Καλώς ήλθατε

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας
Μέσα από αυτό τον χώρο θα γίνεται η διαδικτυακή επικοινωνία της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας με κάθε ενδιαφερόμενο, η δημοσίευση ανακοινώσεων και πληροφοριών σχετικών με την Εταιρεία και τις δραστηριότητες της, ενώ η παρουσία στατιστικών δεδομένων, νεφρολογικών θεμάτων και σχετικών διαδικτυακών συνδέσμων, φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο εκκίνησης για έρευνα και γνώση όσων σχετικών επιστημόνων το επιθυμούν.

24ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ


17-20 ΜΑΪΟΥ 2023

AQUILA ATLANTIS HOTEL
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ : https://www.24psn.gr/gr/





ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

IncludeComponent( “bitrix:news.list”, “.default”, Array( “AJAX_MODE” => “N”, “IBLOCK_TYPE” => “Events”, “IBLOCK_ID” => “20”, “NEWS_COUNT” => “5”, “SORT_BY1” => “TIMESTAMP_X”, “SORT_ORDER1” => “DESC”, “SORT_BY2” => “SORT”, “SORT_ORDER2” => “ASC”, “FILTER_NAME” => “”, “FIELD_CODE” => Array(), “PROPERTY_CODE” => Array(), “CHECK_DATES” => “Y”, “DETAIL_URL” => “”, “PREVIEW_TRUNCATE_LEN” => “”, “ACTIVE_DATE_FORMAT” => “d/m/Y”, “DISPLAY_PANEL” => “N”, “SET_TITLE” => “Y”, “SET_STATUS_404” => “N”, “INCLUDE_IBLOCK_INTO_CHAIN” => “N”, “ADD_SECTIONS_CHAIN” => “N”, “HIDE_LINK_WHEN_NO_DETAIL” => “Y”, “PARENT_SECTION” => “”, “PARENT_SECTION_CODE” => “”, “CACHE_TYPE” => “A”, “CACHE_TIME” => “0”, “CACHE_FILTER” => “N”, “DISPLAY_TOP_PAGER” => “N”, “DISPLAY_BOTTOM_PAGER” => “N”, “PAGER_TITLE” => “News”, “PAGER_SHOW_ALWAYS” => “N”, “PAGER_TEMPLATE” => “”, “PAGER_DESC_NUMBERING” => “N”, “PAGER_DESC_NUMBERING_CACHE_TIME” => “0”, “PAGER_SHOW_ALL” => “N”, “AJAX_OPTION_SHADOW” => “Y”, “AJAX_OPTION_JUMP” => “N”, “AJAX_OPTION_STYLE” => “Y”, “AJAX_OPTION_HISTORY” => “N” ) );?>


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

IncludeComponent( “bitrix:news.list”, “.default”, Array( “AJAX_MODE” => “N”, “IBLOCK_TYPE” => “Events”, “IBLOCK_ID” => “12”, “NEWS_COUNT” => “5”, “SORT_BY1” => “SORT”, “SORT_ORDER1” => “DESC”, “SORT_BY2” => “SORT”, “SORT_ORDER2” => “ASC”, “FILTER_NAME” => “”, “FIELD_CODE” => Array(), “PROPERTY_CODE” => Array(), “CHECK_DATES” => “Y”, “DETAIL_URL” => “”, “PREVIEW_TRUNCATE_LEN” => “”, “ACTIVE_DATE_FORMAT” => “d/m/Y”, “DISPLAY_PANEL” => “N”, “SET_TITLE” => “Y”, “SET_STATUS_404” => “N”, “INCLUDE_IBLOCK_INTO_CHAIN” => “N”, “ADD_SECTIONS_CHAIN” => “N”, “HIDE_LINK_WHEN_NO_DETAIL” => “Y”, “PARENT_SECTION” => “”, “PARENT_SECTION_CODE” => “”, “CACHE_TYPE” => “A”, “CACHE_TIME” => “0”, “CACHE_FILTER” => “N”, “DISPLAY_TOP_PAGER” => “N”, “DISPLAY_BOTTOM_PAGER” => “N”, “PAGER_TITLE” => “News”, “PAGER_SHOW_ALWAYS” => “N”, “PAGER_TEMPLATE” => “”, “PAGER_DESC_NUMBERING” => “N”, “PAGER_DESC_NUMBERING_CACHE_TIME” => “0”, “PAGER_SHOW_ALL” => “N”, “AJAX_OPTION_SHADOW” => “Y”, “AJAX_OPTION_JUMP” => “N”, “AJAX_OPTION_STYLE” => “Y”, “AJAX_OPTION_HISTORY” => “N” ) );?>

Περισσότερα…

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

9-11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
MEDITERRANEAN PALACE HOTEL
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ…


ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΦΡΟΥ 2023


Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023
 

Πρόσκληση Διαδικτυακής Συνέντευξης Τύπου της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας: ΑΦΙΣΣΑ…
Παρακολούθηση Συνέντευξης: https://vdl-gr.zoom.us/j/81716264705
Παγκοσμια Ημερα Νεφρού 2023, video : https://youtu.be/j0RRPfPIdHM
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες της ΕΝΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού : εδώ…

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΦΡΟΥ 2023

Διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας
Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023
 

Παρακολούθηση Συνέντευξης: https://vdl-gr.zoom.us/j/81716264705
Παγκοσμια Ημερα Νεφρού 2023, video :


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΦΡΟΥ

8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Αγορά Αργύρη
Πάτρα


15ο Σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας

22 και 23 Σεπτεμβρίου 2023
Αμφιθέατρο του Ιδρύματος «Παπανικολάου», Κομοτηνή


COVID-19

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΕΝΕ…
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ…
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΥΣ…



ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙ COVID-19 ΣΤΟΥΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚH ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ…


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ



ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19



Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020





Strong Kidneys
European Kidney Health
Awareness Days


European Specialty Examination in Nephrology

Αιτήσεις: 10 Αυγούστου – 7 Σεπτεμβρίου 2022
Εξετάσεις : 30 Νοεμβρίου 2022

Πληροφορίες : European Specialty Examination in Nephrology | MRCPUK


European Board of Transplantation Medicine

Application for Honorary Diploma

The application starts on June 15, 2022
Deadline for submission: October 15, 2022

Πληροφορίες: εδώ…


Special Fellowships for Greek Nephrologists
(Long Term Fellowships / Short Term Research Fellowships, Short Term Clinical Fellowships)


We are glad to inform that the ERA Greek Fellowship Programme has been officially restored and a new call for fellows has been launched.
The call is now open and applications can be submitted until
Friday 16 September, 2022.