Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Έχει γίνει απ’όλους μας αποδεκτό ότι η κορυφαία επιστημονική εκδήλωση της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας (ΕΝΕ) είναι το ανά 2ετία πραγματοποιούμενο επιστημονικό της συνέδριο.

Εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του 15ου Πανελληνίου Νεφρολογικού Συνεδρίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 18-21 Ιουνίου του 2008 στο Ξενοδοχείο Divani Apollon Palace της πρωτεύουσας της χώρας μας, της Αθήνας, έχω τη χαρά και την τιμή να σας προσκαλέσω να συμμετέχετε σ’αυτό.

Το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου στοχεύει στην ανάπτυξη επίκαιρων και ιδιαίτερου ενδιαφέροντος κλινικών θεμάτων και ερευνητικών τάσεων. Η προσπάθεια αυτή πραγματοποιείται πάντοτε και τώρα από έμπειρους και καταξιωμένους Έλληνες και μη Νεφρολόγους σε συνδυασμό με τη δυναμική παρουσία νεότερων συναδέλφων. Επιπροσθέτως, δίδεται ιδιαίτερο βάρος στην διάθεση επαρκούς χρόνου για συζήτηση και ενεργό συμμετοχή του ακροατηρίου.

Είναι αυτονόητο ότι η άρτια οργάνωση και το ενδιαφέρον επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του, αλλά σημαντικότερη παράμετρος γι’αυτή είναι η δική σας συμμετοχή και η κατάθεση της ερευνητικής σας (βασικής και εφαρμοσμένης) προσπάθειας.

Με μεγάλη λοιπόν χαρά σας καλώ να συμβάλλετε δια της ενεργού συμμετοχή σας στην περαιτέρω συνέχιση της παράδοσης των επιτυχημένων συνεδρίων της ΕΝΕ.


Φιλικά,


Χρήστος Ιατρού,
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής