ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15, Τ.Κ.:11528, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ
Τηλ: 210 7298586
Fax: 210 7237705