης1, Γ. Λιούλιος1, Β. Νικολαΐδου2, Δ. Ασουχίδου2, Ε. Κασιμάτης1, Αικ. Παπαγιάννη1, Μ. Στάγκου1 1Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» 2Εθνικό Περιφερικό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας, Τμήμα Ανοσολογίας, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»
O 24 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ ΝΕΦΡΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ Σ. Βοβλιανού1, Γ. Τσιγάρας1, Φ. Παπουλίδου1, Β. Κούτλας2, Β. Τάτσης2, Χ. Παππάς3, Χ. Μηλιώνης4, Ε. Ντουνούση3 1Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας 2Χειρουργική Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 3Νεφρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 4Α΄ Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
10.00 – 11.45 ROUND TABLE – SELECTED CONTEMPORARY TOPICS IN NEPHROLOGY Chairmen: C. Wanner, D. Fliser Precision medicine in nephrology  can we predict CKD progression?, D. Fliser
SGLT-2 inhibitors for everybody with chronic kidney disease, C. Wanner
Beyond clinical criteria. New approaches to ideal body weight in dialysis patients, F. Mallamaci
Vascular calcification and bone disease in chronic kidney disease, Z. Massy
11.45 – 12.15 PLENARY LECTURE Chairmen: Aik. Papagianni, P. Sarafidis Nephrology and the CKD epidemic: restructuring kidney care, C. Zoccali 12.15 – 13.15 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Προεδρείο: Μ. Ψυχογυιού, Ε. Ντουνούση Λοίμωξη Covid-19 σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, Σ. Μαρινάκη
Προεδρείο: Σ. Μαρινάκη, Α. Σταυρουλόπουλος Θεραπευτικές επιλογές σε ασθενείς με Covid-19, Μ. Ψυχογυιού
Προεδρείο: Μ. Κουκουλάκη, Π. Πατεινάκης Πρώιμοι καθοριστικοί παράγοντες απόρριψης νεφρικού μοσχεύματος. Τι μάθαμε από τα ιστοπαθολογικά ευρήματα, Γ. Λιάπης
14.00 – 15.00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ + mini lecture – COVID-19 Προεδρείο: Β. Μαργέλλος, Φ. Χριστίδου mRNA εμβόλια έναντι Covid-19 και ενεργοποίηση αυτοανοσίας, Ε. Πέλλα
O 25 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΥ ΣΤΗ ΧΥΜIΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΣΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΜΕ BNT162b2 ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ SARS-CΟV-2 Γ. Λιούλιος1, Α. Φυλάκτου2, Δ. Ασουχίδου2, Λ. Βαγιώτας3, Α. Ξωχέλλη2, Β. Νικολαΐδου2, Π. Γιαμαλής1, Ι. Τσουχνικάς1, Μ. Στάγκου1, Αικ. Παπαγιάννη1 1Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης 2Τμήμα Ανοσολογίας, Εθνικό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας, ΓΝ «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης 3Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης
O 26 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΕΝΑΝΤΙ SARS-COV-2 Β. Χουλιτούδη1, Θ. Οικονομάκη1, Α. Μπλέτσα2, Κ. Αμπελακιώτου2, Σ. Παναγάκου1, Γ. Κουτρούμπας3, Β. Πάλλα4, Π. Παναγοπούλου4, Κ. Αδαμίδης5, Ε. Κογκάκη6, Β. Δαρδιώτη7, Β. Κούσουλα7, Β. Κολοβός8, Σ. Πομώνη2, Ε. Κοντού2, Α. Τσιρογιάννη2, Χ. Χριστοδουλίδου1 1ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Νεφρολογικό Τμήμα «Αντώνιος Μπίλλης», 2ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Τμήμα Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας, 3ΓΝ Βόλου «Αχιλλοπούλειο», Νεφρολογικό Τμήμα «Χ. Συργκάνη», 4Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Πειραιά, ΜΧΑ, 5Bionephros, ΜΧΑ, 6Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Αθηνών, ΜΧΑ, 7Euronephros, MXA, 8Φροντίς Νεφρολογικό Κέντρο Αθηνών, ΜΧΑ
O 27 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΥΜΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ BNT162B2 ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΛΗΠΤΕΣ ΝΕΦΡΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ Α. Ντούνι1,2, Ι. Μαλλιώρας1, Γ.Σ. Μαρκόπουλος3, Χ. Παππάς1,2, Ε. Παππάς4, Β. Κούλας2, Ε. Τζαλαβρά2, Γ. Μπαξεβάνος3,5, Σ. Πρίσκα6, Γ. Καταγής7, Κ. Γκαρτζωνίκα7, Γ. Βαρθολομάτος3, Μ. Μήτσης2, Ε. Ντουνούση1,2,6 1Τμήμα Νεφρολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 2Μονάδα Μεταμοσχεύσεων και Χειρουργικής Νεφροπαθών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 3Αιματολογικό Εργαστήριο – Μονάδα Μοριακής Βιολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 4Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών 5Τμήμα Εσωτερικής Παθολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» 6Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρικό Τμήμα της Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 7Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρικό Τμήμα της Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
