ΠΕΜΠΤΗ 10 ΜΑΙΟΥ 2012

09:00 – 10:15 Ελεύθερες Ανακοινώσεις
Αιμοκάθαρση
Προεδρείο: Δ. Σταματιάδης – Χ. Συργκάνης

09:00 ΑΝΑΙΜΙΑ & ΔΟΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
Δ. Σταμόπουλος1, Ε. Γράψα2, Ν. Μπακιρτζή3,4, Β. Γκόγκολα1, Μ. Ζεϊμπέκης1, Ν. Αφεντάκης4
1 Ινστιτ. Επιστήμης Υλικών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”
2 Νεφρολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών “Αρεταίειο”
3 Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Αλεξάνδρας”
4 Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γ. Γεννηματάς”

09:08 ΟΥΡΑΙΜΙΑ & ΔΟΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
Δ. Σταμόπουλος1, Ν. Μπακιρτζή2,3, Ε. Γράψα4, Β. Γκόγκολα1, Ε. Μάνιος1, Ν. Αφεντάκης3
1 Ινστιτ. Επιστήμης Υλικών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”
2 Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Αλεξάνδρας”
3 Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γ. Γεννηματάς”
4 Νεφρολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών “Αρεταίειο”

09:16 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

09:21 ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΕΝΑ ΤΥΠΙΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΜΕΣΟΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕ ΧΡΟΝΙΩΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Π.Ι. Γεωργιανός, Π.Α. Σαραφίδης, Π. Νικολαΐδης, Α.Ν. Λαζαρίδης
Τμήμα Νεφρολογίας και Υπέρτασης, Α΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

09:29 ΟΙ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΝΙΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΜΕΙΣ
Ν.Δ. Παπαμιχαήλ1,3, Μ. Μπουγιακλή3, A. Βλαχοπάνου2, Σ. Αντωνίου3, Σ. Χάχαλος2, Α.Ν. Ιβάνος1, Χ. Γκούβα2, Κ.Κ. Νάκα3, Κ.Π. Κατωπόδης2, Λ.Κ. Μιχάλης3
1 Καρδιολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Άρτας
2 Νεφρολογικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Άρτας
3 Μιχαηλίδειο Καρδιολογικό Κέντρο/Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

09:37 Η ΣΥΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΝΕΔΡΙΑΣ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
Γ. Βλαχοπάνος, Ν. Γηρούσης, Ε. Φραγγεδάκη
ΜΧΑ ΙΑΤΟΣ, Χανιά

09:45 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

09:52 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΠΡΙΡΟΝΑΑΚΤΟΝΗΣ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ (ΑΚ) ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
Α. Δράκου1, Π. Φλεβάρη2, Δ. Λευθεριώτης2, Δ. Μπάφας1, Σ. Καλογεροπούλου1, Ι. Λεκάκης2, Δ.Β. Βλαχάκος1
1 Νεφρολογική Μονάδα της Β’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής
2 Β’ Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Χαϊδάρι

10:00 ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Σ. Σπαΐα1, Β. Τσαρπαλή1, Δ. Παπαδοπούλου1, Ζ. Σκαρλάτου1, Α. Μαρτίκα1, Δ. Κατσάνος1, Α. Ευαγγέλου1, Δ. Καράτζιος1, Ν. Ασκεπίδης1, Α. Ταμπούκα2
1 Νεφρολογικό τμήμα-Νοσοκομείο ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ-Παράρτημα ΠΑΝΑΓΙΑ-Θεσσαλονίκη
2 Μικροβιολογικό Τμήμα-Νοσοκομείο ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ-Παράρτημα ΠΑΝΑΓΙΑ-Θεσσαλονίκη

10:08 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕΤΗΝ ΝΕΟ-ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΜΥΕΛΟΣ ΟΣΤΩΝ, ΑΡΤΗΡΙΑ Ή ΦΛΕΒΑ;
Ν. Σκαρτσής1,2, Ε. Παπαχρήστου1, Δ. Γούμενος1, R. Vazquez-Padron2
1 Νεφρολογικό & Μεταμοσχευτικό Κέντρο, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών
2 Vascular Biology Institute, University of Miami Miller School of Medicine, Miami FL, USA

10:09 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

10:15 – 11:45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η Αιμοκάθαρση Σήμερα.
Ερωτήματα και Προβληματισμοί

Προεδρείο: Κ. Σόμπολος – Ν. Αφεντάκης

Διαπερατότητα της Μεμβράνης Αιμοκάθαρσης σε Ουσίες και Νερό. Έχει Σχέση με την Επιβίωση των Αιμοκαθαιρόμενων Ασθενών;
Γ. Μπαμίχας

Ποια είναι Σήμερα η Καλύτερη Δυνατή Συχνότητα και Διάρκεια Διενέργειας των συνεδριών Αιμοκάθαρσης;
Χ. Χριστοδουλίδου

Σχέση Κόστους/Αποτελεσματικότητας της Θεραπείας με Αιμοκάθαρση Ανάλογα με τον Τρόπο Διενέργειας των Συνεδριών
Δ. Πετράς

11:45 – 12:05 Διάλειμμα

12:05 – 12:35 ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Γ. Ευστρατιάδης

Τhe role of diet in the progression of CKd
W. Finn

12:35 – 14:05 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Πρόληψη και Θεραπεία της Διαβητικής Νεφροπάθειας
Προεδρείο: Π. Πασαδάκης – I. Παπαδάκης

Πρόληψη ΔΝ με Γλυκαιμικό Έλεγχο και Αντιμετώπιση των Μεταβολικών Παραγόντων
Π. Πασαδάκης

Πρόληψη ΔΝ με Έλεγχο της Υπέρτασης – Ο Ρόλος του RAAS
Π. Σαραφίδης

Νεώτεροι Θεραπευτικοί Παράγοντες της ΔΝ
Μ. Θεοδωρίδης

14:05 – 15:15 Γεύμα

15:15 – 16:30 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Kλινική Νεφρολογία
Προεδρείο: Γ. Μουστάκας – Α. Μητσιώνη

15:15 ΤΟ ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΚΑΣΠΑΣΗ-Α, ΠΡΟΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΡΙΣΗ IL-1β ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΤΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΥΡΙΝΕΡΓΙΚΟ ΥΠΟΔΟΧΕΑ P2X7 ΤΡΟΠΟ
Θ. Ελευθεριάδης, Γ. Πίσσας, Α. Καριώτη, Γ. Αντωνιάδη, Β. Λιακόπουλος, Ι. Στεφανίδης
Νεφρολογικό Τμήμα, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

15:22 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΣΘΥΡΕΤΙΝΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΔΟΚΥΤΤΑΡΑ
Ι. Πετράκης1, Κ. Στυλιανού1, Β. Μαυροειδή1, Κ. Περάκης1, Γ. Ευθυμίου1, Σ. Στρατήγης1, Ε. Βαρδάκη1, Γ. Κοκολογιαννάκης1, Μ. Τζανακάκης1, Ε. Μαραγκάκη1, Σ. Στρατάκης1, Κ. Γιαννακάκης2, Γ. Αμοιρίδης3, Α. Πλαϊτάκης3, K.I. Yamamura4, M.J. Saraiva5, Ε. Δαφνής1
1 Τμήμα Νεφρολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
2 Τμήμα Ακτινολογίας, Ογκολογίας και Παθολογίας, Πανεπιστήμιο Sapienza Ρώμη, Ιταλία
3 Τμήμα Νευρολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
4 Iνστιτούτο Ανάπτυξης Πηγών και Ανάλυσης, Κέντρο Ζωϊκών Πηγών και Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Κουμαμότο, Ιαπωνία
5 Ινστιτούτο Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας, Πόρτο, Πορτογαλία

15:29 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

15:36 ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΝΣΓΛΟΥΤΑΜΙΝΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΟ ΝΕΦΡΙΚΟ ΙΣΤΟ ΑΣΘΕΩΝ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΩΔΗ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ
Μ. Παπασωτηρίου1, Π. Καλλιακμάνη1, L. Huang2, Μ. Γερόλυμος1, T.S. Johnson2, Δ.Σ. Γούμενος1
1 Νεφρολογικό & Μεταμοσχευτικό Κέντρο, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών
2 Sheffield Kidney Institute, University of Sheffield, United Kingdom

15:43 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ KRUPPEL-LIKE FACTOR 6 (KLF6) ΣΤΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΙΝΩΣΗ
Γ. Καλτσά, Φ. Καραγιάννη, Ν. Πράκουρα, Β. Καλτεζιώτη, Μ. Κατσίμπουλας, Π. Πολίτης, Α. Χαρώνης
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

15:50 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΛΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Β ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΝΕΦΡΙΚΟ ΙΣΤΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΑΝΟΣΕΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΕΣ
Κ. Κολοβού1, Μ. Ρουμελιώτη2, Δ. Παλαιολόγου2, Σ. Μαρινάκη1, Π. Παναγιωτίδης2, Π. Σφηκάκης2, Ι.Ν. Μπολέτης1
1 Νεφρολογικό Τμήμα και Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού, Λαϊκό Νοσοκομείο, Αθήνα
2 Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

15:57 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

16:03 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΝΕΩΝ MICRORNA-ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΕΪΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ MIR-422A
Ε. Κρασουδάκη1, Η. Σταγάκης1, Κ. Λουπασάκης2, +Ε. Αλεξόπουλος3, Γ. Μπερτσιάς1, Δ. Ηλιόπουλος2, A. Παντζάκη4, Δ.Τ. Μπούμπας1, Α. Παπαγιάννη3
1 Εργαστήριο Ανοσολογίας και Φλεγμονής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο
2 Tμήμα Aνοσολογίας Καρκίνου και AIDS, Iνστιτούτο Dana-Farber, Βοστώνη, ΗΠΑ
3 Νεφρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη
4 Παθολογοανατομικό Τμήμα, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη

16:10 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

16:12 ΡΥΘΝΙΣΗ ΤΗΣ DECAY ACCELERATING FACTOR (DAF) ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΩΣΔΟΥΣ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΜΗ: ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ HO
Μ. Δέτσικα1, P. Duann2, Η.A. Λιανός1
1 Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας
2 Dept. of Medicine, University of Medicine and Dentistry of New Jersey

16:19 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΠΑΡΑΟΝΑΣΩΝΜ ΤΩΝ ΚΥΤΟΚΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ RAS ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΟΝΕΦΡΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ
Ε. Ντουνούση1, Ι. Μπούμπα2, A. Παπαγιάννη3, Χ. Μπουντούρη1, Β. Κιάτιου4, Α. Τατσιώνη1, Ν. Κοτζαδάμης4, Ι. Γεωργίου2, Δ. Τσακίρης5, Κ.Χ. Σιαμόπουλος1
1 Νεφρολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
2 Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής & Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Παν/μίου Ιωαννίνων
3 Νεφρολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Ιπποκράτειο» Θεσ/νίκης
4 Νεφρολογικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας
5 Νεφρολογικό Τμήμα Περιφερειακού Γεν. Νοσ. «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης

16:26 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

16:30 – 18:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Μεταμόσχευση Νεφρού σε Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού
Προεδρείο: Ι. Μπολέτης – Δ. Καραβίας

Άτομα Προχωρημένης Ηλικίας
Μ. Σονικιάν

Άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη
Π. Καλλιακμάνη

Άτομα με Χρόνιες Ιογενείς Λοιμώξεις: HIV, Ηπατίτιδα C και B
Σ. Μαρινάκη

19:30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
Χαιρετισμοί Επισήμων
Εναρκτήρια Ομιλία: Δ. Καρατζάς
…και κάθε Ποίημα μια Απορία

20:30 ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΙΟΥ 2012

07:30 – 08:30 MEET THE EXPERTS
Συντονιστής: Β. Βαργεμέζης

Issues & Cases on peritoneal dialysis
Ν. Ντόμπρος – M. Wilkie

09:00 – 10:15 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Aιμοκάθαρση – περιτοναϊκή κάθαρση
Προεδρείο: Κ. Μαυροματίδης – Γ. Τσιρπανλής

09:00 ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΩΝ HEAT SHOCK PROTEINS ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΥΠΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ
Ι. Γριβέας1, Α. Καραμέρης2, Π. Πασαδάκης3

1 401 ΓΣΝΑ
2 417 ΝΙΜΤΣ
3 Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

09:08 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ CINACALCET ΕΝΕΝΤΙ PARICALCITOL ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ
Ν. Καπερώνης, Χ. Κουρβέλου, Α. Σγάντζος, Δ. Νάστου, Σ. Ζιάκκα, Φ. Καρακάσης, Γ. Ντάτσης, Δ. Ζουμπανιώτου, Β. Νικολόπουλος, Α. Κουτσοβασίλη, Α. Ζαγοριανάκος, Β. Κολοβός, Ν. Παπαγαλάνης
Γ. Ν. Α “Κοργιαλένειο-Μπενάκειο” Ε.Ε.Σ

19:15 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΣΡΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΙΟΜΙΜΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Μ. Σονικιάν1, Δ. Λαζάρου1, Ι. Σκαράκης3, Θ. Μίχα1, Α. Κώτσης2, Α. Χατζηπέτρου2, Α. Καραϊτιανού2
1 Νεφρολογικό Τμήμα ΓΝΜ “Α. Φλέμινγκ”
2 Βιοχημικό Τμήμα ΓΝΜ “Α. Φλέμινγκ”
3 Χημικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών

09:22 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

09:28 ΦΛΕΓΜΟΝΗ, ΦΓΕΤΟΥΪΝΗ-Α ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΑΣΒΕΣΤΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ
Μ. Τσαμελασβίλι, Χ. Δημητριάδης, Α. Παπαγιάννη, Γ. Ευστρατιάδης, Δ. Μέμμος
Νεφρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

09:35 ΤΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ (Mg) ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΙΟ (Ca) ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΔΙΠΟΝΕΚΤΙΝΗΣ (ΑΔΠΝ) ΣΕ ΧΡΟΝΙΟΥΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ
Α. Μαρκάκη1, Ι. Πετράκης2, Σ. Στρατάκης2, Ε. Βαρδάκη2, Κ. Περάκης2,
Μ. Βενυχάκη3, Κ. Γκούσκου1, Γ. Φραγκιαδάκης1, Γ. Λαμπρινούδης4, Θ. Ντόσκας4, Ι. Κυριαζής4, Ε. Δαφνής2
1 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, Τεχνολογικό και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης
2 Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η, Ηράκλειο, Κρήτη
3 Τμήμα Κλινικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
4 Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Γενικό Νοσοκομείο Χίου

09:42 MALNUTRITION INFLAMMATION SCORE (MIS), ΑΔΙΠΟΝΕΚΤΙΝΗ (ΑΔΠΝ) ΚΑΙ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΚΕΙΑ (ΧΝΑ)
Α. Μαρκάκη1, Μ. Τζανακάκης2, Β. Μαυροειδή2, Μ. Βενυχάκη3, Ε. Μαραγκάκη2, Α. Παπαδάκη1, Κ. Περάκης2, Γ. Λαμπρινούδης4, Θ. Ντόσκας4, Ι. Κυριαζής4, Ε. Δαφνής2
1 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, Τεχνολ. και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Κρήτη
2 Τμήμα Κλινικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Κρήτη
3 Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η, Ηράκλειο, Κρήτη
4 Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Γενικό Νοσοκομείο Χίου, Χίος

09:49 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

09:56 ΠΡΩΤΕΩΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
Β. Ζαββός1, Ε. Σαββιδάκη1, Ι. Κεχαγιάς2, T. Johnson3, Δ. Γούμενος1
1 1Νεφρολογικό & Μεταμοσχευτικό Κέντρο, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών
2 Χειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών
3 Sheffield Kidney Institute – University of Sheffield, United Kingdom

10:03 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
Ε. Τσαμπικάκη, Γ. Απέρης, Χ. Παλιούρας, Α. Καΐκης, Ν. Καρβουνιάρης,
Μ. Μαραγκάκη, Π. Αληβάνης
Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου

10:10 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

10:15 – 11:45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Περιτοναϊκή Κάθαρση: Μέθοδος προς Εγκατάλειψη ή Μέθοδος με Προοπτικές;
Προεδρείο: Η. Μπαλάσκας – Β. Λιακόπουλος

Επιδημιολογικά Δεδομένα – Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της Π.Κ.
Ε. Σαββιδάκη

Structural and Functional Changes of the Peritoneum During Chronic Peritoneal Dialysis
M. Wilkie

Επιβίωση Ασθενών/Μεθόδου – Σύγκριση με Αιμοκάθαρση
Σ. Παναγούτσος

Πρόοδοι στην Π.Κ.- Αιτίες “Εγκατάλειψης” της Π.Κ. – Το Μέλλον
Α. Ανδρίκος

11:45 – 12:05 Διάλειμμα

12:05 – 12:35 ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Α. Χαρώνης
Urinary Biomarkers in the Early diagnosis of Kidney Injury
A. Benigni

12:35 – 13:35 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Νέες Ρυθμίσεις στην Υγεία
Προεδρείο: Β. Βαργεμέζης – Γ. Σκουτέλης

Ορθολογική Συνταγογράφηση
Δ. Κούβελας

Επιπτώσεις στην Άσκηση της Νεφρολογίας
Γ. Σκουτέλης

13:35 – 14:35 ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ

Η Κλινική Ωφελιμότητα των ARBs στη ΧΝΝ
Συντονιστής: Ν. Παπαγαλάνης

Ν. Καπερώνης: Υπέρ
Σ. Ζιάκκα: Κατά

14:35 – 15:45 ΓΕΥΜΑ

15:45 – 17:00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Κλινική Νεφρολογία
Προεδρείο: Σ. Μιχαήλ – Δ. Παπαδοπούλου