O 28 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΟΞΥΓΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΝΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 2, 3 ΚΑΙ 4 M. Θεοδωρακοπούλου,1 A. Ζαφειρίδης,2 K. Δίπλα,2 Δ. Φαϊτατζίδου,1 A. Κούτλας2, M.-Ε. Αλεξάνδρου1, Γ. Πολυχρονίδου1, Γ. Χαλκίδης1, Aικ. Παπαγιάννη1, Π. Σαραφίδης1 1Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη 2Εργαστήριο Φυσιολογίας της Άσκησης και Βιοχημείας, Τμήμα Αθλητικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σέρρες
O 29 ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ALPORT ΣΕ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΜΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ Χ. Οδιάτης1*, Π. Ιωάννου1*, Α. Μαλατράς1, K. Αντωνιάδου1, Μ. Πιερή2, Γ. Παπαγρηγορίου1, K. Στυλιανού3, Κ. Δέλτας1 1Κέντρο Αριστείας για Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική Έρευνα, Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος 2Τμήμα Επιστημών Ζωής και Υγείας, Σχολή Επιστημών και Μηχανικής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 3Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης *Αυτοί οι συγγραφείς είχαν ισότιμη συμβολή
O 30 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΜΥΕΣ ΜΕ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΣΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΑΝΚΥΡΙΝΗΣ I. Κοφοτόλιος1, E. Μουχτούρη3,4, I. Μουρούζης4, E. Μπαλάφας3, B. Krδnzlin5, M. Μπόνιος2, Σ. Μαρινάκη1, Ε. Μαυροειδής3, Ι.Ν. Μπολέτης1 1Κλινική Νεφρολογίας & Μεταμόσχευσης Νεφρού, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκό» 2Μονάδα Μεταμόσχευσης και Μονάδα Καρδιακής Ανεπάρκειας, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο 3Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών 4Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα 5Universitδtsmedizin Mannheim, Medizinische Fakultδt Mannheim der Universitδt Heidelberg
15.00 – 16.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ – ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ Προεδρείο: Α. Μητσιώνη, Ν. Πρίντζα Διαταραχές της εναλλακτικής οδού του συμπληρώματος, Β. Ασκητή
Μεταβολικά νοσήματα, Ε. Γκολέ
Κυστικές παθήσεις των νεφρών, Μ. Μπιτσώρη
Σπειραματικές παθήσεις, Σ. Σταμπουλή
16.15 – 16.45 ΔΙΑΛΕΞΗ Προεδρείο: Ι. Γριβέας, Ι. Σκάνδαλος Postulata επεμβατικής Νεφρολογίας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, Γ. Μπαμίχας
16.45 – 18.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ – ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ ΣΤΙΣ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΑ KDIGO 2021 Προεδρείο: Ι.Ν. Μπολέτης, Αικ. Παπαγιάννη IgA νεφροπάθεια, Μ. Παπασωτηρίου
Μεμβρανώδης νεφροπάθεια, Μ. Στάγκου
ANCA αγγειίτιδες, Σ. Λιονάκη
Νεφρίτιδα συστηματικού ερυθηματώδους λύκου, Ε. Κάψια
18.15 – 18.45 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ Προεδρείο: Δ. Γούμενος Νέοι ορίζοντες στη διαχείριση της Υπερκαλιαιμίας στη Χρόνια Νεφρική Νόσο. Ο ρόλος της Πατιρομέρης, Π. Σαραφίδης 18.45 – 19.15 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ Προεδρείο: Ι. Στεφανίδης Μακροχρόνια παρακολούθηση της νόσου Fabry σε ασθενείς υπό θεραπεία και μη, καθώς και στα μέλη του γενεαλογικού τους δέντρου. Η εμπειρία ενός κέντρου, Μ. Κουκουλάκη
19.15 – 20.15 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚ0 ΣΥΜΠΟΣΙΟ – ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ & ΛΥΚΟΣ: 2 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΝΤΙΟΥΝΤΑΙ Προεδρείο: Ι.Ν. Μπολέτης, Αικ. Παπαγιάννη Νέα δεδομένα στη διαχείριση της Νεφρίτιδας του Λύκου, Σ. Μαρινάκη
Η εμπειρία της διαχείρισης του Συστηματικού Ερυθηματώδους Λύκου στο ρευματολογικό ιατρείο, Π. Τρόντζας
 
ΑΙΘΟΥΣΑ Β΄
08.00 – 09.00 MEET THE EXPERT Προεδρείο: Π. Σαραφίδης, Ρ. Καλαϊτζίδης Παθοφυσιολογία ανθεκτικής υπέρτασης στη ΧΝΝ τελικού σταδίου, Δ. Βλαχάκος
09.00 – 10.00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ + mini lecture – ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Προεδρείο: Α. Κυργιαλάνης, Γ. Μπριστογιάννης Κολπική μαρμαρυγή και αντιπηκτική αγωγή σε ασθενείς με ΧΝΝ, Κ. Κανταρτζή
O 31 ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ Αικ. Λυσίτσκα1, Ν. Γαλάνης2, Ι. Σκάνδαλος3, Χ. Νικολαΐδου4, Κ. Τιγκιρόπουλος5, Ι. Λαζαρίδης5, Ν. Αντωνιάδης6, Δ. Παπαδοπούλου1, Αικ. Παπαγιάννη7, Μ. Στάγκου7 1Νεφρολογικό Τμήμα, ΓΝΘ «Παπαγεωργίου» 2Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου» 3Χειρουργική Κλινική, ΓΝΘ «Άγιος Παύλος» 4Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» 5Α΄ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ «Παπαγεωργίου» 6Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» 7Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»
O 32 Η ΑΡΧΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΛΒΑΠΤΑΝΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟ ΝΕΦΡΩΝ (ADPKD) Β. Φιλιόπουλος1, Χ. Μελεξοπούλου1, Δ. Αθανασοπούλου1, Ι. Θεοδωρίδης1, Ε. Τσούτσουρα1, Ι. Μπέλλος1, Ε. Καραβασίλης2, Ε. Πάντου2, Γ. Βελονάκης2, Γ. Ντούνας3, Ε. Ευσταθόπουλος2, Ι.Ν. Μπολέτης1 1Κλινική Νεφρολογίας και Μεταμόσχευσης Νεφρού, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκό» 2Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 32ο Τμήμα Ακτινολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα 4Διαγνωστικό Κέντρο «Ιατροδιάγνωση», Αθήνα
O 33 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ (ΠΚΝ) ΧΩΡΙΣ ΣΑΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΧΟΥΝ ΤΑΧΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΜΕΝΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ Β. Γκίκα1, Μ. Λουκά1, Σ. Φωκάς1, Ε. Τίγκα1, Α. Δρακόπουλος1, Ν. Μάρκου1, Κ. Κανελλοπούλου1, Μ. Κωστοπούλου1, Μ. Τσαγκατάκης2, Γ. Τσιρπανλής1 1Νεφρολογικό Τμήμα, ΓΝ Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» 2Διαγνωστικό Κέντρο «Γενική Απεικονιστική», Αθήνα
O 34 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΝΝ ΚΑΙ ΟΞΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ Σ. Ρουμελιώτης1, Δ. Διβάνης1, Β. Βάϊος1, Γ. Βαρουκτσή1, Π. Χράπης1, A. Veljkovic2, G. Kocic2, Β. Λιακόπουλος1 1Τμήμα Νεφρολογίας & Υπέρτασης, Α΄ Παθολογική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2Τμήμα Βιοχημείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Νις, Σερβία
O 35 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ Ε. Δροσατάκη2, Δ. Μαρούλη1, Ν. Κρουσταλάκης2, Χ. Πλέρος2, Ι. Σταυρακάκη2, Δ. Λυγερού2, Ι. Πετράκης2, Ν. Ξηρουχάκη1, Κ. Στυλιανού2 1ΜΕΘ ΠαΓΝΗ, 2Νεφρολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ
O 36 ΑΝΤΙΠΟΚΙΝΕΣ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΙΝΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ Β. Καραβά1, Γ. Ντότης1, Α. Κόντου1, Α. Χριστοφορίδης2, Α. Ταπάρκου3, Ε. Φαρμάκη3, Β. Λιακόπουλος4, Ν. Πρίντζα1 1Νεφρολογική Μονάδα Παίδων, 1η Παιδιατρική Κλινική, ΓΝ «Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2Ενδοκρινολογική Μονάδα Παίδων, 1η Παιδιατρική Κλινική, ΓΝ «Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 3Κέντρο Αναφοράς Παιδιατρικής Ανοσολογίας και Ρευματολογίας, 1η Παιδιατρική Κλινική, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 4Τμήμα Νεφρολογίας και Υπέρτασης, Α΄ Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
14.00 – 15.00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ + mini lecture – ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ Προεδρείο: Μ. Θεοδωρίδης, Αιμ. Ανδρίκος Η περιτοναϊκή κάθαρση σε καρδιολογικούς ασθενείς, Α. Καποτά
O 37 ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΥΓΡΩΝ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ (ΥΠΚ) ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ (ΠΑΓ) ΣΤΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΘΗΛΙΑΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ Ε. Πιταράκη1, R. Jagirdar1,2, Ε. Ρούκα1, Β. Λιακόπουλος2, Ι. Στεφανίδης3, Χ. Χατζόγλου1, C.P. Schmitt4, Σ. Ζαρογιάννης1 1Εργαστήριο Φυσιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα 2Α΄ Παθολογική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 3Νεφρολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα 4Division of Pediatric Nephrology, Centre for Pediatric and Adolescent Medicine, University of Heidelberg, Heidelberg, Germany
O 38 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ Ο. Μπαλάφα1, Α. Ντούνι1, Π. Τσεκέ2, Κ.Π. Ραψομανίκης1, Ι. Αλέκος1, Π. Παυλάκου1, Μ. Οικονόμου1, Β. Τάτσης3, Ε. Ντουνούση1 1Νεφρολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2ΜΤΝ, Γενικό Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», Αθήνα 3Χειρουργικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
O 39 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ Μ. Θεοδωρίδης1, Χ. Σερίφ Δαμάδογλου1, Κ. Κανταρτζή1, Χ. Τσαλικίδης2, Ε. Μουρβάτη1, Β. Λαμπροπούλου1, Π. Πασαδάκης1, Η. Θώδης1, Σ. Παναγούτσος1 1Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης 2Β΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης
O 40 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ Γ. Βαρέτα1, Π. Γεωργιανός1, Β. Βάϊος1, Β. Σγουροπούλου1, Γ. Βαρουκτσή1, Κ. Μαυροματίδης2, Ε. Ντουνούση3, Χ. Δημητριάδης4, Αικ. Παπαγιάννη4, Η.Β. Μπαλάσκας1, Π.Ε. Ζεμπεκάκης1, Β. Λιακόπουλος1 1Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης, Α΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη 2Νεφρολογική Κλινική, ΓΝ Κομοτηνής, Κομοτηνή 3Νεφρολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα 4Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
O 41 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΟΞΥΓΟΝΩΣΗΣ ΜΕΣΩ NEAR-INFRARED SPECTROSCOPY ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΠΙΑΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ Δ. Φαϊτατζίδου1, K. Δίπλα2, A. Ζαφειρίδης2, M. Θεοδωρακοπούλου1, A. Κούτλας2, Γ. Πολυχρονίδου1, Γ. Χαλκίδης1, Χ. Δημητριάδης1, I. Τσουχνικάς1, Π. Γιαμαλής1, Aικ. Παπαγιάννη1, Π. Σαραφίδης1 1Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη 2Εργαστήριο Φυσιολογίας της Άσκησης και Βιοχημείας, Τμήμα Αθλητικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σέρρες
O 42 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΜΕ ΑΠΛΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ Γ. Λιούλιος1, Μ. Στάγκου1, Α. Ξωχέλλη2, Ε. Σαμπάνη1, Ι. Τσουχνικάς1, Π. Γιαμαλής1, Δ. Δαϊκίδου1, Β. Νικολαΐδου2, Ι. Θεοδώρου3, Α. Φυλάκτου2, Αικ. Παπαγιάννη1 1Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη 2Τμήμα Ανοσολογίας, Εθνικό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη 3Laboratoire d’ Immunologie, Hôpital Robert Debré, Paris, France
18.15 – 19.15 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚ0 ΣΥΜΠΟΣΙΟ – Ο 1ος ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΤΟΥ HIF-PH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΤΗ ΧΝΝ Πρόεδρος: Δ. Παπαδοπούλου Εισαγωγή και Επιδημιολογία της αναιμίας στη ΧΝΝ, Δ. Παπαδοπούλου
Παθοφυσιολογία της αναιμίας στη ΧΝΝ, Μ.-Αικ. Γιαννοπούλου
Τρέχουσα διαχείριση της αναιμίας στη ΧΝΝ και προκλήσεις, Σ. Παναγούτσος
Κλινική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του πρώτου αναστολέα του HIF-PH, Ι. Γριβέας
Ερωτήσεις και συζήτηση  
ΑΙΘΟΥΣΕΣ Γ΄ & Δ΄
12.15 – 17.30 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12.15 – 13.45 AIΘΟΥΣΑ Γ΄ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ , Δ. Κιρμιζής, Μ. Τζανακάκης, Α. Σταυρουλόπουλος 14.00 – 15.30 AIΘΟΥΣΑ Δ΄ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ, Ε. Μητσόπουλος, Σ. Παναγούτσος, Α. Σταυρουλόπουλος 15.00 – 16.30 ΑΙΘΟΥΣΑ Γ΄ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ ,Σ. Μαρινάκη, Ε. Ντουνούση, Γ. Τσούκα 16.00 – 17.30 ΑΙΘΟΥΣΑ Δ΄ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ, Θ. Ελευθεριάδης, Χ. Μελεξοπούλου, Δ. Παπαδοπούλου, Π. Τσεκέ
ΚΥΡΙΑΚΗ 5/6/2022
09.00 – 12.30 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΨΙΑΣ ΝΕΦΡΟΥ Συντονιστής: Π. Πατεινάκης Βιοψία νεφρού: ενδείξεις, τεχνικές, επιπλοκές, διαχείριση-επεξεργασία δείγματος-χρώσεις, βασικά ιστοπαθολογικά πρότυπα, Π. Πατεινάκης Διαδραστική παρουσίαση κλινικών περιστατικών βιοψίας νεφρού, Μ. Στάγκου Διαδραστική παρουσίαση κλινικών περιστατικών βιοψίας νεφρού στη μεταμόσχευση, Σ. Μαρινάκη Διαδραστική παρουσίαση κλινικών περιστατικών βιοψίας νεφρού με συμβολή ηλεκτρονικού μικροσκοπίου στην τελική διάγνωση, Κ. Στυλιανού e-Posters P 01 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΜΑΓΝΗΣΙΑΙΜΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΥΠΟΜΑΓΝΗΣΙΑΙΜΙΑ ΤΥΠΟΥ 6 ΛΟΓΩ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΣΤΗΝ CYCLIN M2 Ι. Σταυρακάκη1, Χ. Πλέρος1, Ε. Δροσατάκη1, Κ. Δερμιτζάκη1, Ν. Κρουσταλάκης1, Σ. Μαραγκού1, Δ. Λυγερού1, Α. Ανδροβιτσανέα2, Ι. Πετράκης1, Κ. Στυλιανού1 1Νεφρολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ 2Department of Nephrology, Erlangen University Hospital, Friedrich-Alexander University, Germany P 02 ΠΟΜΦΟΛΥΓΩΔΕΣ ΠΕΜΦΙΓΟΕΙΔΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΠΕΠΤΙΔΥΛΙΚΗΣ ΠΕΠΤΙΔΑΣΗΣ- 4 (ΓΛΙΠΤΙΝΕΣ) ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ Ε. Χαριτάκη1, Ε. Σταματάκη1, Ν. Δαμιανάκης1, Α. Γαρμπιδάκη2, Α. Παπαδάκη1, Γ. Κακάβας1, Α. Ζουριδάκης1, Ι. Τζανάκης1 1Νεφρολογική Κλινική, ΓΝ Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος» 2Τμήμα Δερματολογίας, ΓΝ Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος» P 03 ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΝCA-ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑΣ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗ ΜΙΚΤΗ ΤΑΞΗ; Α. Χαλκιά1, Π. Γιάννου1, Μ. Μπόρα1, Χ. Κουτσιανάς2, Α. Παναγιωτόπουλος2, Χ. Γακιοπούλου3, Δ. Βασιλόπουλος2, Δ. Πετράς1 1Νεφρολογική Κλινική, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Αθήνα 2Μονάδα Κλινικής Ανοσολογίας-Ρευματολογίας, Β΄ Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα 3Α΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών P 04 ΟΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΣΕ ΝΕΦΡΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΚΥΣΤΙΝΩΣΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΥΟ ΑΔΕΡΦΩΝ Μ. Φουρίκου1, Σ. Σταμπουλή2, Ε. Σαμπάνη3, Α. Βερβέρη1, Ε. Κασιμάτης3, Γ. Μυσερλής4, Π. Αυγουστίδου-Σαββοπούλου2, Κ. Κολλιός1 13η Παιδιατρική ΑΠΘ, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» 21η Παιδιατρική ΑΠΘ, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» 3Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» 4Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» P 05 ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ (ΟΝΒ) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΑΛΜΙΤΟΫΛΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ ΙΙ Μ. Λώλου, Κ. Ανδρίκου, Β. Σκεπαστιάνος, Α. Τσίντα, Αιμ. Ανδρίκος Νεφρολογική Κλινική, ΓΝ Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» P 06 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ Μ. Θεοδωρίδης, Σ. Παναγούτσος, Ι. Νεοφύτου, Κ. Κανταρτζή, Ε. Μουρβάτη, Β. Λαμπροπούλου, Τ. Μπούντα, Η. Θώδης Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης P 07 ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ Κ. Μανουσόπουλος2, Μ. Τακούλας1, Α. Γιόγιακα1, Σ. Ζιάκκα1, Χ. Κουρβέλου1, Γ. Ντάτσης1, Ε. Μανιός3, Ν. Καπερώνης1 1Νεφρολογικό Τμήμα και 2Α΄ Καρδιολογικό Τμήμα ΓΝ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» ΕΕΣ, Αθήνα 3Θεραπευτική Κλινική ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», Αθήνα P 08 ΔΑΠΑΓΛΙΦΛΟΖΙΝΗ ΚΑΙ ΝΕΦΡΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ) ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ ΙΙ: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ (ΠΡΟΔΡΟΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ) Ι. Γριβέας Νεφρολογική Κλινική, 417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (417 ΝΙΜΤΣ), Ιδιωτικό Νεφρολογικό Ιατρείο Athens-nephrology P 09 ΟΞΕΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ, ΩΣ ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ, ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΧΝΝΤΣ ΥΠΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ O. Τσοτσορού1, Π. Γιαννακόπουλος1, Κ. Δρούζας1, Ε. Κουκουλιώτη2, Ε. Φεργάδης3, Α. Μπάμιας4, Σ. Λιονάκη1 1Νεφρολογικό Τμήμα, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν» 2Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν» 3Ογκολογικό-Παθολογικό Τμήμα, Ογκολογικό Νοσοκομείο «Μεταξά» 4Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν» P 10 ΔΙΑΜΕΣΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ, ΣΥΝΔΡΟΜΟ FANCONI ΩΣ ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΧΟΛΙΚΗΣ ΚΙΡΡΩΣΗΣ Ε. Δροσατάκη1, Ι. Σταυρακάκη1, Σ. Μαραγκού1, Δ. Λυγερού1, Κ. Δερμιτζάκη1, Α. Ανδροβιτσανέα2, Χ. Πλέρος1, Ν. Κρουσταλάκης1, Κ. Στυλιανού1, Ι. Πετράκης1 1Νεφρολογική Κλινική, Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης 2Νεφρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Friedrich-Alexander Erlangen, Bayern, Γερμανία P 11 ΠΡΟΚΑΤΑΡKΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ APIXABAN ΣΕ ΧΡΟΝΙΟΥΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΗ ΒΑΛΒΙΔΙΚΗ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΑΜΑΡΥΓΗ Δ. Μπαχαράκη1, Η. Κυριάκου2, Α. Σαρδέλη1, Π. Γιαννακόπουλος1, Γ. Τριανταφύλλης3, Μ. Χαβιάρας3, Α. Δράκου4, Ε. Τριάντου4, Α. Δρούζας5, Ε. Σπανού5, Φ. Μακρής6, Α. Φατούρου6, Α. Πουλής2, Σ. Τσάλας2, Α. Τσαντές2, Σ. Λιονάκη1 1Νεφρολογικό Τμήμα, ΠΓΝ «Αττικόν» 2Αιματολογικό Εργαστήριο, ΝΥ Αιμοδοσίας, Ιατρείο Αιμόστασης, ΠΓΝ «Αττικόν» 3Medifil ΑΕ, ΜΧΑ, Περιστέρι, Αττική 4Νεφρολογικό Τμήμα, «Ερρίκος Ντυνάν» 5Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Πειραιά, ΜΧΑ 6Μεσόγειος Νεφρολογικό Κέντρο Π. Φαλήρου, ΜΧΑ P 12 ΟΜΑΔΑ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΥΟ ΕΤΩΝ Ι.Ε. Γιαννικουρής1, Τ. Γιαννακόπουλος2, Γ. Τριανταφύλλης3, Α. Ζγάτζος1, Ξ. Μπένια1, Ε. Μπέη1, Σ. Σπηλιόπουλος4 1Mediterraneo Hospital, Νεφρολογικό Τμήμα και Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Γλυφάδα, Αττική 2Αγγειοχειρουργική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα, Αττική 3Medifil AE, ΜΧΑ, Περιστέρι, Αττική 4Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας, Β΄ Τμήμα Ακτινολογίας, Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Χαϊδάρι, Αττική P 13 Η ΕΝΔΟΔΙΑΛΥΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΤΗΣ ΟΥΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Ε. Φωτιάδου1, Π. Γεωργιανός1, Β. Βάϊος1, Δ. Διβάνης1, Γ. Βαρουκτσή1, Π. Χράπης1, Μ. Χουρδάκης2, Π.Ε. Ζεμπεκάκης1, Β. Λιακόπουλος1 1Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Α΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, 2Εργαστήριο Υγιεινής, Κοινωνικής-Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ P 14 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΡΕΨΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΒΙΟΕΜΠΕΔΗΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΡ ΔΥΣΘΡΕΨΙΑΣ-ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ Ε. Ηλιάδου1, Ι. Κεχριμπάρη1, Ε. Μπέη2, Ξ. Μπένια2, Α. Σγάντζος2, Α. Κωσταντέλος1, Ι.Ε. Γιαννικουρής2 1Μediterraneo Hospital, Τμήμα Κλινικής Διαιτολογίας, Γλυφάδα, Αττική 2Mediterraneo Hospital, Νεφρολογικό Τμήμα και Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Γλυφάδα, Αττική P 15 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΠΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΩΙΜΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Σ. Φραγκίδης, Χ. Μπαντής, Γ. Σπανός, Σ. Πάσχου, Κ. Αρμεντζοΐου, Μ. Μπάκου, Α. Αταλλά, Γ. Μπαμίχας Νεφρολογικό Τμήμα, ΓΝ «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης P 16 ΗΠΑΤΟΝΕΦΡΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ Μ. Μαλλιάρα, Α. Καπελλάκης-Μαλλιάρας, Σ. Βλάσσης, Ε. Μαγιώνα Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης P 17 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩ ΣΦΑΓΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ COVID-19 Α. Παπαδάκη, Ε. Σταματάκη, Ν. Δαμιανάκης, Ε. Χαριτάκη, Γ. Κακάβας, Α. Ζουριδάκης, Ι. Τζανάκης Νεφρολογική Κλινική, ΓΝ Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος» P 18 ΠΕΡΙΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΕΡΥΘΗΜΑ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΥΠΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΕ ΔΥΣΑΝΕΞΙΑ ΣΕ ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΚΑΙ ΛΑΚΤΟΖΗ Β. Χουλιτούδη1, Θ. Οικονομάκη1, Δ. Καραφουλίδης2, Α. Παντελιδάκη3, Σ. Παναγάκου1, Ε. Κογκάκη4, Χ. Χριστοδουλίδου1 1ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Νεφρολογικό Τμήμα «Αντώνιος Μπίλλης» 2Dermafresh Clinic 3Ιδιωτικό Παθολογοανατομικό Εργαστήριο 4Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Πειραιά, ΜΧΑ P 19 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΡΟΝΙΟΥΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Α. Βουδούρη, Α. Καρράς, Χ. Κεσκίνης, Θ.-Α. Καλλιάρα, Χ. Λαζάρου, Μ. Μακατουνάκη, Α. Ντέμκα, Ε. Τριανταφυλλίδου, Π. Πατεινάκης, Ε. Μάνου, Π. Κυρικλίδου, Ε. Μητσόπουλος, Δ. Παπαδοπούλου Νεφρολογικό Τμήμα, ΓΝ «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης P 20 ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΟΒΑΡΟΥ ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΥ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΕΤΗΛΚΑΛΣΕΤΙΔΗΣ (ΕTELCALCETIDE) Σ. Πλαβούκου, Β. Αθανασιάδου, Δ. Πανοκώστας, Ε. Ζαρωνάκης, Ε. Γράψα Νεφρολογική Κλινική, «Αρεταίειο» Νοσοκομείο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών P 21 ΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ (ΧΝΑ-ΤΝ) Α. Αναστασάκη1, Ι. Γριβέας1,2 1Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 2Νεφρολογική Κλινική, 417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (417 ΝΙΜΤΣ) P 22 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3η ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΔΟΣΗ ΕΜΒΟΛΙΟΥ SARS-COV-2 ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ A. Χαλκιά1, X. Κουτσιανάς2, Ε. Σταμπολλίου1, A. Παναγιωτόπουλος2, Ε. Μαυρέα2, Δ. Βασιλόπουλος2, Δ. Πετράς1 1Νεφρολογική Κλινική, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Αθήνα 2Μονάδα Κλινικής Ανοσολογίας-Ρευματολογίας, Β΄ Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα P 23 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ BNT162b2 COVID-19 mRNA ΕΜΒΟΛΙΟ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Β. Ασκητή1, Ε. Γκολέ1, Μ. Παπαδημητρίου2, Μ.Ε. Γουρτζελίδου3, Μ. Μάτσας2, Α. Μητσιώνη1 1Νεφρολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Παίδων «Π&Α Κυριακού» 2Μικροβιολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Παίδων «Π&Α Κυριακού» 3Ιατρική Σχολή Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών P 24 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ SARS-COV-2 ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΝΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Κ. Τσιότσιος1, Α. Παρθύμου2, Μ. Παπασωτηρίου1, Ι. Χαμπαίος2, Γ.-Α. Γεωργοπούλου1, Α. Μπρατσιάκου1, Δ. Γούμενος1, Ι. Χαμπαίος2, Ε. Παπαχρήστου1 1Νεφρολογικό και Μεταμοσχευτικό Κέντρο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών 2Παθολογική Κλινική, Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών P 25 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑΣ ΣΕ ΝΕΦΡΙΚΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΝΟΣΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS-COV-2 Χ. Λιότση, Γ. Τσούκα, Π. Ανδρονικίδη, Μ.-Αικ. Γιαννοπούλου, Δ. Κοζικοπούλου, Α. Ταράση, Β. Βουγάς, Χ. Βουρλάκου, Χ. Χριστοδουλίδου Νεφρολογικό Τμήμα, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα P 26 ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΣΗ Ή ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19 Μ. Καραγιάννης1, Α. Σαρδέλη1, Δ. Πέτρου1, Σ. Κατσούδας1, Π. Νικολόπουλος1, Γ. Λιάπης2, Π. Κατσιμπρή3, Σ. Λιονάκη1 1Νεφρολογικό Τμήμα, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΠΓΝ «Αττικόν» 2Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα 3Δ΄ Παθολογική Πανεπιστημιακή Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΠΓΝ «Αττικόν» P 27 ΟΞΕΙΑ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΝΟΣΟ COVID-19 Δ. Πέτρου, Κ. Δρούζας, Ο. Τσοτσορού, Σ. Λιονάκη Νεφρολογικό Τμήμα, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΠΓΝ «Αττικόν» P 28 ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ CASIRIVIMAB/IMDEVIMAB ΣΕ ΧΡΟΝΙΟΥΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ COVID-19 Ν. Βαγγοπούλου1, Ν. Χαντάντ1, Δ. Μακρίδης1, Θ. Παπατόλιος1, Τ. Φούντογλου1, Ε. Παπαδοπούλου 1, Φ. Λεζγίδης1, Φ. Ζάρζουλας2, Α. Ευαγγέλου3, Δ. Καρασαββίδου1 1Νεφρολογική Κλινική, ΜΤΝ «Χ.Κατσίνας», Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας 2ΜΤΝ, Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών 3ΜΤΝ, Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας P 29 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 7 ΜΗΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ COVID-19 Θ. ΧήραςΉ, Α. Βελέντζα², Δ. ΜπιμπλάκηΉ, Π. ΝταγκουνάκηΉ, Α. ΜπαρμπάτσηΉ, Μ. Μαρτσούκου², Μ. ΣονικιάνΉ ΉΝεφρολογικό Τμήμα και ²Μικροβιολογικό Εργαστήριο, «Σισμανόγλειο» ΓΝ, Αθήνα P 30 Η ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ SARS-COV-2 ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ Α. Χαλκιά, Ζ. Αλεξάκου, Γ. Αγγελής, Δ. Κουρνιώτης, Ε. Σταμπολλίου, Α. Καποτά, Δ. Πετράς Νεφρολογική Κλινική, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Αθήνα P 31 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΝ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ SARS-CoV-2 Γ. Λιούλιος, Ι. Τσουχνικάς, Π. Γιαμαλής, Χ. Δημητριάδης, Ε. Σαμπάνη, Ε. Μέμμος, Μ. Στάγκου, Αικ. Παπαγιάννη Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη P 32 H ΕΠIΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΟΣΗ ΕΜΒΟΛΙΟΥ mRNA/PFIZER ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-COV-2 Σ. Πλαβούκου1, Π. Τσεκέ2, Β. Αθανασιάδου1, Δ. Πανοκώστας1, Ε. Ζαρωνάκης1, Ε. Γράψα1 1Νεφρολογική Κλινική, «Αρεταίειο» Νοσοκομείο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα» P 33 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗΣ ΔΟΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ Β. Αθανασιάδου1, Π. Τσεκέ2, Σ. Πλαβούκου1, Δ. Πανοκώστας1, Ε. Ζαρωνάκης1, Ε. Γράψα1 1Νεφρολογική Κλινική, «Αρεταίειο» Νοσοκομείο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα» P 34 EΠΙΤΥΧΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΒΑΡΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19 ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΔΕΞΑΜΕΘΑΖΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗΣ -6 (TOCILIZUMAB) ΣΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟ ΑΣΘΕΝΗ Δ. Μπαχαράκη1, Μ. Καραγιάννης1, Π. Νικολόπουλος1, Α. Σαρδέλη1, Π. Γιαννακόπουλος1, Δ. Πέτρου1, Δ. Καβαθά2, Σ. Λιονάκη1 1Νεφρολογικό Τμήμα, ΠΓΝ «Αττικόν» 2Δ΄ Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ «Αττικόν» P 35 Η ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΕΙ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΗ ΝΟΣΟ COVID-19 ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΜΕΝΗ ΑΣΘΕΝΗ ΥΠΟ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ ΜΕ ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΗ ΧΥΜΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΕΝΑΝΤΙ SARS-CoV-2 Δ. Μπαχαράκη1, Π. Γιαννακόπουλος1, Α. Σαρδέλη1, Σ. Βουρλή2, Σ. Λιονάκη1 1Νεφρολογικό Τμήμα, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΠΓΝ «Αττικόν» 2Μικροβιολογικό Τμήμα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΠΓΝ «Αττικόν» P 36 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ COVID-19 ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΜΕ TOCILIZUMAB ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΥΠΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ Χ. Λιότση, Ι. Χρήστου, Χ. Κουτσούκος, Η. Λαμπροπούλου, Ε. Μπαλής Μονάδα Νοσηλείας Covid-19, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα P 37 COVID-19 ΛΟΙΜΩΞΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΥΠΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ (ΧΝΑ-ΤΝ): ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ-ΕΚΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΥ Ι. Γριβέας, Α. Σχοινάς, Α. Μπαλιτσάρη, Γ. Ασημακόπουλος, Ε. Πρατήλας Νεφρολογική Κλινική, 417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (417 ΝΙΜΤΣ) P 38 XΥΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ (ΧΝΑ-ΤΝ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ COVID-19 ΜΕ BNT162B2 Π. Καλογερόπουλος, Μ. Ζηλάκος, Ι. Γριβέας Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «Polyxenia-Renal», Κορωπί, Αττική P 39 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ (ΧΝΑ-ΤΝ) Γ. Παπαχρήστου1, Ι. Γριβέας1,2 1Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 2Νεφρολογική Κλινική, 417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (417 ΝΙΜΤΣ) P 40 ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΙΑΣ ΚΟΟΡΤΗΣ ΛΗΠΤΩΝ ΝΕΦΡΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ Β. Κούτλας1, Ε. Τζαλαβρά1, Β. Τάτσης1, Α. Ντούνι2, Χ. Γεωργόπουλος3, Χ. Παππάς2, Σ. Πρίσκα3, Μ. Μήτσης1, Ε. Ντουνούση2,3 1Τμήμα Χειρουργικής  Μονάδα Μεταμοσχεύσεων, ΠΓΝ Ιωαννίνων 2Τμήμα Νεφρολογίας, ΠΓΝ Ιωαννίνων 3Τμήμα Νεφρολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων P 41 ΝΟΣΗΣΗ ΑΠΟ COVID-19 ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ Α. Παπαδάκη, Ε. Σταματάκη, Ν. Δαμιανάκης, Γ. Κακάβας, Ι. Τζανάκης Νεφρολογική Κλινική, ΓΝ Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος» P 42 ΧΥΛΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟ ΑΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΔΙΑΥΛΩΝ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ Κ. Λεωνίδου, Ε. Γεροπούλου, Γ. Βαρέτα, Π. Χράπης, Β. Βάϊος, Β. Λιακόπουλος Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης, Α΄ Παθολογική Κλινική, Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης P 43 ΜΑΣ ΒΟΗΘΟΥΝ ΟΙ ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΡΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ (EPS); Α. Μαρτίκα, Μ. Τσαμελασβίλη, Α. Ντέμκα, Κ. Ποζουκίδου, Ι.Θ. Λαμπροπούλου, Π. Παγκίδης, Ν. Γεωργιλάς, Σ. Σπαΐα Νεφρολογική Κλινική, Πρώτο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος» P 44 ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΛΥΚΟΝΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΑΡΕΩΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟΥ ΟΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΥΠΟ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ Δ. Μπαχαράκη, Α. Σαρδέλη, Π. Γιαννακόπουλος, Δ. Πέτρου, Σ. Λιονάκη Νεφρολογικό Τμήμα, ΠΓΝ «Αττικόν»