15:45 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΩΣΦΑΜΙΔΗ ΚΑΙ ΚΟΡΤΙΚΟΙΕΙΔΗ ΕΝΑΝΤΙ ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΜΕΜΒΑΝΩΔΗ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ (ΙΜΣΝ) ΚΑΙ ΝΕΦΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ
Σ. Ζερμπαλά, Ι. Ρέβελα, Α. Σχοινάς, Π. Σιταράς, Β. Γιαννίκος, Κ. Καπετανάκου, Ο. Έλληνα, Χ. Ιατρού
Νεφρολογικό Κέντρο « Γ.Παπαδάκης», Γ.Ν. Νικαίας-Πειραιά

15:52 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ ΜΕ MYCOPHENOLATE ACID (MPA)
Σ. Μαρινάκη1, Κ. Κολοβού1, Χ. Σκαλιώτη1, Χ. Γακιοπούλου2, Γ. Λιάπης2,
Κ. Ρεβένας3, Ι.Ν. Μπολέτης1
1 Νεφρολογικό Τμήμα και Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού, Λαϊκό Νοσ., Αθήνα
2 Παθολογοανατομικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθήνας
3 Ακτινολογικό Τμήμα, Λαϊκό Νοσοκομείο, Αθήνα

15:59 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΡΟΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΖΑΘΕΙΟΠΡΙΝΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΥΤΤΑΟΚΙΝΩΝ ΣΤΗΝ IgA ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ
Μ. Στάγκου1, Α. Παπαγιάννη1, Χ. Μπαντής1, Ε. Ριζοπούλου1, Μ. Σκουλαροπούλου1, Ν.-Μ. Κουρή2, Α. Παντζάκη3, Γ. Ευστρατιάδης1, Δ. Μέμμος1
1 Νεφρολογική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
2 Μικροβιολογικό Eργαστήριο, Γεν. Νοσ. «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
3 Παθολογοανατομικό Tμήμα, Γεν. Νοσ. «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

16:06 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

16:13 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΛΕΝΩΔΩΝ ΚΥΤΤΑΟΚΙΝΩΝ ΣΕ ΟΥΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΡΩΤΟΠΑΘΗ ΣΠΕΙΡΟΜΑΤΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
Δ. Καλαβριζιώτη1, Μ. Γερόλυμος1, Δ. Κομνηνάκης1, Δ. Λιούρδη1, Α. Μουζάκη2, Π. Καλλιακμάνη1, Δ.Σ. Γούμενος1
1 Νεφρολογικό & Μεταμοσχευτικό Κέντρο, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών
2 Ερευνητικό Εργαστήριο Αιματολογικού Τμήματος Παθολογικής Κλινικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

16:20 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΚΝΗΣ ΩΣ ΥΓΡΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ 21 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟ
Γ. Μπαμίχας, Σ. Φραγκίδης, Χ. Μπαντής, Α. Ρίζος, Ε. Τσαντεκίδου, Θ. Αναγνωστόπουλος, Κ. Αρμεντζοΐου, Τ. Νάτσε, Κ. Σόμπολος
Νεφρολογικό Τμήμα, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσ/νίκη

16:27 Ο ΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΠΡΩΤΕΙΝΑΣΗΣ-1 (TIMP-1) ΩΣ ΔΥΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
Ε. Φωτεινοπούλου1,2, N. Altemtam1, A.M. El. Nahas1, Δ. Γούμενος2, T.S. Johnson1
1 Sheffield Kidney Institute, Northern General Hospital, UK
2 Νεφρολογικό & Μεταμοσχευτικό Κέντρο, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών

16:34 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

16:40 Η ΠΟΔΟΚΥΤΟΥΡΙΑ ΩΣ ΠΡΩΙΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑΣ
Ε. Λιουδάκη1,2, Κ. Στυλιανού1,3, Γ. Κοκολογιαννάκης3, Μ. Παντερή2, Χ. Χουλάκη4, Ε. Βαρδάκη3, Ε. Γανωτάκης2, Ε. Δαφνής1,3
1 Εργαστήριο Πειραματικής Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
2 Κλινική Γενικής Παθολογίας, Πανεπιστημακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
3 Κλινική Νεφρολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
4 Εργαστ. Ρευματολογίας, Κλιν. Ανοσολογίας & Αλλεργιολογίας, Ιατρική Σχολή, Παν. Κρήτης

16:47 ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΗΣ, VDR ΣΕ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΔΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
Σ. Βερούτη1,2, Γ. Δροσοπούλου2, Λ. Φραγκοπούλου3, Α. Χαρώνης4, Κ. Δημόπουλος1, Ε.Κ. Τσιλιμπάρη2, Χ. Ιατρού5
1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Χημείας
2 Ινστιτούτο Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
3 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο,Τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής
4 Κέντρο Βασικής Έρευνας I, Τμήμα Ιστολογίας, ΙΙΒΕΑΑ
5 Νεφρολογικό Κέντρο “Γ. Παπαδάκης” Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά

16:54 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

17:00 – 17:30 ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Ν. Ντόμπρος
Ιδιαιτερότητες στην Αντιμετώπιση των Νενφρικών Παθήσεων στην Τρίτη Ηλικία
Η. Θώδης

17:30 – 18:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Τo Εύρος της Οστικής Βλάβης στη ΧΝΝ. Μπορούμε να την Περιορίσουμε;
Προεδρείο: Δ. Μέμμος – Θ. Αποστόλου

Calcium/Magnesium Phosphate Binder – Efficacy and Safety
F. Dellanna

Calcium: Breaking Hearts…? Effect of Calcium on Vascular Calcification
and Cardiovascular Risk

J. Cockcroft

18:30 – 19:45 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Βελτιώνοντας την Έκβαση της ΧΝΝ: Έγκαιρη και Αποτελεσματική Θεραπευτική Παρέμβαση
Προεδρείο: Κ. Σιαμόπουλος – Δ. Γούμενος

Φαρμακοοικονομία στη Χρήση των Ερυθροποιητικών Παραγόντων
Ν. Μανιαδάκης

Το Cinacalcet στο Νέο Θεραπευτικό Αλγόριθμο για το Δευτεροπαθή Υπερπαραθυρεοειδισμό (ΔΥ). Βελτιώνοντας τον Ελεγχο και την Εκβαση του ΔΥ
Ι. Γριβέας

Managing Phosphate while Maintaining Nutritional Balance in CKD; Clinical Experience with Lanthanum Carbonate
S. Riley

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΙΟΥ 2012

07:30 – 08:30 MEET THE EXPERTS
Προεδρείο: Α. Παπαγιάννη
Issues & Cases on Glomerulonephritis
D. Cattran – Δ. Γούμενος

09:00 – 10:15 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Mεταμόσχευση Νεφρού
Προεδρείο: Γ. Ζαββός – Μ. Δαρεμά

09:00 ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ HLA. ΑΠΟΔΙΔΕΙ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ;
Χ. Σκαλιώτη1, Α. Βιττωράκη2, Μ. Δαρεμά1, Μ. Καφετζή2, Γ. Ζαββός1, Α. Ινιωτάκη2, Ι.Ν. Μπολέτης1
1 Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Νεφρού, Λαϊκό Νοσοκομείο
2 Ανοσολογικό Εργαστήριο και Εθνικό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας, Νοσ. “Γ. Γεννηματάς”

09:08 ΜΕΤΑΜΟΣΧΥΕΣΗ ΝΕΦΡΟΥ ΜΕ ΑΣΥΜΒΑΤΗ ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΟΤΗ-ΛΗΠΤΗ: ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Χ. Μελεξοπούλου1, Μ. Δαρεμά1, Α. Ινιωτάκη2, Μ. Γαβαλάκη3, Ε. Θεοδωροπούλου1, Α. Κωστάκης1, Γ. Ζαββός1, Ι.Ν. Μπολέτης1
1 Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Νεφρού, Λαϊκό Νοσοκομείο
2 Ανοσολογικό Εργαστήριο και Εθνικό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο
3 Τμήμα Αιμοδοσίας, Λαϊκό Νοσοκομείο

09:15 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

09:19 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΝΕΦΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΟΡΙΑΚΟΥΣ ΔΟΤΕΣ
Σ. Λιονάκη, Ε. Κάψια, Η. Μακρόπουλος, Α. Μπάρλας, Γ. Ζαββός, Ι.Ν. Μπολέτης
Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού, Λαϊκό Νοσοκομείο, Αθήνα

09:26 ΧΟΡΗΓΗΣΗ EVEROLIMUS ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΔΟΣΗ TACROLIMUS ΚΑΙ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ
Ε. Σαββιδάκη1, Ι. Χρονοπούλου1, Π. Καλλιακμάνη1, Ε. Φωκαεύς2, Ι. Μαρούλης3, Δ. Καραβίας3, Δ. Γούμενος1
1 1Νεφρολογικό & Μεταμοσχευτικό Κέντρο, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών
2 Ουρολογική Κλινική, Μεταμοσχευτικό Κέντρο, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών
3 Χειρουργική Κλινική, Μεταμοσχευτικό Κέντρο, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών

09:33 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

09:37 ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ (TRANSPLANT GLOMERULOPATHY): ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ;
Β. Φιλιόπουλος1,2, J. Galliford1, C. Rouffose1, M. Willicombe1, T. Cook1, D. Taube1
1 West London Renal and Transplant Centre, Imperial College Kidney and Transplant Institute, Imperial College NHS Trust, London, United Kingdom
2 Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο «Αμαλία Φλέμιγκ», Αθήνα

09:44 ΛΟΙΜΩΔΕΙΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ
Γ. Κοσμαδάκης1, Γ. Δαΐκος2, Ι. Παυλοπούλου2, Α. Γόμπου1, Α. Κωστάκης2, Ε. Τζανάτου-Εξάρχου2, Ι.Ν. Μπολέτης1
1 Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Νεφρού, ΓΝΑ Λαϊκό
2 Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

09:51 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

09:55 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΝΕΦΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΥΠΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ
Κ. Αδαμίδης1, Χ. Πλέρος1, Θ. Οικονομάκη1, Ειρ. Κυρατζή2, Δ. Έξαρχος2, Γ. Μεταξάτος1, Σ. Δρακόπουλος3, Ν. Νικολοπούλου1, Θ. Αποστόλου1
1 Νεφρολογικό Τμήμα, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»
2 Τμήμα Ιατρικών Απεικονίσεων, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»
3 Μονάδα Μεταμόσχευσης Οργάνων, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»

10:01 ΑΥΞΗΜΕΝΑ CD103+ Τ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ ΣΕ ΛΗΠΤΕΣ ΝΕΦΡΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΛΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Α. Βιττωράκη1, Γ. Πατεράκης1, Μ. Δαρεμά2, Γ. Ουδαντζής1, Ε. Αγαθοκλέους1, Ι.Ν. Μπολέτης2, Α. Ινιωτάκη1
1 Ανοσολογικό Εργαστήριο και Εθνικό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας, Νοσ. “Γ. Γεννηματάς”
2 Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Νεφρού, Λαϊκό Νοσοκομείο

10:08 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

10:15 – 11:45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Λευκωματουρία και Εξέλιξη Νεφρικής Βλάβης: Ανάγκη για Αποτελεσματική Θεραπεία
Προεδρείο: Δ. Γούμενος – Ν. Νικολοπούλου

The Toxic Effect of Proteinuria in the Renal Tissue
A. Benigni

Immunosuppressive Treatment for Management of Proteinuria
D. Cattran

Νέες Προσεγγίσεις στην Αντιμετώπιση της Λευκωματουρίας
Κ. Σιαμόπουλος

11:45 – 12:05 Διάλειμμα

12:05 – 13:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Μηχανισμοί Πρόκλησης και Αποκατάστασης της Νεφρικής Βλάβης. Ο ρόλος των Μακροφάγων
Προεδρείο: Χ. Ιατρού – Α. Παπαγιάννη

Μηχανισμοί Πρόκλησης της Νεφρικής Βλάβης
Μ. Στάγκου

The Role of Macrophages in Renal Injury and Repair
D. Kluth

13:30 – 14:00 ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Ι. Βλαχογιάννης
Αλδοστερόνη και Νεφρική Νόσος
Ν. Μαδιάς

14:00 – 15:15 ΓΕΥΜΑ

15:15 – 16:30 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Υπέρταση & Άλλα Θέματα
Προεδρείο: Φ. Παπουλίδου – Ε. Παπαχρήστου

15:15 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΛΟΖΑΡΤΑΝΗΣ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ PI3K-AKT-mTOR ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑΣ
Β. Μαυροειδή1, Ι. Πετράκης1, Κ. Στυλιανού1, Θ. Κατσαρού1, Γ. Ευθυμίου1, Σ. Στρατάκης1, Ε. Μαραγκάκη1, Μ. Τζανακάκης1, Γ. Κοκολογιαννακάκης1, Κ. Γιαννακάκης2, Κ. Περάκης1, Ε. Βαρδάκη1, Σ. Στρατήγης1, Ε. Γανωτάκης3, Ε. Παπαβασιλείου4, Ε. Δαφνής1
1 Τμήμα Νεφρολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο
2 Τμήμα Ακτινολογίας, Ογκολογίας, και Παθολογίας, Πανεπιστήμιο Sapienza Ρώμη, Ιταλία
3 Τμήμα Παθολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο
4 Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο

15:22 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗΣ ΕΠΟΚΡΙΣΗΣ ΜΗ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΜΥΩΝ ΜΕΤΑ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΓΓΕΙΟΤΑΣΙΝΗΣ ΙΙ ΜΕ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΡΤΑΝΩΝ
Μ.E. Ανδρούτσου1, Μ. Μιχαλάτου1, Α. Ρεσβάνη1, Γ. Αγγελής1, Ι. Ματσούκας1, Δ. Βλαχάκος2
1 Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών
2 Νεφρολογική Μονάδα, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Χαϊδάρι

15:29 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

15:31 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΠΙΡΟΝΟΛΑΚΤΟΝΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ) ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
Μ. Μαζιώτη, Α. Δράκου, Σ. Κατσούδας, Δ. Μπάφας, Ι. Αγρογιάννης, Σ. Θεοδωρακοπούλου, Δ. Βλαχάκος
Νεφρολογική Μονάδα, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλιν., Πανεπιστημιακό Νοσ. «Αττικόν», Χαϊδάρι

15:40 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΙΚΑΛΣΙΤΟΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΜΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΝΝ
Π. Παπανικολάου1, Κ. Κόλλια1, Ι. Δρούλιας², Ε. Κατσίπη1, Κ. Κιντζογλανάκης1, Ε. Καρδούλη1, Μ. Γενναδίου-Σπαντίδου1
1 Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς – Νεφρολογικό Τμήμα
² Αττικό Κέντρο Αθηνών – Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

15:47 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

15:52 ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ TOLL- LIKE RECEPTORS (TLR) ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΥΤΟΚΙΝΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΝΝ
Ξ.Θ. Ζήκου1, Κ.Ι. Ρουσούλη2, Κ.Κ. Τέλλης2, A.Δ. Τσελέπης2, K.Χ. Σιαμόπουλος1
1 Νεφρολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
2 Εργαστήριο Βιοχημείας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

16:00 ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ NEUTROPHIL GELATINASE-ASSOCIATED LIPOCALIN (NGAL) ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΡΩΙΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (CT)
Β. Φιλιόπουλος1, Δ. Μπιμπλάκη1, Δ. Λαζάρου1, Δ. Χρύσης2, Μ. Φατούρου3, Σ. Λαφογιάννη4, Δ. Βλασόπουλος1
1 Νεφρολογικό, Γεν. Νοσοκομείο «Α. Φλέμιγκ», Αθήνα
2 Α’ Παθολογικό, Γεν. Νοσοκομείο «Α. Φλέμιγκ», Αθήνα
3 Β’ Παθολογικό, Γεν. Νοσοκομείο «Α. Φλέμιγκ», Αθήνα
4 Ακτινολογικό Τμήμα, Γεν. Νοσοκομείο «Α. Φλέμιγκ», Αθήνα

16:07 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

16:11 ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΓΕΝΗ ΜΕΤΑΜΟΖΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ: ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Γ. Μπαμίχας1, Ι. Σακελλάρη2, Α. Μπαρμπούτη2, Σ. Φραγκίδης1, Μ. Παρτζιάλη1, Δ. Μαλλουρή2, Χ. Αποστόλου2, Ι. Μπάτσης2, Τ. Νάτσε1, Α. Αναγνωστόπουλος2, Κ. Σόμπολος1
1 Νεφρολογικό Τμήμα, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκη
2 Αιματολογικό Τμήμα, Μονάδα Μεταμόσχευσης Aιμοποιητικών Kυττάρων, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκη

16:17 ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΣΚΛΗΡΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΘΗΤΩΜΑΤΩΣΗΣ
Δ. Καρασαββίδου, Ρ. Καλαϊτζίδης, Γ. Σπανός, Κ. Παππάς, Α. Τατσιώνη, Κ. Κατωπόδης, Κ.Χ. Σιαμόπουλος
Νεφρολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

16:24 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

16:30 – 17:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
H Ορθολογική Χρήση των Ερυθροποιητικών Παραγόντων στη Διόρθωση της Αναιμίας της ΧΝΝ

Προεδρείο: Π. Πασαδάκης
Νέες Προοπτικές στον Έλεγχο της Νεφρικής Αναιμίας σε Ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Νόσο
Γ. Μπαμίχας

Προεδρείο: Κ. Στεφανίδης
Anaemia Management in 2012 – Where are we Now and Where are we Going?
I. Macdougall

17:30 – 19:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Ανοσοκατασταλτική Αγωγή στη Μεταμόσχευση Νεφρού
Προεδρείο: I. Μπολέτης – Β. Παπανικολάου

Everolimus: Preemptive Usage and Pleiotropic Effects as an Added Value in Kidney Transplantation
J.W. de Fitjer

Είναι Όλα τα Φάρμακα Ίδια στην Κατηγορία των ΜPA?
Δ. Κούβελας

Chronic Allograft Damage-Current Management Strategies
D. Serόn

19:00 ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ & ΕΠΑΙΝΩΝ – ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΝΕ